Vyprávěla mi, že v době německé okupace prožila silný stres, a v důsledku toho se jí vytvořila struma. Abych řekla pravdu, silně jsem zapochybovala o tom, zda je vůbec možné odstranit starému člověku strumu takové velikosti. Přesto jsem jí poradila, aby nosila na krku jantarový náhrdelník.

Na druhý den si náhrdelník, který patřil ještě její matce, přinesla s sebou. Šperk byl ještě poměrně „živý“, třebaže už ztratil značnou část své energie. „Nasytila“ jsem ho, nabila energií a vrátila stařence. Doporučila jsem jí, aby ho nosila neustále na krku.

Za měsíc jí náhrdelník na krku přímo visel, třebaže ho předtím měla pevně obtočený. Stařenka se cítila mnohem lépe a zakrátko měla štítná žláza normální velikost.

Tehdy to byla moje nejstarší pacientka. Takový rychlý a úspěšný výsledek mě povzbudil, a tak jsem se začala vážně zabývat vlivem jantaru na štítnou žlázu. V té době se mi do rukou dostaly překvapující materiály mikrobiologa L. V. Tokina, který zkoumal vliv rostlinných látek na člověka. V jeho práci jsem našla část, která byla věnována vlivu borovicové pryskyřice na mikroorganizmy. Popisoval zde nejenom výsledky sledování této látky, ale také zkoumal několik jantarů, které vznikly z pryskyřice a byly ukryty v zemi po celá tisíciletí.

Avšak podobným výzkumem se zabývali už lidé v dávných dobách. Tak například v 1. st. n. l. si Plinius všiml, že rolníci, kteří sídlí v oblasti Alp (v těchto místech byl dříve zaznamenán vysoký stupeň onemocnění Basedowovou chorobou, ale potom se počet snížil) nosí jantarové ozdoby. Zjistil, že se jimi pouze nezdobí, ale že jim slouží také k léčebným účelům. Lidé se domnívali, že jim tato zkamenělá pryskyřice pomáhá při onemocněních krku, které způsobilo pití místní vody.

Vraťme se však k Tokinovi. Ten prokázal, že kousky pryskyřice disponují v produktivním spektru silnými ionizující schopnostmi a mají vliv na organizmus člověka tím, že aktivizují funkci jeho orgánů.

Když si člověk pověsí na krk jantarový náhrdelník, zvláště nabitý, silnější energie kamene proniká do buněk štítné žlázy a doplňuje energii na buněčné úrovni. Energie každé jednotlivé buňky se přitom mění, samozřejmě k lepšímu. Podle zákonů mikrobiologie informaci o změně předává každá buňka okolním buňkám skrze plazmu mezibuněčného prostoru, která je osobitým informačním kanálem. Do všech stran se rozšiřuje „příkaz“, aby se všechny buňky přeladily na jinou činnost, a začnou v nich probíhat výměnné procesy.

Indičtí lékaři napsali o tomto senzorickém léčení na buněčné úrovni mnoho článků. Věnovala jsem také nemálo času studiu mikrobiologie. Souhlasím s názorem těchto lékařů, že uzdravení může proběhnout cestou předání „zdravé“ informace z jedné buňky do druhé.

Jaký je „mechanizmus“ onemocnění štítné žlázy? Buňky plné škodlivých látek jsou zesláblé a chybí jim informace, kudy tyto jedy vyloučit, a začínají proto zvětšovat svůj objem. Roste také jejich počet, protože se štítná žláza snaží kompenzovat svou špatnou práci stále větším množstvím „pracovníků“. Žláza se prudce zvětšuje a znesnadňuje člověku dýchání a mluvení.

Jestliže máte na krku jantarový přívěsek, buňky skrze něj získají dostatečné množství výživy, to znamená energie. Jejich činnost se normalizuje, jedy jim nebudou překážet v práci. Štítná žláza se zmenší do velikosti zdravého orgánu.

Léčba jantarem má svá pravidla. V dávných dobách se jantar polykal. Uvádím starý recept, který ovšem nedoporučuji aplikovat bez konzultace s lékařem naturopatem: „V samém začátku nemoci vezmeme 0,2 g nejkvalitnějšího jantaru a rozdrtíme ho na prach. Užíváme jedenkrát denně a zapíjíme trochou bílého vína po dobu 7-8 dní. Pokud chceme léčení prodloužit, vezmeme malé kousíčky jantaru a položíme je na otevřený oheň s planoucími uhlíky. Nemocného necháme dýchat výpary."

K léčbě se užíval také čistý jantarový olej, balzám ze směsi kyseliny jantarové a opia, jantarový olej s roztokem čpavku. V Německu Martin Luther nosil v kapse kousek jantaru jako prevenci tvorby ledvinových kamenů. V oblibě byly také jantarové růžence.

