Vitamín C je nejznámější, protože je potřebný pro syntézu kolagenu, což je důležitá složka krevních cév, šlach, vazů a kostí. Vitamín C také hraje důležitou roli při syntéze neurotransmiteru, noradrenalinu. Neurotransmitery jsou rozhodující pro mozkové funkce a je známo, že ovlivňují náladu. Navíc je vitamín C potřebný pro syntézu karnitinu, malé molekuly, která je důležitá pro přeměnu energie při transportu tuků do buněčných organel nazývaných mitochondrie. Nový závěr výzkumu naznačuje, že vitamín C se zúčastňuje látkové přeměny cholesterolu na žlučové kyseliny, které mohou ovlivnit hladinu cholesterolu a výskyt žlučových kamenů. Vitamín C je také vysoce účinný antioxydant. Dokonce i v menším množství je schopen ochránit nepostradatelné molekuly v těle (jako například proteiny(bílkoviny), lipidy(tuky), sacharidy(cukry) a nukleové kyseliny (DNA a RNA) proti poškození volnými radikály, které se mohou vytvářet během obvyklé látkové přeměny, ale také při vystavení toxinů a látek znečišťujících prostředí (jako jsou smog nebo kouření).Vitamín C má pravděpodobně schopnost regenerace dalších antioxydantů mezi něž například patří vitamín E.

Co se stane, když má tělo nedostatek vitamínu C?

Kritický nedostatek vitamínů C, známý jako kurděje (skorbut), byl považován mnohá století jako možné smrtelné onemocnění. Koncem sedmnáctého století si britské námořní loďstvo uvědomilo, že by se kurděje mohly léčit, tak že by se jedli pomeranče nebo citróny, přestože ještě nic nevěděli o přítomnosti vitamínu C v ovoci. Vitamín C byl izolován z potravy až počátkem 30let 19.století. Mezi příznaky kurdějí patří krvácení, snadná tvorba modřin, ztráta vlasů a zubů, bolest a otok kloubů. Tyto příznaky se objevují, jelikož jsou spojeny s oslabením krevních cév, pojivové tkáně a kostí, které obsahují kolagen. Snížená hladina karnitinu může způsobit rané příznaky jako jsou závratě. Tato hladina je potřebná k získání energie z tuků nebo ke snížení syntézy neurotransmiteru, noradrenalinu. Kurděje se vyskytují v rozvojových státech už jen zřídka, protože tomu může být zabráněno denním přísunem 10mg vitamínu C. Propuknutí kurdějí bylo v rozvojových zemích zaznamenáno, pokud byla strava vážně omezena a bylo sníženo zásobování potravou, která obsahovala dostatečné množství vitamínu C.

Kuřáci denně potřebují více vitamínu C než nekuřáci, protože jsou pod větším napětím, a to díky toxinům z cigaretového kouře a obvykle mají nižší hladinu vitamínu C v krvi. Kuřáci mají často potíže s krevním oběhem na dolních končetinách. Kolik ho naše tělo obvykle potřebuje? To je těžká otázka, neboť to záleží na každém jedinci a na jeho stresové situaci. Tělo potřebuje větší množství vitamínu C, pokud je organismus vystaven fyzickému i psychickému napětí, kouření, vdechování oxidu uhelnatého, užívání antikoncepce, užívání určitých léků aspirinu, radiaci, popáleninám, zlomeninám, alergií nebo operacím.

Jaké jsou výsledky zkoumání Vitamínu C a jeho využití při prevenci nebo léčbě chronických onemocnění?

Množství vitamínu C potřebného pro zabránění vzniku chronických onemocnění musí být větší než při prevenci kurdějí. Mnoho informací týkajících se tohoto vitamínu a prevence chronických onemocnění vychází z výzkumů pro rozsáhlý počet lidí, kteří užívají vitamín C a následně se zjišťuje, zda se rozvíjí specifické chronické choroby. Podívejme se na výzkumy, jež ukazují vliv vitamínu C na různé choroby.

