Při prvním pohlavním styku v životě dosáhlo orgasmu 79% mužů, ale pouze 7 % žen. Muži zaznamenali podle vlastních slov mnohem příjemnější celkový dojem.

Průměrný věk při první souloži činil 16,5 roku, ovšem pro ty, kteří počkali až do sedmnácti, představovala tato zkušenost subjektivně příjemnější zážitek než u mladších. ( Ne že by všechno bylo automaticky s rostoucím věkem lepší, ale rok či dva dodatečných životních zkušeností ve věku dospívání se projeví poměrně výrazně.)

Ženy trpěli silnějšími pocity viny. ( Společenské klima učí u nás muže, že první styk představuje něco pozitivního, přechod do stavu dospělosti, zatímco u dívek je ztráta panenství pořád ještě poněkud problematická.)

Muži častěji přiznávali pocity nejistoty – založené pravděpodobně na obavě, zda budou schopni podat odpovídající výkon – což jim ovšem nebránilo prožívat první milostný akt celkově uspokojivě a příjemněji než partnerky. ( Trocha nejistoty a obav občas asi trochu neškodí.)

Muži i ženy zaznamenávali subjektivně příjemnější pocity, pokud byl první pohlavní styk vyústěním vážnějšího a dlouhodobějšího vztahu a ne důsledkem náhodného setkání nebo krátké známosti. Lze se tedy domnívat, že milování je uspokojivější, je-li doprovázeno láskou a vzájemnou oddaností.

Mladí lidé, kterým bylo první milování vyvrcholením delší vážné známosti, se při něm ve srovnání s těmi, kteří šli na věc o něco rychleji, necítili tak provinile, ale celková nejistota u nich byla subjektivně hlubší – snad proto, že dávali do hry více, snad v důsledku silnější touhy uspokojit druhého z dvojice.

Jako celkově příjemnější zážitek hodnotí první pohlavní styk ti, kteří při něm používali nějaký antikoncepční prostředek.

Lidé, kteří před a v průběhu prvního milování požili alkohol ( asi třetina zkoumaného vzorku )se svěřili se silným pocitem viny a tento zážitek vnímali jako mnohem méně příjemný než ti, kteří zůstali střízliví.

Antikoncepční poznámka pro ty, kteří chtějí to teprve chtějí zkusit: Je velmi snadné přijít do jiného stavu už při prvním pohlavním styku.Dívka může otěhotnět i v průběhu menstruace.

Iva Hédlová podle Paula Joannidese

Komentáře