Porod sám je pak už jen startovací, vyvolávací okamžik – otevírá problémy, které už v ženě byly z dřívějška uložené. 

Když se léčbou klasickou homeopatií změní vibrace žen před plánovaným početím, zůstávají pak ve většině případů komplikací u porodu již ušetřeny. Pro budoucí miminko toto všechno znamená také šťastnou, vyrovnanou maminku. Těhotenství a porod není fyzická záležitost, ale z velké části záležitost psychická. Ale k tomuto aspektu se u nás dosud bohužel příliš nepřihlíží. 

Klasická homeopatie dokáže pomoci nejen párům, které mají problém s plodností, aby se miminko "podařilo", ale může pomoci i tam, kde se v rodinách předávají dědičné nemoci, nepříznivé vlivy z minulých generací. Tímto způsobem se totiž můžete těchto generačních vlivů zbavit, a přetrhnout tak nit dědičného zatížení v linii vašich rodin – v tomto případě se jedná zejména o eliminaci o závažných fyzických nemocí či psychických problémů v generacích našich předků. 

Stejně tak je možné ale klasickou homeopatii použít k prevenci opakovaných spontánních potratů, k eliminaci vrozených vývojových vad u dalších dětí, pokud se tento problém již v rodině objevil u prvního dítěte, a v některých dalších případech. Tímto způsobem je tedy možné se na plánované těhotenství dopředu "připravit", a projít alespoň základní léčbou klasickou homeopatií ještě před plánovaným otěhotněním. 

LÉČBA NEPLODNOSTI A KLASICKÁ HOMEOPATIE, MIASMATA

Klasická homeopatie umožňuje zvýšit velmi výrazně pravděpodobnost početí. Odblokování od negativních zdravotních vlivů vašich předcházejících generací spadá v klasické homeopatii pod teorii miasmat. Jedná se o předávání nechtěných zděděných dispozic, které může člověk zdědit od svých rodičů nebo prarodičů. Jde tedy o předávání určitých psychických vzorců, které mohou v budoucnu negativně ovlivnit jednání a chování našich dětí a které mohou později vyústit ve zdravotní problémy. 

Podle téměř dvousetleté zkušenosti klasických homeopatů je nutno k těmto zděděným dispozicím připočítat ještě tzv. miasmatický vliv. Je to vliv nemocí předchozích generací, které nejsou prostředky klasické medicíny léčitelné v tom smyslu, že se jejich vliv předává dál z generace na další generaci. Jedná se o onemocnění typu TBC, dále pohlavní nemoci, určitá kožní onemocnění typu psoriázy a nádorové onemocnění. Neznamená to ovšem, že když některý předek prodělal např.TBC, je k onemocnění TBC náchylnější i jeho potomstvo. Problém je mnohem složitější. Miasmatické čištění umožňuje vyloučit dědičné zatížení výše jmenovaných nemocí, nebo alespoň podstatně snížit jejich vliv. Děti léčené tímto způsobem již v dětství jsou po porodu zřetelně klidnější, vyrovnanější, rychleji se vyvíjejí a jejich imunitní systém je vyrovnaný, jsou odolnější vůči alergiím a infekčním nemocem. Výhodné je před nebo po prodělání miasmatického čištění provést také další odléčení klasickou homeopatií, léčbu po vrstvách, příp. konstituční léčbu, nejlépe ještě před plánovaným těhotenstvím. 

KLASICKÁ HOMEOPATIE JAKO LÉČBA ZAMEZUJÍCÍ SPONTÁNNÍM POTRATÚM

Patříte-li do skupiny pacientek, kdy se v rodinné anamnéze u vás objevují samovolné opakované potraty, dokáže vám klasická homeopatie pomoci problém do budoucna odléčit tak, aby se již neopakoval. 

Homeopatickým lékem první volby je zde nosoda Luesinum, po jejímž užití dochází k zastavení destrukce a sebedestrukce u pacientky. Lék tedy umožní, aby žena již dále nepotrácela, a mohla dokončit budoucí těhotenství v pořádku a bez zdravotních komplikací. 

Žena takto odléčená se již poté nemusí obávat dalších spontánních potratů, velice výrazně se snižují předčasně ukončená těhotenství z důvodů dalšího nevyvíjení se plodu. Sklon k těmto potížím se následně také nepředává do dalších generací. 

K čemu přesně dochází po podání léku? Luesinum způsobí v ženě zásadní převrat tím, že odléčí problém v psychice, mentální sféře. Následně se již problémy nebudou projevovat na fyzickém těle během těhotenství. Po užití Luesina, obvykle v potenci C 200, ale někdy též ve vyšších potencích, se přestane žena doslova ničit jak psychicky, tak fyzicky. Její tělo poté zareaguje postupným uzdravováním a hojením svých starých ran, jak emočních, tak fyzických. Luesinum tedy odlečuje sklon ženy k sebedestrukci a ničení jak sebe samé, tak ještě nenarozeného miminka. 

Užití homeopatického léku Luesinum patří vždy do rukou zkušeného odborníka, klasického homeopata, jenž také může rozhodnout o způsobu užití léku, potenci, četnosti jeho opakování apod. 

Je třeba také zdůraznit, že ne vždy stačí tento jediný homeopatický lék k vyřešení celého problému, zvláště tehdy, pokud se problém s předčasným potrácením projevoval již v dřívějších generacích. V těchto případech doporučuji užití všech miasmatických homeopatických léků ještě před budoucím otěhotněním

Autor: Ing. Barbora Mašková

Komentáře