Do dnešní doby se ovšem uchoval nejrozšířenější způsob užívání jantaru – nosí se jantarové korálky nebo jeden korálek na ozdobné šňůrce. Vybírejte si kámen přírodní, ne lisovaný. Korálky by měly mít spíše tmavší barvu a neměly by být broušené. Neměli byste nosit náhrdelník, který měl před vámi pověšený na krku nemocný člověk, protože existuje velká pravděpodobnost přenosu nemoci.

Jestliže jantar koupíte nebo dostanete darem, je nezbytně nutné odejmout původní informaci a zaznačit novou, která je zaměřena na léčbu nemoci. Jak to uděláte? Vezmete náhrdelník do ruky a držíte ho 15 minut pod proudem studené vody. Potom ho položíte na dlaň pravé ruky, přikryjete shora levou rukou a nabíjíte ho. Přitom přeříkávejte svou oblíbenou modlitbu, například: „Otčenáš.“ Je možné také říct: „Jantare, prosím tě, vyleč mě a posilni mou štítnou žlázu.“ Pokud vám náboženství neumožňuje odříkat křesťanskou modlitbu, můžete se přímo obrátit k buňkám štítné žlázy. Říkejte svá vlastní slova nebo nějakou známou modlitbu. Na Východě léčitelé k jantaru zpívají speciální magická, posvátná slova uzdravení, tzv. mantry. Jinde zvoní na zvony. Snaží se všemi způsoby dobít jantarový šperk.

Potom nabitý náhrdelník pověsíte na krk nemocného. Náhrdelník by neměl být moc dlouhý, korálky by se měly dotýkat štítné žlázy. Před uvázáním šňůry si změřte krejčovským metrem objem krku a výsledek si zapište. Za několik týdnů měření zopakujte a porovnejte výsledky.

REIKI
(Reiki – japonský systém objevování čaker a kanálů)

Co znamená japonské slovo Reiki? V doslovném překladu znamená Rei – vševesmírná, ki – energie. Systém Reiki umožňuje člověku poznat na sobě vliv vševesmírné energie prostřednictvím harmonizace energetických center. Ve východní medicíně jsou tato energetická centra nazývána čakrami.

Z pohledu současné vědy čakry zobrazují nervové svazky. Ve stejném čase se v těle člověka každá čakra vyskytuje na určité hladině a odpovídá umístění určité endokrinní žlázy. Tak se štítná žláza a příštítná tělíska shodují s višuddha čakrou. Čakry si můžeme představit jako propojení nervového systému se systémem žláz s vnitřní sekrecí.

Soustava Reiki cestou speciálních cvičení účinně působí na čakry. Využití meditace a logického znakového systému vede k harmonizaci činnosti endokrinní soustavy.

Výsledek by se měl projevit zlepšením nálady a zvýšenou odolností proti stresům. Mistři Reiki doporučují, aby se člověk co nejčastěji usmíval a co nejvíce se smál.

Sama vlastním titul mistra Reiki a znám také tajné tibetské znaky, s jejichž pomocí mohu předávat energii do akupunkturních bodů. Jódem označím pacientovu štítnou žlázu a jeho další nemocné orgány endokrinní soustavy odpovídajícími znaky Reiki.

Doporučovala bych všem lidem s chatrným zdravím navštěvovat tyto kurzy. (Mimochodem, sama tyto kurzy pravidelně pořádám.) Seznámíte se na nich s Reiki, budete zasvěceni do tohoto učení a díky tomu můžete co nejúčinněji ovládat energii vašeho organizmu.

Kdo zatím není zasvěcen do tohoto učení, může využít prvky jiných systémů, které nejsou součástí Reiki. Mezi nimi jsou také znaky, které přitahují energii. Například naznačte jódem na štítnou žlázu a do středu dlaní trojitou spirálu, která se zatáčí ve směru hodinových ručiček. Zde se nacházejí zvláštní body, kterým se říká „oko Brahmy.“

Mým žákům se při práci se znaky na kurzech Reiki vstřebaly uzliny na štítné žláze, se kterými měli jít na operaci.

VLIV JÓDU NA ŠTÍTNOU ŽLÁZU

Funkce štítné žlázy závisí na vstupu jódu do organizmu a na jeho vstřebávání. Jód je anorganická látka, lehce rozpustná. Je obsažen v jídle a ve vodě. Nadbytek jódu neovlivňuje funkci normálně fungující štítné žlázy. Jeho nedostatek však může způsobit vytvoření strumy. Přitom dochází ke vzniku otoků, zvětšení hmotnosti pacienta a zhoršení nálady. Tento druh strumy se objevuje u lidí, kteří žijí například v horách, kde je půda chudá na jód. Aby lidé předešli tomuto onemocnění, používají sůl obohacenou jódem. Léčba strumy způsobené Basedowovou chorobou je také účinná pomocí soli s jódem nebo roztokem jódu. Fyziologický účinek jódu je v tomto případě podmíněn zmenšením aktivity hormonů štítné žlázy.

