Zajímavosti o názvech

Jaký je původ jmen měsíců v roce?

Leden
nejstudenější měsíc, tvoří se ledy

Únor
led se v tomto měsíci noří, láme a puká

Březen
březí dobytek rodí nebo může jít i o čas bříz

Duben
duby začínají pučet

Květen
dříve máj, Jungmann roku 1805 použil květen

Červen
vyjadřuje načervenalost plodů,
to však platí i pro následující měsíc

Červenec
načervenalost plodů nebo může být základem i červec (brouk)

Srpen
vrcholí žně, používá se srp

Září
podzimní říje zvěře, platí však i pro následující měsíc

Říjen
podzimní říje zvěře

Listopad
listí padá ze stromů

Prosinec
doba adventu je spjata s prosbou,
může však jít i o zkomoleninu slova prasinec (doba zabijaček)

Jaký je původ jmen ročních dob?

Jaro
od středohornoněmeckého slova jar (nyní Jahr). Praslovanský výraz pro jaro – vesna, byl odvozen z latinského ver (jaro)

Léto
původ je nejistý, pravděpodobně souvisí s latinským slovem laetus (veselý, šťastný)

Podzim
skládá se z předložky pod + zima, podzim = doba před zimou. Ryze české slovo, jinde se užívá jeseň

Zima
v indoevropském prajazyku byl výraz tvořen od ghei + m. Souvisí i s latinským slovem hiems (zima)

A nakonec o původu slova rok. Slovo rok vzniklo ze slovesa říct, slovo totiž původně vyjadřovalo libovolně dlouhou lhůtu při právním jednání: lhůtu, která se řekla. Nejsnadněji se počítala lhůta 12 měsíců, třeba od jara do jara, tato doba se nakonec začala označovat jako rok.