Meridiány

Tok této energie určuje i veškerou naši aktivitu tělesnou i intelektuální. Pokud v člověku správně proudí, je nejenom zdravý, ale je také výkonný, cítí se dobře, je klidný a radostný.

Klasická akupunktura rozeznává 14 základních meridiánů, jimiž tato energie proudí. Dvanáct meridiánů je párových, to znamená, že probíhají symetricky v pravé a levé straně těla a dva jsou nepárové. Každý meridián má svůj začátek a konec.

Meridiány jsou přiřazeny jednotlivým funkcím. Nazývají se většinou podle orgánu, který nejvíce tu kterou funkci nese. Funkce je zde chápána šířeji – např. meridián tlustého střeva se netýká pouze tlustého střeva a jeho funkce, ale ovlivňuje i všechny sliznice v těle.

Přední střední dráha a zadní střední dráha jsou pojmenovány podle svého průběhu v těle. Přední střední dráha je spjata s funkcemi centrálního nervového systému. Tyto dvě dráhy jsou nadřazeny ostatním drahám.

Na meridiánech se nacházejí body, které se vyznačují zvýšenou citlivostí, říká se jim aktivní body. Jsou významné tím, že napětí, způsobené stažením svalů, traumatem či jinou příčinou v místě jejich výskytu může omezit plynulý tok životní energie nebo ho i zablokovat. Tím vzniká v organismu nerovnováha a silná disharmonie. Současně jsou to místa, v nichž se může tok životní energie nejlépe ovlivnit. Aktivní body mají své přesné místo a funkci. Každý z nich kontroluje určitý úsek meridiánu, a tedy i funkce, orgány nebo celé skupiny orgánů jemu odpovídajících.

Zablokování proudění životní energie na určité dráze omezuje její přechod do drah následujících. Taková situace může nastat například u sdružených drah žlučníku a jater následkem nevhodného jídla ( příliš mastné, sladké, v pozdních hodinách ) i v důsledku nadměrného psychického přepětí. Proto k některým potížím, jako jsou poruchy spánku, tlak v pravém podžebří, bolesti hlavy, celkové napětí a podobně dochází kolem půlnoci v období maximálního naplnění těchto drah. V této době by měl organismus hluboce relaxovat, aby životní energie mohla plynule přejít do následujících drah plic a tlustého střeva. Není-li tomu tak, vzniká blok, který způsobuje nedostatečnou náplň, co ž se projevuje např. dýchacími potížemi v časných ranních hodinách ( v tuto dobu se často dostavují astmatické záchvaty ) nebo neschopností vyprázdnění střeva brzy po probuzení, únavou aa pod. Nedostatek energie pak může přecházet do dalších drah v následujících dopoledních hodinách. Namísto očekávané aktivity s počínajícím dnem přetrvává únava.

Na odstraňování bloků na meridiánech můžeme místo akupunkturních vpichů použít orgonový zvoneček, který dokáže negativní energii, která tyto bloky vytváří, odstranit a zajistí se tím plynulý tok životní energie ve všech meridiánech.

ČASOVÝ PRŮBĚH ŽIVOTNÍ ENERGIE ORGANISMEM

čas – meridián – orgány a systémy – převažující dění v organismu

3-5 – plíce —— kůže ————– prohlubování dechu a příprava na bdělou aktivitu

5-7- tlusté střevo- sliznice a kůže — čištění organismu-odchod hlenů a pevných látek

7-9- žaludek – měkké vazivo a podkoží – likvidace nahromaděných hlenů a příjem první potravy

9-11- slinivka- měkké vazivo a podkoží – produkce enzymů k trávení a regulaci krevního cukru

slezina —————————— odbourávání starých červených krvinek,tvorba protilátek

11-13- srdce- cévní systém ———— zvýšená metabolická aktivita

13-15- tenké střevo- cévní systém —– vstřebávání potřebných látek z potravy

15-17- močový měchýř- kostní systém- hospodaření s vodou a minerály

17-19- ledviny- kostní systém———- čištění krve od produktů metabolismu a vylučování vody

19-21- oběh -cévní systém————- předchozími procesy očištěná krev a lymfa rozvádí ve větší míře energii k buňkám / kyslík, živiny, minerály/ a tím vytváří energetický vklad pro další den

21-23- tři ohřívače- neurohumorální systém- uspořádání hormonálních hladin, kontrola základních tělesných funkcí včetně teploty a transformace energií

23-1- žlučník- šlachosvalový systém—- příprava metabolického vyrovnání nespotřebovaných látek k energ. využití, podílí se na celkovém napětí a uvolnění, transformace energií

1-3 játra šlachosval. systém a nervy závěrečná metabolická transformace energií

Z této tabulky lze vyčíst další souvislosti, např. že dráha plic souvisí i s kůží a dráha tlustého střeva ovlivňuje všechny sliznice v těle. Poruchy na těchto dvou sdružených drahách se často vyskytují různými příznaky na kůži ( kopřivka, vyrážky, ekzémy ), na sliznicích ( zvýšená sekrece nosní a bronchiální sliznice, záněty a nejrůznější typy alergií ) nebo přímo na příslušném orgánu ( plíce – kašel, tračník – zácpa, průjem ). Na úrovni psychické se projevuje únavou, smutkem až depresí.

Tyto informace o meridiánech byly přejaty z knížky, jejíž název i autora si již nepamatuji. Pokud by autor měl námitky proti jejich zveřejnění na těchto webových stránkách, tak je odstraním.Autorka těchto stránek Marie Blankytná.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015