Vždyť si to mnozí z vás pro Vzestup zvolili růst a učení se prostřednictvím lásky, jiní si k tomu zvolili bolest, ztrátu a smrt. Prosím nehodnoťte, nekritizujte a nepokoušejte se vměšovat jiným do jejich procesu, protože má nakonec každá osoba zvládnout své vlastní lekce. Michael Brown před nedávnem ve svém nejaktuálnějším gregoriánském novoročním dopise pro rok 2010 vysvětluje: teď už není žádná další práce na spiritualitě celku popř. na Vzestupu, protože tato fáze je pryč. Nyní musí všichni lidé žít dokonale v přítomném okamžiku (což je důležitější než kdy předtím), protože rychlost života na Zemi, na tomto galaktickém vozítku, právě zařazuje devátý rychlostní stupeň. Takže se vlastně všechno opravdu zjednodušilo – žijte vědomě v nynějším okamžiku!

Chtěla bych se svými čtenáři znovu promyslet ta nejdůležitější základní pravidla a zákony pro život na tomto plavidle, také proto, že jsme si všichni dokonale uvědomili, že pravidla a vzorce myšlení staré Země jsou již překonány a naše duše se nyní nově zaměřily na velké probouzení v současné době. Přemýšlejte o následujících věcech:

 1. Kalendáře, hodiny a hodinky se samozřejmě stále ještě používají, aby bylo možno dohodnout termíny schůzek a jiné termíny, avšak neopírejte se výlučně o ně. Dívejte se na ně jako na navigaci v autě: jsou v přihrádce pro rukavice pro případ, že byste je potřebovali k ruce. Pilně cvičte používání svých vnitřních hodin, to znamená důvěřujte Božskému načasování a instinktivnímu vedení. Neboť tato schopnost vás bude stále vést k harmonickému vývoji situací.
 2. Buďte otevřeni pro setkávání s novými dušemi a zároveň zůstávejte ve své vlastní síle. Neupínejte se příliš na jiné lidi – na vaše současné životní partnery, druhy a družky, milence, děti, vnuky, přátele nebo známé. Jde o růst a zralost, která může být popohnána prostřednictvím nových vztahů a nové vztahové dynamiky, a jde o vzájemné sdílení, o něco, co se ve starém systému, kde muž vládl ženě, nepodařilo. Manželství tohoto typu a mnohé jiné formy takovéto intimity se rozpadnou. Vzájemná závislost již není únosná. Ovládání jiného člověka už není přijatelné. Otevřené srdce a otevřená mysl jsou tím, co je nyní ve vztazích dovoleno. To platí pro všechny. Láska rozkvétá!
 3. Plánování dopředu již moc nefunguje. Žijte vědomě v nynějším okamžiku a dovolte proudu života, aby vás vedl.
 4. Bankovky a mince skoro ztratily význam, neboť se naší měnou stává ze srdce přicházející ocenění a v západním světě se již beztak pracuje přes různé platební systémy a karty. V podstatě můžeme všichni rádi hrát tu hru, že si navzájem zašleme svá čísla kreditních karet, prostřednictvím kterých budeme platit ze svých osobních kont, jakmile naše konta budou poukazovat nekonečné, hojné krytí, které navíc ještě exponenciálně poroste, což bude ten případ, když bude vše, co získáme a co budeme finančně podporovat, sestávat z morálně nezávadných pozemských produktů a služeb. Myslím tím, abyste příliš „nepřemýšleli“ o penězích samotných, je to ztráta času. Pokud jste na to ještě nepřišli, jak byste si mohli svým určením duše vydělávat na živobytí, tak posílejte každý den motlitbu k velkému Posvátnému Duchu s prosbou o spojení se svou pravou prací a radostí pro zajištění svého živobytí. Starosti o peníze vás nikam nepřivedou, takže proč byste se měli ztrácet v tomto nízkém pocitu. Jak vždycky říkávala moje babička: „Když nevíš, co máš dělat, tak nic nedělej!“ ale jednoduše čekej na impuls od Univerza, aby tě vedlo a buď mu otevřen/a. Jemné připomenutí: Univerzum je nekonečně tvořivé.
 5. Zábava, tanec, párty, slavnosti, rituály, láska a radost patří k životu, očekávej je pln/a dobré nálady jako součást tvého všedního dne. Nejsou tím myšleny žádné staromódní pamětihodnosti – vždyť to nikoho nebaví. Život je tady, abychom zažívali skutečné radosti, jak říkají zenoví buddhisti: „Každý den je dobrý den“, takže udělejte z každého okamžiku to nejlepší. Jsme živí, daří se nám dobře a máme vědění a to v těchto slibných dobách na této mezigalaktickém kosmické lodi, na planetě Zemi.
