Jeho mapa představuje první přesné zachycení Atlantiku a je obtěžkána záhadami a překvapujícími otázkami. Dle samotného Reise mapa předchází dobu Alexandra Velikého, tj.350 let před Kristem. V roce 1513 totiž přesné mapy čehokoliv prostě ještě neexistovaly. Reisova mapa je naopak velmi přesná a obsahuje pět zřetelných rysů, kterými se odlišuje od podobných výtvorů té doby:

1/ Obě pobřeží Atlantiku jsou popsána docela přesně. Evropa, Afrika a Jižní Amerika jsou správně umístěny k sobě navzájem.

2/ Je zde znázorněn pruh země na způsob mostu vedoucího do Antarktidy, což je fakt přijatý vědou teprve nedávno. Reisova mapa byla nakreslena na gazelí kůži, která byla schopna dlouho uchovávat důležité informace. Aby se vypořádal s nedostatečnou velikostí kůže, umístil Reis jižní výběžky Jižní Ameriky na snadno identifikovatelné body kůže. V roztažené mapě spadají do místa tak, aby doplnily jižní část Jižní Ameriky a výše uvedený zemský most do Antarktidy.

3/ Reisova mapa sedí dobře i na moderní zeměpisné Mercatorovo válcové zobrazení /projekci/. Přitom se datuje z doby 56 let předtím, než Mercator zavedl tuto projekci, která úspěšně protáhla rovnoměrně zeměpisnou šířku a délku do stejných oblastí za účelem přesné navigace při námořní plavbě.

4/ Na mapě je znázorněno 16 velkých měst, z toho 11 v Africe, 4 v Severní Americe a pouze jedno v Evropě. Navíc je zmapováno 69 menších měst, z nich leží 12 v Severní a Jižní Americe. Je v tom poněkud ironie, protože v tomto období, v roce 1513, bylo Španělsko hlavní mocností, Portugalsko středobodem světové námořní plavby, vnitrozemí Afriky bylo téměř neznámé a severoamerický kontinent byl naprosto neznámý.

5/ „Portalánová růže“, 32-bodový diagram používaný u kompasu a nebeské hvězdy pro účel námořní navigace jsou jedinečným doplňkem Reisovy mapy. To nám říká, že Reisovým informačním zdrojem byla navigační mapa obestřená určitými zajímavými otázkami.

Kdo v době 350 let před n.l. potřeboval navigační pomůcky k přeplutí Atlantiku? Féničané? Američané?

Hlavní podpůrný bod archeologie svědčící pro existenci Atlantidy je objeven na poloostrově Yucatán. V Tikalu se Májové skutečně zvěčnili výstavbou nádherného města a akropole, které snadno konkurují svou podobou stejným v Egyptě a Řecku. Konstrukce 18 stupňů akropole zabírající téměř 1000 let pokračovala až do roku 750 n.l. Do r.900 n.l. se však civilizace rozpadla a nastoupila zde naprostá džungle.

Město Mexico je dalším příkladem. Když se Španělé v době kolem r.1500 dostali až sem, našli zde 300.000 Aztéků, 60.000 domů a dobře fungující sociální společenství. Archeologové objevili další města, všechna na stejném místě: jedno postavené na dalším. Takovéto město tu už ale nějaký čas existovalo.

Jsou tyto příklady začátkem vysvětlujícím a zobrazujícím Atlantidu?

Vytrhnuty individuálně čas od času z kontextu asi nikoliv, avšak ve svém celku poukazují na skutečnost, že nějaká vyspělá civilizace v této části světa existovala.

Ignatius Donnelly, před koncem století využil materiálů Kongresové knihovny pro odhalení četných náznaků povodňových tragédií po celém světě. V knize „Atlantis“ publikoval výsledky. Od té doby věda došla k další 600vce případů spojených se záplavami. Ty, které zmiňují bod původu, mají za výlučné epicentrum vždy Atlantik. Podobnosti nejsou čistě náhodné. Vodní tragédie je pokaždé spojována s nějakým hrdinou, záchrannou lodí, časem putování a místem připlutí resp.nového osídlení. Každý takovýto příběh odpovídá jakémukoliv scénáři, který by mohl vzniknout na téma úprku ze zničené ostrovní civilizace Atlantidy.

