Některé se však v afeliu mohou dostat až za dráhu Jupitera (např. Chiron), jiné se zase v periheliu dostávají až před dráhu Martovu (u některých z těchto planetek hrozí nebezpečí její srážky se Zemí, k čemuž v minulosti pravděpodobně již vícekrát došlo). Celkový počet planetek je odhadován na několik desítek a set tisíc (v současnosti je v astronomických katalozích uváděno téměř 60 000 planetek). Z hlediska astrologie patří mezi nejvýznamnější planetky Ceres, Pallas, Juno, Vesta a Chiron:

CERES
Největší a první objevená planetka (objevená roku 1801 italským astronomem G. Piazzim). Její rozměry jsou přibližně 550 x 460 km, průměrná vzdálenost od Slunce činí 2,767 AU a doba oběhu je 4,60 roku.
Její název je odvozen od antické bohyně Ceres (Demeter). V horoskopu zastupuje Velkou Matku a element Země. Je symbolem ničím nepodmíněné lásky, vztahu mezi rodiči a dětmi a výchovy sebe i druhých. Při dobrém postavení v horoskopu dává dobrou výživu, výchovu a plodnost, při špatném postavení však hrozí donucování, ztráty, dohled zvnějšku a strádání.

PALLAS
Druhá největší planetka objevená roku 1802 astronomem Olbersem. Je velká přibližně 550 km (má nepravidelný tvar), její průměrná vzdálenost od Slunce činí 2,774 AU a doba oběhu je 4,61 roku.
Její název je odvozen od bohyně Pallas Athény. V horoskopu symbolizuje bojovnou královnu, inteligenci, tvořivost, originalitu, vynalézavost, kázeň, vnímavost a moudrost. Někdy však muže znamenat i “děsivý úspěch”, vypočítavost, asketismus a prospěchářství.

JUNO
Planetka objevená roku 1804 astronomem K.L.Hardingem. Je velká přibližně 240 km, průměrná vzdálenost od Slunce činí 2,669 AU a doba oběhu je 4,36 roku.
Její název je odvozen od bohyně Junony (Héry). V horoskopu zastupuje božskou manželku a ochránkyni manželství. Symbolizuje významné vztahy a svazky, podílnictví, vzájemnou podporu, věrnost, rovnost, intimitu a čistotu. Při špatném postavení však muže být i symbolem žárlivosti, majetnického pudu, pomstychtivosti, podvádění a partnerské nerovnosti.

VESTA
Třetí největší planetka objevená roku 1807 astronomem Olbersem. Je velká přibližně 530 km, průměrná vzdálenost od Slunce činí 2,362 AU a doba oběhu je 3,63 roku.
Její název je odvozen od antické bohyně Vesty (Hestie). V horoskopu zastupuje strážkyni ohně. Symbolizuje soustředění a usměrnění energie a zkušenost celostního Já. Je výrazem soustředění, integrace, sebepoznání, opatrnosti, bezpečí, jistoty, tradice a posvátnosti. Při špatné konstelaci však muže znamenat i sexuální odcizení, odloučení, nesmělost, zábrany a potlačování.

CHIRON
Planetka objevená až roku 1977 astronomem Ch. Kowalem. Je velká pouze asi 180 km, průměrná vzdálenost od Slunce činí 13,633 AU a doba oběhu je 50,7 roku. Vzhledem ke značně excentrické dráze se Chiron dostává při svém pohybu až za dráhu Urana (v periheliu je Chiron vzdálen od Slunce jen 8.46 AU, v afeliu však přibližně až 19 AU).
Planetka nese jméno moudrého antického kentaura Chirona (napůl muž a napůl kůň). V astrologii symbolizuje princip celostního vědění. V horoskopu představuje schopnost učení, významnost, schopnost hojení, léčitelské schopnosti a celostní vnímání světa. Při špatné konstelaci však symbolizuje rozptýlenost, fragmentární vidění světa, malou fundovanost a izolaci spojenou s duchovním neklidem a závislostí na dogmatech, někdy i exil.

Komentáře