Meditace

NÁVOD NA VSTUP DO MEDITACE

7x (vduchu) Já jsem (při nádechu) boží přítomnost (při výdechu). Nebo já jsem Láska, já jsem Světlo.

Nyní si uvědomuji zdroj univerzálního světla vysoko nad svou hlavou a stahuji z něj široký rozptyl paprsků na celou budovu/místo, kde se zrovna nacházím a na celou mou auru, kterou do světla zabalím.

Nesčetně mnoho malých spirálek univerzálního světla čistí a prozařuje mou auru směrem od vnějších vrstev ke středu. Procítím světlo na svém fyzickém těle a pak ho prolnu dovnitř do těla, aby prozářilo a harmonizovalo každou buňku mého těla. Nyní je celé mé bytí prozářeno univerzálním světlem.

Nyní si uvědomuji, jak ze zdroje univerzálního světla ke mě sestupuje široký rotující sloup univerzálního světla a vstupuje do mé 12. čakry, kterou čistí, harmonizuje, přirozeně rozšiřuje a roztáčí. Pak sestupuje do mé 11. čakry a přibírá ji do této světelné rotace, čistí ji, harmonizuje, přirozeně rozšiřuje a roztáčí….

Takto sjedu postupně všemi čakrami až do 0. čakry. (Nemusím vědět, kde přesně čakry jsou – univerzální světlo to samo ví). Pak z 0. čakry pomalu sjedu se světlem k Zemskému krystalu – skrze jeho horní špici dolů, kde se dotknu dolní špice a pak se vrátím do středu krystalu a stanu před duchovním srdcem krystalu.

V lásce otevírám své bytí a prosím Tě bratříčku zemský krystale, dovol mi vstoupit do srdce krystalu a udělat v něm meditaci.

Vstoupím a posadím se doprostřed. S láskou k sobě svolám bytosti mého bílého kruhu (ty, kteří mě doprovázejí od doby vydělení se z Jednoty) nebo bytosti mého Vyššího já, ať mě obestoupí, ochraňují a podporují v následné meditaci. Případně si zavolám na pomoc další bytosti světla a lásky – skřítky, andílky, mistry, archanděly atd..

Pro zvýšení energetické ochrany při meditaci si mohu vizualizovat fialový světelný disk, na okrajích se zlatými a stříbrnými plamínky nejčistšího jangu a jinu a uprostřed disku s kruhem ze 7 základních paprsků univerzálního světla (sedmiplamenem). Tento zářič pak na sebe navléknu, cca od mé 12. čakry až dolů alespoň pod 0. čakru a roztáhnu okolo sebe i dostatečně do šířky).

Nyní si uvědomuji mou srdeční čakru a mé lidské srdce. "Lásko moje, lásko, lásko… Volám tě, lásko moje, přijď ke mě". Ve chvíli, kdy ucítím příjemné teplo u srdeční čakry, pomyslím na svou duši a přivolám ji: „Na vlně nejčistší lásky a světla mého srdce tě volám moje duše, přijď ke mě prosím, přijď.“

Nyní své duši povím, co chci čistit, zpracovávat, s čím chci poradit…

Výstup z meditace:

Nakonec poděkuji všem bytostem, které mi pomáhali. Pak pomalu vystoupím z meditace = "Uvědomuji si sebe sama ve své srdeční čakře."

3x se hlouběji nadechnu a vydechnu – "Vědomě se vracím pomalu zpět do teď a tady, do mé 3dimenzionální reality. Vědomě stahuji všechna svá těla (vrstvy aury) k sobě dolů. Vědomě se uzemňuji, uzemňuji, uzemňuji. Uvědomuji si mé fyzické tělo, mé nohy, ruce. Jsem teď a tady." Pomalu otevřu oči, protáhnu se, napiji vody, projdu se…

Zapsala: Sylva P.

Komentáře