Obvyklé vnitřní osvětlení má intenzitu 600-700 luxů. Typické žárovky vyvíjejí nejvíce světla ve žluté, červené a infračervené části spektra. Většina žárovek prakticky neobsahuje ani žádné UV záření, jehož minimální podíl je pro nás stejně důležitý jako světlo samo.

Převaha červené části spektra neustále tlačí organismus do pohotovosti – stresu. Trvalé vypětí podporované světlem pracujícím na nízkém kmitočtu 50 Hz. Zapíná se a vypíná stokrát za sekundu. Opticky vnímáme sice jen kmitání do 15 Hz, ale náš mozek registruje až 1.000 Hz. Výzkumy a zkušenosti ukázaly, že toto kmitání vyvolává v těle nadměrný stres. Následkem mohou být poruchy spánku, bolesti očí, bolesti hlavy atd.

Bezprostřední následky nedostatku plnohodnotného světla
Na počátku 80. let minulého století byl popsán syndrom S.A.D. (Seasonal Affective Disorder = sezónní afektivní porucha), která vzniká vlivem nedostatku plnohodnotného světla. V našich zeměpisných šířkách jí trpí 10 – 12% populace. Uvádí se, že ženy jsou k výskytu tohoto syndromu náchylnější, dokonce 4x více než muži. Vzhledem k tomu, že mužům k vyjádření vlastních pocitů často chybějí slova, netrpí na S.A.D., ale jsou „jen rozmrzelí, vzteklí a mají stále chuť na maso a masné pokrmy.“ Čím více k pólům, tím se výskyt S.A.D. zhojňuje. Dokumentovány jsou výskyty četných sebevražd v průmyslových severně položených aglomeracích. Tedy tam, kde lidé žijí ve stínu smogu, zdržují se uvnitř budov a slunce na ně díky zeměpisným šířkám „nedosáhne“. V industriálních aglomeracích je nutno vzít v úvahu i často frekventovaný směnný provoz, kdy se v noci pracuje a ve dne spí, zaměstnání v halách a provozech bez přímého denního osvětlení.

Příznaky syndromu S.A.D.:

 • Zhoršená, příp. kolísavá nálada
 • Pocity úzkosti
 • Depresivní stavy někdy vedoucí k sebevražedným myšlenkám
 • Zvýšená potřeba spánku
 • Zvýšená chuť na sladké a mastné pokrmy
 • Sklony k přejídání, přibírání na váze
 • Snížená aktivita a zájem včetně zájmu sexuálního
 • Naše aktivní současné životy bývají naplněny prací. Do práce jdeme za tmy či úsvitu, vracíme se za tmy či soumraku. Během dne, kdy je slunečno, jsme v práci. O víkendu není vždy jasné počasí. Jsme odříznuti sklem od životadárného spektra slunečního světla. Sklo nepropouští nutnou dávku UV záření, snižuje intenzitu světla, kvalita světla se mění v závislosti na mnoha fyzikálních proměnných. V průmyslových aglomeracích jsme před světlem „chráněni“ ještě smogem a prachem. Světlo nepotřebujeme jenom my, v aktivním věku. Potřebují ho i naše děti i naši rodiče.

  pokračování ve čtvrtek…

  Komentáře