Běžné nachlazení: Práce Linus Pauling zaujala veřejnost z důvodu použití velkých dávek vitamínu C (více jak 1 gram denně). Toto dávkování zabraňuje virovým infekcím, které jsou zodpovědné za běžné nachlazení. Přezkoumání výzkumů za více jak posledních dvacet let vedlo v této otázce k závěru, že větší dávky vitamínu C nemají obvykle významný vliv na výskyt běžného nachlazení. Nicméně, několik výzkumů ukázalo, že jedinci jako například běžci na dlouhé tratě nebo ti, kteří mají nízký příjem potravy, mohou být díky zvýšenému příjmu vitamínu C více imunní proti běžnému nachlazení. Také některé výzkumy ukazují, že velké dávky vitamínu C (2 gramy) mohou snížit trvání a závažnost nachlazení.

Srdeční choroba a mozková příhoda: Mnoho studií zjistilo významnou spojitost mezi vysokou hladinou vitamínu C a snížením rizika srdečních chorob a mozkové mrtvice. Schopnost krevních cév se roztáhnout neboli dilatovat se snižuje u jedinců, kteří trpí aterosklerózou. Poškození srdečního svalu způsobené srdečním infarktem nebo poškození mozku způsobené mozkovou mrtvicí je částečně spjato s neschopností krevních cév dostatečně se uvolňovat, čímž nedovolují krvi dostat se do postižených oblastí. Bolest při angíně pektoris je také spjata s nedostatečným uvolněním koronárních artérií. Léčba pomocí vitamínu C trvale zlepšuje rozšíření krevních cév u jedinců trpících aterosklerózou a také angínou pektoris, městnáním krve, vysokou hladinou cholesterolu a vysokým krevním tlakem. U jedinců se zvýšeným krevním tlakem narůstá riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. Několik výzkumů prokázalo, že přísun vitamínu C má vliv na snížení krevního tlaku.

Rakovina: Velký počet studií ukázalo spojitost mezi zvýšenou konzumací vitamínu C obsaženého v čerstvém ovoci a zelenině a snížením rizika pro většinu typů rakoviny. Mnohé studie prozkoumaly roli vitamínu C při prevenci rakoviny. Většina jich ukázala spojitost mezi zvýšeným příjmem vitamínu C a sníženým výskytem rakoviny žaludku, střev, jícnu, plic, ústní dutiny, krku a hlasivek. Výzkumy vedené v sedmdesátých a osmdesátých letech Linusem Paulingem a jeho kolegy, svědčí o tom, že velké dávky vitamínu C (denně 10 gramů nitrožilně po dobu deseti dnů spolu s nejméně 10 gramy orálně, na dobu neurčenou) pomohly prodloužit dobu přežití a zlepšily kvalitu života pacientů v konečné fázi rakoviny. Jiné výzkumy ukázaly, že vysoké dávky vitamínu C neprokázaly zlepšení pacientů trpících rakovinou. Zatím se neobjevil žádný hmatatelný důkaz, který by svědčil o tom, že vitamín C nepříznivě ovlivňuje život těchto pacientů.

Šedý zákal: Je to hlavní příčina slepoty. Šedý zákal se vyskytuje častěji ve vyšším věku a je i závažnější. Snížená hladina vitamínu C v oční čočce je spojována u lidí se závažnějším stupněm šedého zákalu. Některé studie zjistili, že denní přísun vitamínu C by měl být pravděpodobně větší než 300 mg a je nutné jej užívat několik let, proto aby byl zjištěn účinek na čočce.

Diabetes mellitus: Četné studie zjistili, že lidé s cukrovkou mají nižší hladinu vitamínu C něž zdraví jedinci. Také bylo objeveno, že vitamín C zlepšuje rozšíření cév, což je často narušeno u jedinců s cukrovkou.

Jaké jsou zdroje vitamínu C v potravě?

strava

porce

vitamín C (mg)

pomerančový džus

3/4 šálku

75

grapefruitový džus

3/4 šálku

60

pomeranč

jeden středně velký

70

grapefruit

1/2 středně velkého

44

jahody

jeden celý šálek

82

rajče

jedno středně velké

23

červená paprika

1/2 šálku, nahrubo nakrájená

141

brokolice

1/2 šálku, uvařená

58

rajče

jedno střední upečené

26


Ale co potravinové doplňky obsahující vitamín C?