Edgar Cayce, identifikoval od r.1923 do r.1944, mnoho aspektů života v Atlantidě. Cayce, „spící jasnovidec“, se soustředil hlavně na lékařské předpisy, ale jasně „prozřel“ historii Atlantidy u svých pacientů. Přesnost předpisů, která je náležitě zdokumentována, označuje za téměř stoprocentní.

Jsou jeho popisy Atlantidy stejně tak přesné ?

V jedné z jeho předpovědí řekl, že část Atlantidy by mohla být spatřena v období let 1968/69. A v roce 1968 skutečně jeden pilot dopravního letadla letícího nad Bahamskými ostrovy spatřil a vyfotografoval to, co vypadalo jako obrovské stavení v mělkých vodách. Potápěči oblast prozkoumali a objevili obrovské kamenné bloky sestavené dohromady jako zeď dlouhá několik kilometrů. Stavba měla z ptačího pohledu obdélníkový základ dlouhý zhruba čtvrt míle, leží 90 mil od Floridy v hloubce 18 stop.

Je toto vše identifikace Atlantidy?

Podívejme se na to takhle: máme před sebou velkou obrázkovou skládanku-puzzle. Mnoho dílků ještě chybí, ale ne všechny. Dílky, které již máme, jsou zcela jasné, velmi skutečné-opravdové a vědou uznávané. S většinou tohoto obrazu tak, jak vypadá, můžeme přijmout fakt, že Atlantida, byla-li tak nazývána, skutečně existovala.

Víme to zcela jistě: rozvinutá společnost existovala v a kolem Atlantiku. Byla zaplavena a zničena již před nějakým časem a ti přeživší byli nuceni „začít znovu“. Další dílky skládanky o Atlantidě budou pokládány a nejpravděpodobněji objeveny přezkoumáváním existujícího materiálu ve světle dalších nových objevů. Vyhlídky jsou velmi zajímavé. Nejdráždivější je možnost, že mnoho z nás v tomto dnešním světě by mohlo patrně vypátrat stopy po svých předcích z Atlantidy …

Nyní moje teorie:

Dohadů, kde se nalézala Antlantida je hodně, jsou to např.: Gibrartaská úžina, Kréta, Santorini, Srí Lanka, Malta, nověji dokonce i Kanárské ostrovy, Madeira, Kapverdské ostrovy. Platón (427-347 př.n.l.) se ve svých Dialozích (ve dvou částech) zmiňuje o Atlantidě a podle jeho vizí byla Atlantida v Atlantském oceánu. Podle mého nározu zkreslil místo podle jména krále Atlantidy Atlase. V některých pramenech se uvádí, že Platón měl vizi, že Atlantida byla na ostrově Santorini.

S dostupných odkazů na vzniklou katastrofu v Atlantidě tuto Platón popisuje jako egyptskou báj, popisovanou svými předky. Do řecka „přivezl tuto báj z Egypta podle dostupných pramenů Solón (640 až 560 př.n.l.). Tato země nebyla patrně katastrofou postižena, ale možná okolní státy ano.Pro název podobný Atlatskému oceánu byla Atlantida „hledána“ v Atlatském oceánu. Země okolo Egypta trpěly strachem z potopy a katastrofy (protože až tam mohly být patrné účinky katastrofy z Atlantidy, nebo o katastrofě cestou do Egypta atlanťané vyprávěli), egypťané však nejméně. Egypťané i Řekové přikládali katastrofu pomstě bohů za nepravosti lidstva a neúctou k bohům, ale dnes víme, že nejenom tehdejší vůdcové přikládali všechny přírodní úkazy za pomstu božstev.

Již Karel Čapek pojmenoval Krakatit po ostrově Krakatoa, který byl zničen dne 26. Srpna 1883, jehož důsledky pocítili i obyvatelé Jávy a Sumatry, mezi nimiž ostrov Krakatoa byl. Detonace byly slyšet v okruhu 4500km, zemřelo několik desítek tisíc lidí, výbuch tří sopek vynesl prach do výše cca 80k,m. Prach zaznamenaly lodě vzdálené až 2600km od výbuchu, účinky byly patrné v Indočíně, Filipínách, na Borneu, v Australii, na ostrově Rodriguez. Po ostrově Krakatoa zbyla jen díra 11km široká a 300m hluboká a ostrůvek Anak Krakatoa.

