Studie Benefit byla mezinárodní klinickou aktivitou, kterou vedl prof. Ludwig Kappos, přednosta neurologické kliniky v Basileji. Studie se účastnilo 468 pacientů a dokončilo ji 392 pacientů. Celá studie trvala 3 roky a její závěry pomohly k zavedení časné léčby v řadě zemí. V ČR se interpretací studie dlouhodobě zabývá doc. MUDr. Eva Havrdová. Díky prezentaci výsledků došlo ke změně úhrad a možnosti nasazení léku Betaferon od první chvíle rozvoje onemocnění.

Studie prokázala, že bez nasazení léčby dochází u 85% pacientů do dvou let k rozvoji onemocnění po „klinicky definitivní roztroušenou sklerózu (CDMS)“ a tudíž k trvalým změnám vedoucím k budoucí invaliditě.

McDonaldova kritéria – soubor kritérií, pomocných vyšetření a klinických aspektů, vedoucí k přesné diagnostice onemocnění.

V případě nasazení Betaferonu v prvním stádiu „klinicky izolovaného syndromu (CIS)“, nedochází k tak výrazné expanzi onemocnění. Studie prokázala, že časné zahájení léčby sníží rozvoj onemocnění o 57%.

Klinicky izolovaný syndrom (CIS) – jediná klinická příhoda, vzbuzující podezření na roztroušenou sklerózu (před studií se nenasazovala léčba a čekalo se na rozvoj CDMS)

Klinicky definitivní roztroušená skleróza (CDMS) – přítomnost dvou samostatných klinických příhod, atak, s postižením dvou různých oblastí centrálního nervového systému. I přes nasazení léčby, jsou již přítomné nevratné změny vedoucí k invaliditě.

 

Zdroj: z tiskové konference o "Časné léčbě roztroušené sklerózy" ze dne 23.6.2009

 

Komentáře