To není váš cíl, ale někoho jiného – jeho konečný cíl je bránit vám ve štěstí nebo docílit takové úrovně štěstí,kterou opravdu chcete , stejně tak bránit vám v získání bohatství nebo klidu ,čehokoliv,co byste si přáli.Hlavním účelem této meditace je uvidět sami sebe takové , jací jsme a být schopní odhalit , jaké překážky nebo jaké pijavice sedí na našem těle a ničí je.

Toto cvičení lze provádět o samotě nebo ve skupině.Můžete ho provádět i pro lidi,kteří se právě meditace nezúčastní.

Jestliže provádíte meditaci ve skupině poté,co jste skončili s přípravou sebe sama , oslovujte jménem postupně všechny ,kdo jsou ve skupině. Všichni ve skupině soustředí svou pozornost a své energie na oslovenou osobu. Touto skupinovou prací odstraníte bloky a omezení , která uvidíte uvnitř určité volaných osob. Jakmile skončíte se skupinovou prací ,můžete takto pracovat s lidmi, kteří se sezení nezúčastnili.Jestliže budete tento proces provádět před začátkem meditace,měl by každý ve skupině mít zadané jméno toho,pro kterého byste rádi tento čistící proces provedli.Koncentrujte své myšlení vždy na tuto určitou osobu , pak můžete cítit energie a vibrace těchto osob,se kterými pracujete,takže když vyslovíte jejich jméno,můžete se naladit na jejich vnitřní pocity.

Pohodlně se usaďte .Nadechněte se nosem a vydechněte ústy.Jak se nadechnete , vdechněte zvlášť energii života a zvlášť energii lásky , dále zvlášť energii,která je dávána všem, kdo ji potřebují , aby dokončili tuto „malou hru života“,kterou se chystají dohrát.Jakmile vydechnete , výdechem se zbavte všech otázek ,jak co uděláte , odstraňte všechna proč a všechny vaše úzkosti.Jak pokračujete v dýchání , stáváte se uvolněnější a více se sžíváte sami se sebou ,můžete se cítit více energetizovaní a klidnější.

Jak se uvnitř prosvětlujete,dbejte na své uzemnění.

Jestliže jste narození ve znamení ,které přísluší živlu Vodnímu, představte si vaše chodidla v písku,který přikrývá oceán.Jestliže jste narozeni ve znamení,příslušejícímu živlu Země , představte si vaše nohy pokryté půdou země. Jestliže patříte k živlu Vzdušnému , představte si vaše nohy pokryté mraky. Jestliže patříte živlu Ohně , představte si lávu pokrývající vaše nohy. Toto vás otevře ,abyste přijali Lásku a Léčení od matky Země a vloží spojení energie mezi vaším fyzickým vědomím a vyšším vědomím tak , že můžete zachovat vzpomínky a znalosti, které jste zakusili během meditace.

Prociťujte otáčení Zdroje uvnitř vás , jděte do středu toho,kdo jste.Uveďte v minulost všechny překážky , všechny chybné představy ,které jste vložili do svého života.Plujte do svého středu ,abyste viděli stát sebe sama před sebou v celé vaší zářící slávě.Dívejte se,jak se rozjasňujete svitem, který uvnitř vás světlo slunce vyzařuje skrze vás.To je to a kdo opravdově jste.Nalaďte se na energii,kterou jste nebo se uveďte v soulad s touto energii. Nechte tuto představu ,aby vyplnila vaše vědomí.Procházejte se okolo sebe ,aby jste viděli celé vaše bytí ze všech stran a ze všech úhlů.Jakmile se začnete dívat více sami na sebe,uvědomujete si,kde by „ háčky minulosti“ mohly být , poznáváte dráhy energií pocházejících zvenku ,které vedou k vašemu tělu .Vidíte , kde tyto „pijavice -překážky“ mohou být usazeny,aby odčerpávaly z vás energii nebo vás zcela zablokovaly.Ve srovnání se světlem, které září uvnitř vašeho těla , jsou tyto body velmi tmavé téměř černé. To vám usnadní identifikovat a rozpoznat je.Jakmile si je uvědomujete, můžete spatřit,že jsou odstraněny,jakmile se váš zdroj světla otočí kolem nich.Je to téměř jako když jsou spáleny světlem vašeho pohledu.Můžete vidět,že sluneční světlo vycházející z vašich očí, se soustřeďuje na prostory,kde jsou usídleny tyto „ pijavice , odčerpávající vám energii“.A můžete vidět světlo vyzařující z vašeho těla,které spálí tyto překážky bez viditelných následků.Vidíte , že je to velmi snadné , stejně jako vzít hadr a setřít nečistoty ,které by mohly být na přepážce.Je to jednoduché tak ,jak to vypadá.Můžete to dokonce vidět,jako semeno,které je usazeno uvnitř vás a které tam někdo umístil.Vy budete schopni to rozpoznat,neboť toto „semeno nečistoty „ nebude zářit tak jako září vaše světlo.Je to jako malý tmavý míč a jakmile zaměříte vaši pozornost na ono místo,můžete toto semeno nečistoty roztavit a odstranit z vašeho těla pryč.Pak vizualizujte sami sebe jako plně zářící jasné světlo bez jakýchkoliv tmavých bodů,zaháčkovaných uvnitř vás ,bez deště prokletí a bez jakýchkoliv „pijavicí“ ( překážek ).

