Kvalita očištění bude odvislá od kvality vody, takže zvláště vhodné je používat vodu ze silných, čistých pramenů a studánek. Někdy je též možné pro zvýšení očistného účinku přisypat do vody sůl, v případě lunárních kamenů přilít mléko. I pro očištění ale hlavně posilnění drahokamů se používá slunečního nebo lunárního světla. Velmi účinné dobíjení kamene získáme vystavení energii Luny při úplňku.
Dalším způsobem jak dobít kámen je jeho přinesení na silná, energeticky výrazná místa (vždy v souladu s jejich signaturou), nebo na posvátná místa. Vynikajících výsledků dosáhneme též pomocí pyramidy – kameny vložíme do správně umístěné pyramidy do výše její první třetiny, kde kameny necháme i několik dní. Stanou se z nich výrazné zářiče svých vlastních energií.

Vodou a sluncem
Materiální očista kamene, která je zejména nutná, získáme-li jej z druhé ruky. je docela prostá. Položíme jej na několik dní do roztoku mořské soli a poté necháme na něj proudit chladnou, nikoli však studenou vodu, přičemž je žádoucí, abychom během této první očisty kámen drželi v dlani. Navážeme s ním tak první kontakt a souznění. Potom jej ponecháme oschnout na denním světle, nejlépe na slunci. kde absorbuje potřebnou energii. Pramenitá voda horského pramene nebo neznečištěného potůčku je nejvhodnější. Ještě důkladnější a razantnější způsob očisty je zakopat kámen na čas do panenské země. Po každém nošení nebo použití kamene již postačí opláchnout ho pod proudící vodou a ponechat nějaký čas na slunci. Voda ho očistí a slunce mu dodá energii.

Vizuálně
Uvolníme se, zklidníme své myšlenky i svou duši a představujeme si, že náš kámen, který máme před sebou, nebo ještě lépe, který držíme v dlani, je obklopen čistým a bílým světlem. Během doby, kdy toto očistné světlo kámen obeplouvá, se soustředíme na to, aby se negativní energie z něho vzdálila a kladná a čistá zůstala. Ještě vyšší a náročnější způsob je ten, že si přejeme, aby se negativní energie proměnila v kladnou a byla tak nemocnému nápomocna. Při tomto náročném procesu převracíme kámen v dlani.

Modlitbou
Sami si zvolíme prostou formu modlitby provázenou myšlenkami k Bohu. Tuto duchovní rozmluvu doplníme prosbou k očištění kamene, k zbavení jeho negativního nánosu a energie, aby byl tak připraven prospěšné věci posloužit.

Zkouška očisty a vhodnosti kamene
Zda kámen je již od negativních sil očištěn, zjistíme kyvadlem, které držíme spuštěné na niti z přírodního materiálu v pravé ruce, přičemž levou ruku přiložíme ke krajině solar plexus. Kyvadlo kmitá mezi kamenem a tímto třetím centrem energie našeho těla – nervové pleteně. Jestliže je jeho pohyb přímočarý ve směru k nám a od něho, je kámen čistý a tudíž připraven pro léčebné upotřebení. Jestliže kyvadlo kmitá napříč, musíme se pokusit náš kámen očistit znovu. Je-li výsledek záporný i po opětném očištění, nezbývá než konstatovat, že tento kámen je pro nás nevhodný

Průběžná očista kamene
Do kamenů často vkládáme víc ze svých bolestí, zasutých emocí a nevyřešených vnitřních konfliktů, než jsou schopny absorbovat a unést. Nezasvěcenému to může znít neuvěřitelně, ale stává se – dokonce velmi často -, že vnitřní napětí v kameni dosáhne takového stupně, že dostane trhliny nebo dokonce pukne. Druhé nebezpečí – sice neviditelné, ale o to víc škodlivé – se projevuje tím, že kámen sice negativní energie vstřebá, ale nedostane-li se mu očisty včas, vysílá tento náboj v prudké intenzitě do těla nemocného zpět. Typickým představitelem takovéto zpětné reakce je černý obsidián, a proto se nedoporučuje používat jej často. Je to sice kámen očistný, ale jeho prudká síla může být neodborným zacházením zbavena pout a způsobit víc zla než užitku. Proto je velmi důležité naše kameny po každém použití regenerovat očistou, a to tak dlouho, jak je to jen možné. Některé kameny potřebují k nabytí nových sil málo – krátce opláchnout pod proudící vodou a trochu slunce. Známe však z praxe jiné kameny, například černý onyx, který očisťujeme a nabíjíme tak obtížně, dlouho a těžce, že se nedoporučuje už z toho důvodu jej často vyhledávat. Je tedy důležité věnovat kamenům to, co prospívá a dodává energii potřebnou k životu i nám – vodu, vzduch, slunce, pozornost a lásku.

(z knihy Josefa Pavla Kreperáta – Léčení drahými kameny )

REKLAMA:
loading...

Komentáře