Silová místaPatří k nim všechna místa, která představují zvláštní body soustředění jemnohmotných proudů zemské energie. Stejně jako člověk má i Země nervové dráhy, meridiány, jaké jsou popsány v tradičním čínském lékařství, čakry a akupunkturní body. Má smyslové orgány, jako například stromy, které rostou na jejím těle, a vědomí, které se ovšem velice liší od lidského vědomí.

Jelikož je však Země bytostí této existenční roviny a představuje základnu života pro všechny ostatní tvory této planety, je jistým způsobem silně spjata se svými „dětmi“. V šamanských rituálech v potních chýších a obdobném využítí zemské síly pro uzdravující účely je posilováno spojení člověka s Velkou Matkou, jak nazývají Zemi přírodní národy a tradiční léčitelé a je využíváno k harmonizaci hlubokého strachu, psychosomatických obtíží a životních krizí všeho druhu.

Síla Země je mocná. Až si naše společnost jednoho dne zase uvědomí, že mi lidé jsme její děti a že není naše otrokyně, budeme mít šanci na uzdravení životního prostředí, které bylo v minulých desetiletích poškozováno.

Skály

Skály jsou kosti Země. Skála je dobrým místem, které podpoří růst vnitřní stability. Můžeš se zde naučit, jak získat dostatečnou sílu na to, abys smysluplně a šťastně utvářel svůj život, zvládal obtížné, náročné situace a dospěl k vnitřnímu klidu. Skály mají různou sílu, podle toho, kde se nalézají, z jakých hornin jsou složeny a připadně kdo z jemnohmotných rovin s nimi pracuje.

Jeskyně

V jeskyni můžeš najít mimo jiné ochranu, pradůvěru a bezpečí. Je to klín Velké Matky. Návštěva jeskyně spojená s určitými rituály, které probouzejí uzdravující síly Země, tě může osvobodit od blokád, které lze jinak sotva rozpustit. Někdy je to jako svlékání hada-člověk jde do jeskyně schýlen žalem a po ukončení rituálu zase vyjde z těla Velké Matky zářící, osvobozený a jako znovuzrozený.

Některé přírodní národy používají rituály v jeskyních i k tomu, aby se připravili na přechod do nového životního úseku. Jeskyně se stejně jako jejich obdoba, potní chýše, obzvláště dobře hodí k rozvoji a posílení láskyplného, harmonického ducha společenství. Ať jde o dobré vztahy jen mezi lidmi nebo mezi nimi a jejich životním prostředím-jeskyně může vnést jednotu do rozmanitosti a odstranit rozdíly.

Tak si můžeme vysvětlit i silné uzdravující účinky jeskynních rituálů u tělesných nebo duševně-duchovních disharmonií, které tkví v potlačování nebo odštěpování určitých součástí osobnosti člověka.

Stromy a svaté háje

Stromy jsou důležitými částmi smyslových orgánů Země, její paměti a orgánů odstraňující jedy. Staré stromy mají zvláštní schopnosti. Jejich moudrost a zkušenost vyrůstající po mnoho desetiletí může nám, lidem, poskytnout důležité podněty, které nám umožní zase uvést svůj život v soulad s přírodou. Jako obrovské antény ční jejich koruny (ještě) k nebi, z nějž přijímají mnoho druhů sil.

Jejich listy jsou jak vysoce citlivé anténky, které se mohou vyladit na téměř jakýkoliv druh vibrace. Velkých stromů je stále méně, dešťové pralesy jsou systematicky nebo prostě jen bezmyšlenkovitě mýceny, mnoho nádherných forem života-rostlin i zvířat-mizí společně s nimi. Nevím, zda my lidé stihneme ještě včas pochopit, co sami na sobě i na svém životním prostředí pácháme tímto celosvětovým „mýcením“. Nevím, zda vůbec ještě existuje nějaká možnost. Ale doufám v to. Kdo jednou navštívil strom na jemnohmotné úrovni, hovořil s ním a zažil jeho přívětivost a moudrost, zachází potom jinak s rostlinnými formami života.  

Z knihy Rainbow Reiki od Waltera Lubecka