SluncePozor Slunce! Záření UV je nebezpečnější, než se myslelo. Sotva nastalo to vytoužené krásné letní počasí, už se ozývají varovné hlasy. Spálení poškozuje pokožku a zvyšuje riziko rakoviny, připomínají lékaři a úřady.

Pro mnohé lidi může být přitom sluneční ultrafialové záření a s ním spojené riziko spálení podle nové studie dokonce ještě větší, než se dosud soudilo, napsala agentura DPA.

Síla záření je v dosavadních výpočtech hodnot UV-Indexu, vyjadřujícího biologický efekt slunečního ultrafialového záření na lidské zdraví, často podhodnocována, říká Peter Höppe. S kolegy z univerzity Ludwiga Maximiliana v Mnichově proto tři roky pracovali na studii alternativních metod měření UV-Indexu.

Mezinárodně platný UV-Index je definován na horizontální povrch. Síla záření však může být snadno dvojnásobně vysoká oproti hodnotám uváděným v indexu, říkají vědci z mnichovské univerzity. Dosavadní měřící metoda například do značné míry opomíjí zátěž záření UV při nízko stojícím Slunci – jak je tomu časté v severních zemích.

Höppe kriticky poukazuje na to, že UV-Index nebere v úvahu paprsky dopadající na vertikální plochy – jako například na stojícího, běžícího nebo kráčejícího člověka. Podceňuje se tak i riziko, jemuž jsou vystaveny určité profesní skupiny lidí, například stavební dělníci pracující pod širým nebem. Tělesné partie jako obličej, šíje nebo oblast kolem výstřihu jsou často vystaveny mnohem vyšší dávce záření, než uvádí UV-Index, potvrzuje Henning Staiger, medicínský meteorolog z Německé meteorologické služby (DWD) ve Freiburgu. Za klasické "sluneční terasy" platí dosud hlava, ramena nebo hřbet nosu.

"Problém je v tom, že UV-Index se dosud vypočítává z hodnot naměřených na celém světě, takže je stejný pro subtropické i pro severské země," říká Höppe, který je nyní vedoucím geofyzikálního rizikového výzkumu u mnichovské pojišťovny Rück. Ve skandinávských zemích, kde Slunce často stojí nízko, se už uvažovalo o doplnění UV-Indexu o výsledky měření na vertikální plochy.

Hlavním faktorem ovlivňujícím sílu ultrafialového záření je nadále tloušťka ozonové vrstvy. Na jeho intenzitu mají ovšem vliv i mraky, mlha a právě postavení Slunce nad obzorem, vysvětluje Peter Winkler, ředitel meteorologické observatoře v Hohenpeissenbergu. Jak citlivě jednotliví lidé na záření UV reagují, to navíc silně závisí i na typu jejich kůže. "Světlovlasý člověk, který není zvyklý na slunce a má světlou pokožku, se může při hodnotě 7 UV-Indexu spálit už po několika málo minutách; tmavý typ pak o dost později," říká Winkler. Aktuální hodnota UV-Indexu se dá zjistit na webových stránkách DWD, pracovníci telefonická poradny pak zájemcům doporučí, jak nejdéle by se měli vystavovat Slunci.

Výzkumníci Höppeho týmu vyhodnotili ve své tříleté studii sílu záření, dopadajícího na různě nakloněné plochy. Kromě toho zhotovili na počítači trojrozměrný model lidského těla a na něm simulovali účinky záření při různém postavení Slunce a pozici těla. "V mnoha případech dermatologové tento celkový účinek podcenili," konstatoval Höpe.

Zdroj : MNICHOV/HAMBURK (ČTK/DPA) – tw ank

Komentáře