Vitamín C je jeden z nejméně stabilních vitamínů, protože velmi rychle oxiduje a jeho účinnost se často ztrácí v potravě, která je vystavená světlu, teplu nebo pokud je dlouhodobě skladována. To může naznačovat, že vitamín C obsažený ve stravě je nižší než jsme se domnívali. Svědčí o tom potřeba současné společnosti přijímat dostatečné množství vitamínu C. Užívání velkých dávek vitamínu C by mělo být prokonzultováno s lékařem nebo s odborníkem pro výživu.

Jaká jsou možná rizika při užívání vitamínu C?

Předpokládá se, že možné problémy při užívání velkých dávek vitamínu C jsou například ledvinové kameny, nadměrné vstřebávání železa, nedostatek vitamínu B-12, a narušení zubní skloviny. Avšak žádný z těchto nepříznivých vlivů zdraví nebyl dosud potvrzen a neexistuje hodnověrný vědecký důkaz o tom, že velké množství vitamínu C (více jak 10 gramů denně u dospělých) je toxické nebo poškozuje zdraví. Tělo se vypořádává s nadbytkem vitamínu C dvěma způsoby, trávícím systémem, jež vyvolá průjem a vyloučením z těla prostřednictvím moče. Proto je užívání relativně bezpečné. Rebound scurvy je onemocnění, které bylo zjištěno pouze u několika případů, jež užívali dlouhodobě vitamín C, a pak jej náhle přerušili. Ukázali se u nich příznaky stejné jako u křivice. Proto je vždy dobré pomalu snižovat přísun vitamínu C, obzvláště pokud jste jej užívali dlouhodobě.

Jaké jsou nejnovější výzkumné práce o vitamínu C a jeho vlivu na onemocnění?

Vitamín C a vysoký krevní tlak: Studie vydané v britském lékařském časopise vypátraly, že vyšší denní dávky vitamínu C snížily krevní tlak u mírných a středních hypertoniků.

Vitamín C a onemocnění žlučníku: Našli se studie, které prokázaly vztah mezi onemocněním žlučníku, výskytem žlučových kamenů a sníženou hladinou vitamínu C. Předpokládá se, že spojitost mezi přísunem vitamínu C a žlučovými kameny by se mohla vztahovat ke schopnosti vitamínu C zvyšovat činnost enzymů, které rozkládají cholesterol na žlučové kyseliny, neboť žlučové kameny se skládají z cholesterolu. U dalšího výzkumu bude nezbytné stanovit, zda zvýšený přísun vitamínu C zpomaluje rozvoj žlučových kamenů a chorob žlučníku.

Vitamín C a hladina olova v krvi: V minulosti několik studií prozkoumalo spojitost mezi přísunem vitamínu C a hladinou toxických těžkých kovů, olova v krvi a zjistilo se, že velké dávky mají pravděpodobně schopnost snížit hladinu olova v krvi.
Vitamín C a mozková příhoda: Některé výzkumy objevily, že vyšší hladina vitamínu C v krvi významně snižuje riziko mozkové mrtvice.
Závěr

Kvalita potravy se neustále zhoršuje, včetně ovoce a zeleniny, v níž je obsaženo velké množství vitamínu. Zhoršení je způsobeno konzervováním a skladováním potravy, a také neustále se zvyšujícími stresy, které musíme zvládat v současném světě. Toto je závažný důvod ke zvýšení příjmu vitamínu C ve stravě. Nemůžeme žít bez hodnotných vitamínů a antioxydantů. Mnoho výzkumů, jak se zdá, ukazuje, že zvýšený příjem vitamínu C může pomoci zabránit nebo snad léčit některá onemocnění, která sužují dnešní společnost.

Autor: Frank Navrátil BSc. N. D.   

Komentáře