Japonština je jazyk, který používá tři různé systémy psaní: katakana, hiragana, a kanji.
Katakana a hiragana jsou fonetické systémy (pozn. př. – zapisují „slyšené“).

Kanji je japonské označení pro čínský systém znaků (symboly a piktogramy), který je použitý například při psaní slova Reiki.
Tento specifický pár kanji znaků, který se v japonštině čte jako Reiki, je-li užit při psaní mandarinskou Čínštinou, čte se jako Ling Qi.

Ling qi je v několika běžných Čínsko-anglických slovnících překládáno ve významu "ektoplazma" (pozn. př. – jemnohmotná síla, která proniká vším. Myslím, že vhodné označení může být i éter, akáša.)

Nicméně, v názvosloví mnoha čínských systémů kultivace vnitřní energie a léčení, souhrnně známých pod jménem Čchi kung, má slovo Ling qi poněkud jiný význam.
V některých formách čchi kungu, je termín Ling qi užívám pro popsání nejvíce kultivované formy Qi (jemné energie/esence), která může být vyvinuta/ dosáhnuta v rámci energetického systému živé bytosti.

Považována za nejvíce kultivovanou energii / esenci / vyzařování, Ling qi rozšiřuje (mimo jiné) mozkové funkce, a jak je možno sledovat je velmi nápomocná v procesu duchovního růstu a prohlubování duchovního uvědomění/ vědomí. (Což je ten samý případ i u Reiki).

Jsem si jist, že mnohým praktikům Reiki, kteří byli poprvé seznámeni s Reiki, bylo řečeno, že Reiki je daleko lepší než Čchi kung (neboli bioenergetické a magnetické léčení a další…), protože spíše než vlastní energie je použita energie "channelovaná" ze Zdroje / Vesmíru / Boha nebo čehokoliv dalšího a tím pádem nemůžete být vyčerpáni když ošetřujete.

Na nižších a středních úrovních Čchi kungu nepochybně rozvíjíte a kultivujete zásoby vlastní osobní Qi, která může být, mimo jiné, být vyzařována za účelem léčeni a tedy i vyčerpána.
Ačkoliv jak praktikující pokračuje na vyšších úrovních tohoto umění, povaha interakce s Qi se změní.

Ling qi je někdy dosažena, pouze když praktikující dosáhne velmi rozvinutých úrovní Čchi kungu. Když se naučí jak v sobě alchymicky proměnit své více "zemské" , životní, tělesné energie do čistších forem duchovní qi a v tu samou dobu se praktikující otevře nebeské, božské Qi, která proniká vesmírem a přijímají (pozn. př.: „channelují“ se snažím nahradit českým slovem, ale stále selhávám:) Qi z vnějšku, stejně jako v případě Reiki praxe.

Jako obecný názor mezi mnoha mistry Čchi kungu je, že to, co my nazýváme Reiki, je jednoduše vyšší úroveň čchi kungové energie / záření / esence – Ling qi. Dosažená bez procházení základním rozvíjejícím tréninkem a učením v rámci škol Čchi kungu..

Takže Reiki (tedy systém) je často označován za: "Lenochův nebeský Čchi kung…!"

Komentáře