Střed vaší hlavy se stává jasným světelným bodem.

Představte si, že se nad vaším pravým ramenem rozsvítil jasný světelný bod.

Promítněte na čelo do místa třetího oka pocit uvědomění si kdo jste, a nechte jej splynout do látky ze které je tvořen prostor. Jen se jednoduše zamyslete se nad tím, co je to vesmír jakožto živoucí bytost řízená nejvyšší inteligencí a nic víc. Soustřeďte se na třetí oko. Nechte rozzářit všechny světelné body a sdílejte sílu stvoření a energii vesmíru.

Udržujte světlo, zatímco přemýšlíte o následujícím.

Myšlenka nejvyšší inteligence ve všech věcech vámi prochází do planety.

Toto uvědomění vtéká do harmonické mřížky planety.

Prožijete pocit tepla a báječný pocit míru.

Můžete též zažít bílé záblesky na obloze, jak matka planeta potvrzuje pravou roli lidí ve svém kolektivním lůně.

Matka Země má způsoby, jak poděkovat.

Udržujte světlo a přirozeně bude následovat vůle.

Plynutí času lidstva je projektováno ze středu hlavy.

Představte si, jak se rozpínáte veškerým časem a jak všechny mysli procházejí časem aby vyrostly a poznaly sílu stvoření, kterou právě cítíte.

Představte si, když chcete, každou mysl jako bytostný počítač osvícený touto jednou myšlenkou pokroku.

Rozšiřte toto uvědomění ve všech věcech do myslí mužů a žen pro větší dobro všech.

Promítněte toto uvědomění do mřížky planety. Představte si, že si lidstvo uvědomuje svoji drahou matku Zemi aby nalezlo řešení problémů které má.

Poděkujte síle uvědomění za tuto znalost, protože je velmi mocná. Slibte, že budete zacházet s touto znalostí čestně.

Instinkt se rozehraje neboť toto je pravá kosmická podstata člověka, a důsledkem bude vlastní reakce božské vůle.

Požehnané je lidstvo, protože toto je cesta osvícení bez potřeby gurua nebo dlouhého studia.

Toto je cesta k rozvinutí sedmého lidského smyslu.

Díváme se, čekáme a doufáme, že poznáte radost z tvoření.

Je právem všech, aby znali opravdové vědění.

Komentáře