Nejčastějšími příčinami bývají:

" OSLABENÍ SRDCE A SLEZINY ". Bývají způsobeny přepracováním a nadměrným přemýšlením, které zmíněné orgány vyčerpává a narušuje jejich činnost.Vyčerpaná slezina-slinivka nemůže dostatečně tvořit krev, výživa srdce je porušená a duch šen ztrácí svůj příbytek a výživu. Objevuje se špatné usínání, přerušovaný spánek, bušení srdce, špatná paměť, bledý obličej, závratě, krátký dech, únava a nechutenství.

" ZTRÁTA SPOLUPRÁCE" MEZI SRDCEM a LEDVINAMI způsobená dlouhodobým onemocněním, stářím, konstitučním nedostatkem jinových esencí (zvlhčujících a ochlazujících) častá u hubených lidí, nadměrnou sexuální aktivitou. "Jin ledvin" není schopen kontrolovat oheň srdce,který "znepokojuje ducha šen". Doprovodními příznaky bývají těžké usínaní až úplná nespavost, mnoho snů, pocení ve spánku, závratě, návaly horka odpoledne a večer, zvonění a cvrlikání v uších, závratě, slabost a bolesti v bedrech a kolenou, poluce u mužů, podrážděnost.

" OHEŇ JATER " ze stísnění jejich energie. Způsobují ho emoční poruchy ve smyslu deprese a frustrace. Dlouhodobé stísnění energie jater se mění v oheň narušující nervovou činnost. Dochází k nespavosti, přerušovanému spánku se zlými sny a děsem, rozpínavým bolestem hlavy, závratím, hořkou chutí v ústech, rozpínáním v pravém podžebří a hrudi, předrážděností a vznětlivostí.

" OHEŇ HLENŮ ". Nepravidelný přívod potravy oslabuje slezinu-slinivku a žaludek. Nedostatečným trávením dochází k hromadění vlhkosti a hlenů a následného vzniku ohně. Oheň šlehající vzhůru "znepokojuje ducha šen". Nespavost doprovází množství snů, časté probouzení, pocit na zvracení až zvracení, dušnost a zahlenění, bolesti u srdce, závratě, bolesti břicha.

" NADMĚRNÝ OHEŇ SRDCE ". Bývá způsobený nepřiměřenými emocemi a nadměrnou konzumací alkoholu, horkých, kořeněných a mastných potravin a kouřením. To způsobí vznik a výstup srdečního ohně a nespavost. Je doprovázená podrážděností, dusivým pocitem na hrudi, červeným obličejem, bolestivou špičkou jazyka nebo vznikem aftů na něm, bolestivým močením tmavě žluté moči, žízní na chladné nápoje.

" PRÁZDNOTA A STÍSNĚNÍ "
energie ŽLUČNÍKU. Náhlé leknutí se může vyčerpat "energii žlučníku" a způsobit její stísnění. Nespavost je doprovázená probouzením ze snů, strachem opět usnout, hořkostí v ústech, dusivým pocitem na hrudi, bušením srdce, závratěmi.

Komentáře