Co se děje při astmatickém záchvatu?
Hlavním místem astmatického záchvatu jsou průdušky. Sliznice na jejich povrchu oteče, slizniční žlázky tvoří hlen, průduškové svaly se stáhnou a dýchací cesty se zúží, nejsou volně průchodné. Astmatik cítí sevření hrudníku, dýchání se stává obtížné, nemůže volně dýchat, vázne hlavně výdech. Dýchání proto provází sípavý, hvízdavý zvuk. Velmi často vše provází suchý, dráždivý kašel.

Spouštěcí podněty
Při volném dýchání jsou dýchací cesty otevřené, průduškami proudí volně vzduch do plic i z plic bez omezení. Při astmatu reagujete přecitlivěle na mnoho podnětů. Pro každého astmatika jsou trochu jiné. Někdo reaguje na látky, které vylučují roztoči do domácího prachu, jiný reaguje na peří v polštáři, na pyly nebo plísně v ovzduší, někdo prudce zareaguje na kontakt se zvířaty. Dráždit Vás může také cigaretový kouř, kosmetické spreje, nátěrové barvy, ale také zplodiny aut a smog. Astma může spustit chřipka, ale také tělesná námaha nebo citové vzrušení a stress.

Snazší dýchání
Každý z léků, které proti astmatu dostáváte, má v léčbě svoji úlohu. Budete-li vědět, jak působí na Vaše dýchání, bude jejich volba správnější a jejich účinek větší.

Dostáváte dva druhy léků:

 1. Léky pro rychlou úlevu. Uvolňují, otvírají dýchací cesty. Odstraňují stažení svalů průdušek. Nepoužívají se pravidelně, ale jen podle potřeby při dušnosti. Pocítíte-li varovné příznaky v podobě tísně na hrudníku, pocitu svírání hrudníku a nastupující dušnost, neváhejte je ihned použít. Pomohou Vám zbavit se rychle příznaků astmatu.
 2. Léky pro pravidelnou každodenní léčbu. Jsou to léky preventivní. Hojí zánět v dýchacích cestách, brání jeho rozvíjení. Snižují počet astmatických záchvatů nebo jejich výskyt úplně omezují. Snižují také potřebu úlevových léků.

Jak předcházet astmatickým záchvatům?
První podmínkou je poznat, odhalit, co vyvolává Vaše astmatické obtíže. Vzpomeňte si, jak dechové obtíže začínaly. Zamyslete se nad prostředím, v němž jste tehdy byli, nad všemi vlivy, které mohly působit. Odborný lékař (plicní a alergolog) Vás podrobně vyšetří a s Vaším praktickým lékařem, který zná Vaše domácí prostředí, Vám v tom pomohou.

Máme pro Vás některé obecné pomocné rady:

 1. Odstraňte doma co nejvíce předmětů, které zadržují prach.
 2. Vhodné jsou omyvatelné záclony a závěsy.
 3. Omezte čalounění nebo volte čalounění vinylové.
 4. Poraďte se o vhodném použití čističky vzduchu která sníží prašnost i množství alergenů.
 5. Volte vhodné podlahy, dřevěné nebo korkové nezakrývejte.
 6. Pozor na možnost plísní v koupelně (udržujte ji čistou a suchou).
 7. Vyhýbejte se styku s domácími zvířaty (zvláště kočkami, psy, morčaty, křečky).
 8. Na matrace a lůžkové povlečení používejte zvláštní povlaky.
 9. Perte povlečení, povlaky a prostěradla v horké vodě po 1 až 2 týdnech.
 10. Vyhýbejte se aktivnímu i pasivnímu kouření, domácím sprejům, parfémům, barvám, chemickým výparům.

Čím lépe poznáte sebe i vše, co na Vás dráždivě působí, tím snadněji zabráníte záchvatům dušnosti a budete mít astma pod kontrolou.

Plán péče o astma

Každý astmatik má mít svůj osobní léčebný plán.

 • Až poznáte spouštěcí podněty Vašeho astmatu, pokuste se jim vyhýbat nebo jejich vliv omezovat.
 • Seznamte se s léky, které dostáváte a užívejte je přesně tak, jak je máte předepsány.
 • Sledujte stav Vašeho astmatu výdechoměrem (lze jej použít i u dětí od pěti let věku). Čím vyšší bude Vaše změřená výdechová rychlost, Váš výdechový proud, tím lepší a výkonnější bude Vaše dýchání. Pokles naměřené výdechové rychlosti Vás včas bude varovat, abyste si vzali léky dříve, než se vyvine astmatický záchvat.
 • Naučte se rozpoznávat časné příznaky začínajícího astmatického záchvatu a řiďte se svým léčebným plánem.
 • Přijmete-li za své tyto zásady, můžete vést normální aktivní život.

Co je to ANTILEUKOTRIEN?
Na zúžení dýchacích cest, na stažení průduškových svalů a na vzniku zánětu v dýchacích cestách se podílejí látky, které se ve sliznicích tvoří a říkáme jim leukotrieny. Jejich chemická stavba je známá a podařilo se vyvinout účinné a bezpečné látky, které jejich účinky blokují. Označujeme je jako antileukotrieny. Jeden z nich vyvinula společnost MSD pro léčbu pacientů trpících bronchiálním astmatem. Je to moderní antiastmatikum, které dlouhodobě potlačuje astmatický zánět v dýchacích cestách a tímto vede k jejich roztažení. Následkem toho je výborné zvládnutí symptomu bronchiálního astmatu, jako jsou denní a noční dušnost, kašel a nadměrné vylučování hlenu.

Text revidoval prof. MUDr. V. Špičák, CSc.

Komentáře