V padesátileté historii ufologie se objevilo několik desítek zaregistrovaných sexuálních kontaktů. Nejvíce zpráv podávají ženy.

Mínění se na to různí. Někteří se domnívají, že ženy více působí na mimozemšťany svou emotivností. Jiní hovoří o psychologické stránce fenoménu – svou roli zde hrají sexuální fantazie, freudovské sny, dávné zážitky ze sexuálního zneužívání v době dětství. Ignorovat tyto názory nelze, ale není také možné nebrat v úvahu možnost, že jde o reálné události.

I když je paměť zastřená, a lidé si nejsou mnohdy schopni bez pomoci lékařů vzpomenout si na prožité události, není jasné, jak došlo k podivným jizvám, otokům, modřinám, natož jak dochází k projevům těhotenství bez intimního styku. Těhotenství však probíhá jakoby zrychleně a poté vše ustává jakoby při potratu. To vše provází obvyklé těhotenské příznaky, ale i nepravidelná menstruace, vedle poruch v psychické oblasti.

Údajů o těchto příznacích je velmi mnoho, a to velmi rozmanitých, není možné je zatím jakkoli setřídit a najít v nich charakteristické rysy, shodné pro všechny takové případy.

Otázka však zní: kdo a s jakým cílem to vše provádí?

Je známé, že během experimentů velká většina unesených je paralyzována, v mnoha případech si však vzpomíná na jakousi laboratoř, kde probíhají jakési medicínské nebo gynekologické manipulace. Vedle toho se lze setkat s nálezy miniaturních předmětů v těle unesených – s implantáty. Lidé popisují zvláštní bolesti v hlavě, krvácení z nosu, apod. V roce 1994 byla v portugalském městě Braga provedena unikátní operace – obnažení a vynětí z hlavy pacientky miniaturní zařízení, které dle mínění lékařů a specialistů, bylo přijímačem radiosignálů, kontrolujícím chování této ženy. Ta však prožívala nesnesitelné migrény. Předmět byl však z tak zvláštního materiálu, že jej nebylo možné zjistit rentgenem.

Podobná zařízení se nacházejí pod očním obloukem, v mozku, uších, nosu, lze najít implantáty v rukou, bedrech, ve slabinách nohou. Některé vypadají jako pavouk, s mnoha jemnými vlákny, které jsou jakýmsi neznámým způsobem napojeny na nervovou soustavu hostitele, jiné jsou malé válečky o průměru 2,5 mm, jiné vypadají jako malé hodinové baterie o průměru 4 mm a tloušťce 1 mm. Analýza tohoto implantátu na technologickém institutu v Massachussets ukázala, že obsahoval 90 % uhlíku a 7 % tantalu.

Zatímco implantáty nebyly zjistitelné klasickými rentgeny, odhalily je jiné medicínské přístroje, založené na elektromagnetickém nebo rezonančním principu.

Ovšem nejpřekvapivější je objev britských vědců z roku 1986. Uprostřed chromozómů jisté ženy našli podivný objekt s pravidelnou strukturou, krychlovými buňkami, začleněnými do jakési binární struktury.  Objekt byl objeven při obyčejném vyšetření plodové tekutiny, během gynekologického vyšetření jisté ženy. Jde o implantát nového typu, jeho funkce i účel je neznámý. Tento objev byl publikován a mikroimplantát i vyfotografován v říjnovém čísle časopisu Nature.

Je známa ještě jedna zvláštnost: trauma mnohých unesených začalo už v raném dětství. To vše se ukázalo až v průběhu regresní hypnózy.