Zatímco pokračujete v obhlídce sama sebe , odstraňujete všechno , co vidíte.Jakmile odstraníte jednotlivé překážky, pocítíte , jak vámi mnohem lépe protéká tok energie , můžete cítit , jak úroveň vaší energie roste.To proto,že vašemu tělu není dále odváděna energie . Žádná vaše energie není odčerpávána.Můžete se cítit jako bytost,které je obnoveno spojení s Universem a u kterého je obnoven přirozený průtok energie.

Zatímco stále pokračujete vědomě v plynulé procházce kolem vašeho těla , zbylým vědomím se zaměřte na na první osobu ve vaší skupině.Každý ve skupině udělá to samé. Vizualizujte je ( sebe a danou osobu ), jak stojí před vámi. Vizualizujte tyto duše, jejich světla stojící před vámi.Povšimněte si jakýchkoliv tmavých spojení , „smyček“, „ pijavic“,které při procházce kolem nich vidíte.Jakmile si jich všimnete,použijte světlo,vyzařující zevnitř vás a spalte je. Jak je postupně odstraňujete , můžete vidět,jak se duše stávají světlejšími a celistvějšími.Spatříte , jak jsou více propojené s universálním tokem energie. Uvědomujete si,že pokud tento úkon provedete srdcem a pokud rozdělujete lásku,která sídlí ve vás,tyto duše vám oplatí láskou za to , že jste tyto překážky v toku energie z jejich života odstranili. Opouštíte je ve světle a lásce.Vidíte,jak jejich energie roste s každou odstraněnou překážkou.Naplňujete tuto činnost láskou svého srdce.Vidíte,jak se srdce těchto osob radují ,zatímco se osvobozují od nechtěných a nepotřebných spojení.Cítíte lásku , radost a vděčnost ,které plynou k vám za to,co jste pro ně udělali.Lidem, u kterých tento proces provádíte , pomáháte stát se tím, kým opravdu jsou.

Nyní přeneste své vědomí tam, kde se nacházíte , přímo před vás.Můžete cítit a vidět, že vibrujete výše ,protože jste obdržely energie od lidí ,kterým jste pomohly a energie lásky vám byly dány.

Uvědomujete si, jak energie proudí uvnitř vás bez překážek.Potom, co se vrátíte vědomě sami k sobě,pocítíte se více spojeni,s tím, kdo jste,jak vámi snadněji protékají energie,myšlenky, zvládáte více řídit (kontrolovat ) vše,co se děje kolem vás ,snadněji tvoříte a manifestujete ,neboť máte všechnu vaši energii která nebude více odváděna pryč, a pokud se podíváte na sebe,uvidíte více,kdo jste a co jste a že již nemáte na své cestě překážky.Když se vracíte sami k sobě ,cítíte se světlejšími a více nabiti energií a více naplněni láskou.A potom, co jste připraveni,vracíte se zpět k nám ostatním ( ve skupině) , cítíte a pamatujete si vše,co jste řekli a čeho jste se dotýkali

Lady Portia

Komentáře