… povolit samovolný výdech a počkat zhruba stejně dlouho, až se tělo bude chtít opět nadýchnout a začít další dechový cyklus opět dovýdechem a teprve potom dělat nádech atd.
Odevzdávejte Bohu či komu všechny aktivní emoce a pocity vlastnění, lpění.

Položte dlaně na problémové části těla nebo na srdce a játra (na žebra napravo) nebo doporučuji přiložit ruce v pozici pro opravu přetíženého (i nespavého či nešťastného) mozku tak, že dáte ruce před sebe palci nahoru tak, abyste viděli do dlaní a propletete natažené prsty střídavým zasunutím do sebe tak, že se hřbety prstů dotýkají dlaně druhé ruky. Ležet byste měli na koberci či karimatce na zádech (bez polštáře, ale raději lehce přikryti) a propletené prsty stlačené dlaněmi přiložte na temeno hlavy a palce ať směřují dolů kolem týla k páteři.

Ještěrčí dech se zádrží je vrcholem meditačního a regeneračního dechu. Tento zázračný počin spustí aerobní nekyselící a sebeopravné procesy. Tělo se v této poloze a meditaci umí opravovat samo, jen je nutno dát myšlení na volnoběh nebo nemyslet vůbec. Hlavně dýchat! Usnutí po nějaké chvíli dechového cvičení není na závadu, je jen znakem přetažení a psychoúnavy.

Přetlak vzduchu v plicích zvýší sycení krve kyslíkem na maximum, výrazně zvýší dodávku kyslíku a živin do buněk exponovaných či poškozených tkání a dává možnost játrům mnohem výkonněji čistit organizmus. Podtlak při výdechu umožní vyplavení metabolitů exponovaných buněk do oběhu (například z oteklého mozku v bolící migrénové hlavě nebo otoků svalů v křeči či vaziv kloubů…). Játra pak díky dostatku kyslíku snadno krev od kyselých zplodin látkové výměny a ostatních nežádoucích toxinů vyčistí.

Takto se velice zvýší regenerace obecně, zpomalí degenerační změny a akceleruje výkon imunitního systému. Mozek, původně zanesený množstvím metabolitů, sníží výdej stresových hormonů nadledvinkami (katecholaminy), čímž sice sníží schopnost si pamatovat, ale zvýší schopnost kombinovat a tvořit a to je pro proces odzapomínání nepotřebného emočněinformačního paměťového balastu velmi důležité.

Poznamenávám:
Nedivte se případným divným myšlenkám, vzpomínkám a snům. Budou-li i halucinace, neodmítejte je, ale nepodléhejte jim a buďte sami sebou, svým řidičem, je to vzácný dar a naučte se je využívat. Uklidníte-li mysl, bude to jako rádio u něhož přestanete zběsile kroutit ladícími knoflíky.

Opakuji dechový režim: dovýdech, hluboký nádech (do břicha, hrudníku, ramen), zaseknout a chvíli zádrž, povolit a samovýdech, počkat na potřebu nádechu a tento začít opět maximálním dovýdechem plynného bordelu z plic atd…

Při této meditaci lze nabýt bezdůvodné pohody a úsměvu následkem kontaktu se svou podstatou, podvědomím.

Komentáře