Počet unesených rok od roku stoupá. Mnozí badatelé se domnívají, že návštěvníci z kosmu se chtějí dozvědět maximum informací o lidech, o celém lidstvu. Existuje celá řada „mimozemských“ teorií.
Například ta, že jakási vymírající civilizace odebírá náš genetický materiál pro záchranu vlastní populace. Vývoj nových jedinců se děje pomocí klonování nebo přímým sexuálním stykem s pozemšťany. Vznikají tak nové děti – monstra s velmi tvrdou kůží bronzově nazelenavé barvy bez částí mozku. Tomu se blíží i hypotéza o vývoji nové rasy. Nebo jde o přípravu výsadku na Zemi, sledování a výzkum potenciálních protivníků…

Ovšem nejvíce badatelů se kloní k názoru, že mimozemská civilizace monitoruje vývoj lidstva, jeho fyzickou i psychickou evoluci. Periodicky odebírá genetický materiál mnoha jedinců v různých etapách jejich vývoje, od dětství do dospělosti i stáří. V tomto výzkumu nevynechává ani zvířata.

K mimozemským hypotézám je nutné připojit i údaje z poměrně dávné minulosti.   
Již v 17. století skotský duchovní Robert Kirk popsal ve své knize záhadné fenomény, které bychom dnes mohli spojit s UFO nebo mimozemšťany. Vypráví např. o tajemných vetřelcích, napadajících domácí zvířata.

Tento fenomén, kdy je dobytek velmi přesnými nástroji chirurgicky ošetřen, přičemž řezy připomínají použití vysokoteplotního laserového paprsku, je znám po celém světě. V některých případech viděli obyvatelé před nálezem zmrzačených zvířat tajemné černé vrtulníky. Někteří unesení vypráví o tom, že při vyšetření viděli obyčejné lidi ve vojenských uniformách.

Z toho pak vznikají další hypotézy o tom, že mimozemský původ únosů je jen zástěrka a krycí vzpomínky, uměle vložené do vědomí lidí. Ve skutečnosti jde buď o experimenty s manipulací vědomí lidí, nebo o zkoušky s cílem ovlivnit morální vlastnosti lidí cestou biologických a genetických změn daného organismu. Nebo jde o vývoj nových biologických zbraní?

Z toho pak jen vyplývají úvahy o tom, že mimozemšťané se domluvili s vládnoucími kruhy USA na výměně jistých technologií, za což se přimhuřují oči ohledně únosů lidí, dobytka atd., mnohé experimenty jsou prováděny i společně.

Genetické aj. experimenty a srovnávací analýzy biologické struktury pozemšťanů a mimozemšťanů probíhají ve spolupráci s nimi v podzemních základnách u města Dulce (New Mexico). Předpokládá se, že tam probíhá genová manipulace s cílem vytvoření nových ras. Základna má podzemní spojení s laboratořemi nových zbraní v Los Alamos (New Mexico) a se Zonou 51 (základna Dreamland – Nevada), představující ohromný podzemní komplex, s několika tisíci členy pozemského i mimozemského personálu. Tři podzemní patra obsahují bezpečnostní služby, komunikace, kanceláře a laboratoře. Čtvrté patro je určeno na experimenty ke kontrole vědomí lidí. Páté patro je určené mimozemšťanům. V šestém patře probíhají rozsáhlé experimenty zaměřené na genetické manipulace lidí, tak, aby klidně pracovali v nebezpečných situacích. Zde mohou probíhat experimenty s implantáty, mikrovysílači, kterými lze ovlivňovat jednání lidí, případně je kontrolovat. Probíhají zde experimenty s krátkým, tříměsíčním těhotenstvím. Na šestém podlaží je také „zvěřinec“. V sedmém podlaží jsou chladírny pro mnoho tisíc embryí, lidských i hybridních, výsledky mnoha experimentů …

Verze společného postupu pozemšťanů a mimozemských objasňuje mnohé souvislosti kolem medicínských vyšetření, sexuální kontakty, množství chybějící krve z unesených zvířat, potřebné ke genetickým experimentům.
 
První informace o základně Dulce se objevily v roce 1993. Není známo, zda únik informací byl náhodný nebo záměrný. Zda se informace potvrdí nebo vyvrátí, ukáže čas.

Ze zahraničních zdrojů


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 150 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
loading...

Komentáře