Nejzajímavější organické sloučeniny jódu jsou obsaženy v rostlinách. Tyto sloučeniny jódu se účelně využívají jak při hypothyreóze, tak i při hyperthyreóze. Mechanizmy vlivu jsou v současné vědě málo známé a prakticky se téměř nevyučují. Místo toho roste jeho úloha v netradiční medicíně.

V Čechách ke mně jednou přivedli krásnou čtrnáctiletou dívku. Měla nádherné oči a andělskou tvář. Když se ke mně dívenka otočila zády, téměř se mi zastavilo srdce. Měla tak silnou skoliózu, že se jí na zádech téměř vytvořil hrb. Její matce – známé lékařce, pracující na chirurgii – poradili, aby lékaři její dceři vsadili do zad nosný čep, nebo ji zabalili do tuhého železného korzetu. Oba způsoby léčení považovala matka za barbarské.
Když jsem provedla bioenergetické vyšetření krve, zjistila jsem, že dívka trpí nedostatkem jódu a vápníku. Příčinou byla špatná činnost příštítných tělísek, která se nachází na zadní straně štítné žlázy a ovlivňují její činnost. Jestliže štítná žláza neprodukuje dostatek jódu, tak i příštítná tělíska trpí jeho nedostatkem, a obě se vzájemně ovlivňují… lidově řečeno ohavně. Léčbu jsme započali tím, že jsme upravili skladbu krve pomocí stopových prvků, kterých měla nedostatek – jódem a kalciem. Dívka užívala přípravky obsahující jód, jedla ovoce a zeleninu bohaté na jód a vápník a pila odpovídající bylinné odvary. Přidali jsme speciální masáž a nápravná cvičení.

A skolióza „podlehla“. Rentgenové snímky ukázaly, že se páteř přesouvá do normální polohy obstojnou rychlostí – asi centimetr za týden. Na konci léčení nebylo po dívčině hrbu ani památky. Mladé kosti čtrnáctiletého dítěte jsou ještě velmi pohyblivé a poddajné. Takové léčení může trvat tři, čtyři měsíce až půl roku. Ale v léčbě je třeba pokračovat až do úplného vyléčení.

Užívání bylin, ovoce a zeleniny bohatých na jód a vápník je při léčbě onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek dostatečně účinné. Seznamte se s některými z nich.

ROSTLINY OBSAHUJÍCÍ VELKÉ MNOŽSTVÍ JÓDU

Byliny

 • kořen kostivalu lékařského
 • lišejník islandský
 • routa vonná
 • semena lnu
 • květy trnky
 • řebříček obecný
 • fazolové lusky
 • třezalka tečkovaná
 • kručinka barvířská
 • šalvěj lékařská
 • jitrocel kopinatý

Koření

 • bazalka
 • česnek

Ovoce

 • višně
 • citron
 • maliny
 • rajčata
 • rybíz
 • fejchoa
 • jeřabina s černými plody

ROSTLINY BOHATÉ NA VÁPNÍK

Byliny

 • arnika horská
 • kořen kostivalu lékařského
 • krušina olšová
 • rozmarýn
 • heřmánek
 • semena lnu
 • sporýš lékařský
 • fazolové lusky
 • přeslička rolní
 • mateřídouška lesní
 • květ bezu černého

Koření

 • pór
 • kmín
 • česnek

Zelenina

 • zelený hrášek
 • zelí
 • květák
 • brambory
 • řepa
 • sójové boby
 • fazole
 • čekankové puky

Ovoce

 • pomeranč
 • višně
 • hrušky
 • rybíz
 • citron

FYTOTERAPIE A DIETY

Při léčbě štítné žlázy je třeba zlepšit krevní oběh pacienta. Aby krev v těle lépe proudila, můžete vyzkoušet kontrastní sprchování a zábaly (střídavě pouštíte studenou a horkou vodu) a také bylinné koupele a obklady. Kromě sprchování při daných procedurách můžete využít byliny obsahující velké množství stopových prvků, nutných k fungování štítné žlázy.

Jindy můžete použít bylinné směsi, ve kterých se byliny vzájemně doplňují, a tím se zesiluje jejich léčebný účinek. Předkládám několik bylinných směsí, které můžete pít před jídlem.