Silné erupce byly ve vulkánech:

  • Théra – cca 1600 př. n.l. celkový objem lávy odhadem 200km3
  • Laki – 8.6.1783 154km3
  • Tambora – 5.4.1815 150km3
  • Coseguina – 23.1.1835 85km3
  • Katmai – 6.6.1912 36km3
  • Krakatoa – 26.8.1883 18km3
  • Bezymjannyj – 30.3. 1956 4km3

    I když nebyla katastrofa na Krakatoa největší, zmínil jsem se o ní záměrně, protože podle mé vize se jedná o stejné sopečné ložisko, které zčásti zničilo Atlantidu. Podle mého názoru byly Atlantida na Sri Lance, měla kruhový tvar o průměru 700km, uprostřed od severu k jihu jakousi cestu 30km širokou., ke katastrofě došlo 9.840 let př.n.l. západně od Atlantidy. Střed výbuchu byl mezi dnešním ostrovem Maledivy a jižní částí Srí Lanky, asi v jedné čtvrtině cesty blíže k ostrovu Maledivy. Proto zmizela západní část Atlantidy a vyvržená hmota zasypala sever původní Atlandidy a spojila zbylou část s nynější Indií Na bájích o Atlantidě je pravda jen polovina, jako ostatně na všech bájích je pravdy někdy více, někdy méně.. Podle mé vize zbylí Atlanťané odjeli přes Indický oceán, Adenský záliv a Rudé moře do Egypta a části Libye, sousedící s Egyptem.. To by mohlo být i vysvětlením, proč jde o egyptskou báj, kterou Platón rozšířil. Proč jeli zbylí Atlanťané až do Egypta by mohlo vysvětlit jejich strach z místa a okolí, kde došlo ke katastrofě i blízkého okolí, druhým důvodem by mohly být dobré tehdejší obchodní vztahy s Egyptem, které mohli v tehdejší době považovat za jediné rovnocenné partnery, i když si myslím, že byli na vyšší úrovni než egipťané a asi to věděli i atlanťané. Proto si nemyslím, že Atlantida byla např. na Krétě, která byly na nižší úrovni, než Egypt. Když jsem porovnával úroveň atlanťanů, vyšlo maximum-100% , tedy byli nejvyspělejší. Egypťané (i řekové) v porovnání s atlanťany byli na úrovni 75%. „Měřením negativity a positivity zón v okolí Srí Lanky jsem přišel na další zajímavost. Mnou zakreslená původní Atlantida se nacházela celá v maximálně silné positivní zóně (pokud tato zóna byla někde proutkaři nalezena, byla na tomto místě postavena svatině, chrám , nebo kostel). Na této zóně je zvláštní její velikost – průměr 700km. V tomto kruhu se nalézaly další tři positivní místa rozmístěná do rovnoramenného trojúhelníku ( která jsem nalezl např. v Týnském chrámu. Jsou dohady, co tato místa znamenají, podle mého názoru jde o zvláštní vibrace, pro nás neslyšitelné. Je ověřené, že v těchto místech se lidé cítí lépe, lépe a rychleji se léčí, možná v těchto místech ani neonemocní, v těchto místech mají lidé zvláštní vize, atd. Ještě zajímavější je to, že při výbuchu jedna z positivních kruhových zón zmizela, právě ta v západní části, kde zmizela i část bájného ostrova a kde došlo i k výbuchu. Zmizela i celá kruhová positivní zóna o průměru 700km. Jsem přesvědčen, že existují z původních positivních zón jen dvě menší kruhové a to na severu a východě. Střed severní je ve městě Tuticorin v Indii, té východní střed je ve městě Sri Jayjaward na Srí Lance. Když jsem se zabýval tím, odkud tyto positivní zóny jsou ( kladné záření), došel jsem k názoru, že negativní, zejména geopatogenní zóny ze země, což se ví (protože je to záření z lomu hornin, kde jsou většinou i prameny vody a proto je umí nalézt proutkaři), zatím co kladné, positivní zóny „září“ shora. Je to zvláštní, ale napadlo mne, že porušením „rovnováhy“ tří positivních zón zmizením jedné došlo ke katastrofě a je otázkou, co způsobilo ono porušení rovnováhy. Platón se zmiňuje o vlně cizinců, kteří se měli před 9000 lety stěhovat do Egypta a jsem přesvědčen, že to byli právě zbylí atlanťané, mohli to být s nimi i obyvatelé z okolí Atlntidy, kteří katastrofu přežili a která zasáhla přímo okolí o průměru 5500km, nepřímo do průměru 8000km.

  • Komentáře