 6. Doba vlastnictví lidí (nesvoboda prostřednictvím jiných lidí v jakékoliv podobě, včetně naší závislosti na hospodářském systému) a vlastnictví půdy (země) je pryč. Budeme se učit spolu se rozdělit, navzájem se o sebe postarat a vzájemně se „obdarovávat“ na způsob indiánské ceremonie „potlach, potlač“ (viz Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Potlach#Potlach ). Naučíme se pravý význam posvátných míst a význam respektu navzájem, v kontrastu ke starému vlastnickému myšlení. Naučíme se mluvit se svými sousedy a nacházet skutečná řešení na opravdové problémy. Porozumíme, možná dokonce bolestným způsobem, že se všichni nacházíme v této současné obtížné situaci a že neexistuje žádné „my a ti ostatní“, pouze všichni společně – my jsme jedna planeta, jedno lidstvo, jeden duch, jedno tělo, jedna duše. Dokud nebude každý na planetě zaopatřen, není ve skutečnosti zaopatřen nikdo. Když tedy v Somálsku miliony lidí hladoví a v Haiti obyvatelstvo potřebuje pomoc – pak máme problematickou situaci, která se dotýká celosvětově všech a požaduje shromáždění zemské rady se schopnými vůdčími osobnostmi.
 7. Doba starých, neštěstí přinášejících cest je pryč a jedná se o návrat k posvátnému, prastarému vědění. Proto si vzpomeňte na možnosti oslavovat také všechny panteistické svátky (obzvláště ty, kde se uctívají čtyři roční období). Ježíš řekl: „Blahoslavení jsou ti dobromyslní; neboť budou vlastnit pozemskou říši.“ (Matouš, kapitola 5:5) Víte co, Vy dobromyslní ochránci Země a pracovníci Světla? – Teď je naše doba a my máme plodně naložit s naším věděním!
 8. Aktivismus není potřeba, pokud se necítíte být naléhavě povoláni posvátným Duchem aktivně trochu přispět k určitým novým možnostem při řešení problémů. Jistě existují skutečné problémy tam venku na světě, které je třeba řešit. Avšak jsou to vaše motlitby, vaše meditace a jakékoliv další formy vašeho uvolnění, které mohou v této současné světové epoše nejúčinněji přispět k významným změnám ve světě.
 9. Pravda, upřímnost a integrita (bezúhonnost, celistvost, čestnost) jsou NYNÍ důležité, aby se na nové Zemi dosáhlo harmonické a etické kvality života. Žádné lži. Žádná chamtivost. Žádná korupce. Žádné násilí. Žádné zneužití. Žádné překrucování skutečností. Žádná kontrola. Žádné kriminální chování. Žádné jednostranné zastupování zájmů. Žádné vlastnění lidí. Žádné mrzačení genitálií. Žádná nemoc. Žádná chudoba. Žádná bída. Žádný hlad. Žádné hromadění věcí. Žádné vlastnictví. Žádný podvod. Žádné zlomené manželství. Žádné postranní úmysly. Žádné falešné informace. Žádné pomluvy. Žádné přízemní jednání. Žádná závist. Žádná prostituce. Je skutečně zapotřebí silné NE z naší strany tomu všemu! Abychom všichni přicházeli a zažívali spokojené ANO té tvořivé, mírem a světlem naplněné světové zahrady.
 10. Používejte méně slova, jsou zbytečná, vždyť má koneckonců každý ve skutečnosti telepatické schopnosti. Pokud jsou schopnosti vašeho třetího oka ještě slabé, tak se cvičte ve čtení řeči těla a éterických vibrací jiných lidí, abyste průběžně zesilovali svůj potenciál. A cvičte se ve vysílání svého záměru prostřednictvím meditativních myšlenek na jiné lidi – je to jednoduché a funguje to. Buďte každopádně při tom opatrní. Manifestujeme to, na co myslíme, a to mezitím poměrně rychle na této kosmické lodi jménem Matka Země, která je podobná srdeční oblasti matky nesoucí nás jako děti ve svém břiše.
 11. Každodenní pohyb vám pomáhá udržovat tělo aktivní a schopné reagovat na nové energetické úrovně. Tanec Sufi (rychlé otáčení kolem vlastní osy) je v této době, ve které se blížíme spirálovité harmonizaci galaxie 2012, obzvlášť prospěšný. Vtáčejte se do nové dimenze vědomí, často! Zmírní to šok ze setkání s těmi našimi intergalaktickými bratry a sestrami, kteří vypadají zcela „jinak“ než my.
 12. Celou silou a tvořivým způsobem následujte svůj životní cíl. Je to váš přínos k tomu, že bude lidstvo schopné úspěšně řídit tuto vesmírnou loď Země. Chybí-li vaše snahy a schopnosti, bude naše planeta oslabena. V tom případě bych vám ráda doporučila několik homeopatik proti cestovní nevolnosti, protože bychom se pak měli všichni připravit na pěkně hrbolatou a turbulentní jízdu.

Navajo

www.mayasoma.wordpress.com

přeložila Martina M.

Komentáře