Snížená funkce štítné žlázy:

 1. Smícháme 100 g extraktu chaluhy a 10 g výluhu  z meduňky lékařské. Užíváme 2 lžičky třikrát denně.
 2. 10 g natě kručinky barvířské zalijeme 200 ml studené vody a připravíme odvar. Užíváme 1 lžíci třikrát denně.
 3. 10 g natě řepeně obecné (bodláku) zalijeme 200 ml studené vody, připravíme odvar a užíváme 1 lžíci třikrát denně.
 4. 100 g čerstvé šťávy potočnice lékařské. Užíváme 1 lžíci třikrát denně.
 5. 30 g natě potočnice lékařské přelijeme 600 ml vroucí vody a 20 minut louhujeme. Užíváme jednu sklenici třikrát denně.

Nadměrná aktivita štítné žlázy
(onemocnění thyreotoxikózou, hyperthyreózou):

 1. 10 g natě mochny bílé zalijeme 200 ml vřelé vody a necháme louhovat. Pijeme 1 lžíci 3-4krát denně.
 2. lněná semena 60 g
  hnědé vodní řasy 60 g
  nať komonice lékařské 60 g
  nať rozrazilu lékařského 60 g
  Všechny ingredience smícháme. Jednu lžíci směsi na 1 sklenici vařící vody, pijeme 2-3krát denně.
 3. dubová kůra 20 g
  oddenek ostřice písčité 20 g
  listy šťovíku kyselého 20 g
  hnědé vodní řasy 40 g
  Smícháme. Jednu lžíci směsi přelijeme sklenicí vařící vody, louhujeme a scedíme. Pijeme 1-2 sklenice denně.
 4. oddenek kapradiny 10 g
  lišejník islandský 20 g
  kořen lékořice 20 g
  oddenek pýru 20 g
  Smícháme. Jednu lžíci směsi zalijeme sklenicí vroucí vody a necháme louhovat. Scedíme a pijeme 1-2 sklenice denně.
 5. chaluhy bublinaté 60 g
  nať truskavce ptačího 60 g
  nať rozrazilu lékařského 60 g
  Smícháme. Jednu lžíci směsi přelijeme sklenicí vroucí vody a pijeme 1-2 sklenice denně.
 6. šípky 100 g
  lišejník islandský 50 g
  Smícháme. Zalijeme 1 l vody a uvedeme do varu. Pijeme během jednoho dne.
 7. listy ořechu vlašského 10 g
  listy kopřivy 10 g
  kořen kozlíku lékařského 10 g
  kořen lékořice 10 g
  Smícháme. Tři lžíce směsi zalijeme 0,5 l vody a uvedeme do varu. Scedíme a pijeme v průběhu dne.
 8. plody jeřabiny 10 g
  dubová kůra 10 g
  kůra kondurango 10 g
  listy kopřivy 20 g
  lišejník islandský 20 g
  Smícháme. Jednu lžíci směsi zalijeme sklenicí studené vody, uvedeme do varu a 10 minut necháme vychladnout. Pijeme 2-3 sklenice denně.
 9. výluh kozlíku lékařského 20 g
  extrakt kondurango 8 g
  šťáva z klikvy 15 g
  Smícháme. Užíváme třikrát denně 20-30 kapek rozpuštěných v 1/4 sklenice vody.
 10. 200 g extraktu chaluhy bublinaté. Užíváme dvě lžičky na sklenici vody nebo bujonu dvakrát denně.
 11. Jednu lžíci natě bodláku přelijeme sklenicí vařící vody, necháme ještě 10 minut povařit a pijeme 1 sklenici třikrát denně.

Na závěr ještě několik slov o dietách. Jestliže trpíte onemocněních štítné žlázy, jezte co nejvíce potravin a produktů s vysokým obsahem stopových prvků. Tyto prvky jsou důležité k fungování endokrinní soustavy. Patří k nim: jód, vápník, fluor, zinek, železo, zlato a křemík.

Vhodné jsou i odvary z bramborových slupek, pomerančová šťáva, sušené mléko, mořské řasy a další dary moře, zvláště tresčí játra. Doporučuji jíst vnitřnosti přežvýkavců – játra, ledviny atd.
Vlastně všechno to, co jste si přečetli o léčení onemocnění štítné žlázy v žádném případě nemůže uškodit zdraví člověka. Ale…

Za prvé – endokrinní soustava a s ní spojená tvorba hormonů je natolik důležitá pro fungování lidského organizmu, že člověk musí mít v této oblasti určité vědomosti. Proto nemá smysl všechna doporučení a recepty na sobě „zkoušet“ v plném rozsahu.

Za druhé – nejlepší tedy bude, když navštívíte lékaře, specialistu na přírodní léčbu, který vám poradí, jakou terapii podstoupit a jaké preparáty máte užívat.

Za třetí – optimální způsob uzdravení – nemoc nepřipustit. To znamená, že člověk by měl zdravě žít, šetřit svůj organizmus a vážit si toho, co nám bylo dáno přírodou.

Komentáře