sebevědomí1. „HLAD“ – první ingredience úspěchu. Buď HLADOVÝ!
Být hladový znamená, že uvnitř cítíš cosi, co tě neuspokojuje. Něco, co ti říká, že dokážeš a také jsi hoden něčeho většího, než jsi dosáhl dosud. A to dokonce i tehdy, když tvé okolí tě už pokládá za velmi úspěšného člověka.

Měj přesnou vizi toho, ČEHO chceš dosáhnout a PROČ toho chceš dosáhnout. Dodá ti to PRŮBOJNOST a ENERGII!
 

2. POHLED NA SVĚT je velmi důležitý

Správný pohled na svět je kritickým faktorem dosažení významného úspěchu. Je dokonce mnohem důležitější, než technické aspekty – „JAK to udělat“.

Úspěšní lidé se řídí filosofií „služby“. Její tajemství nespočívá v otázce „jak mohu ZÍSKAT více“, ale v hledání odpovědí na otázku „jak mohu více DÁT lidem kolem sebe“.

Vždycky usiluj o to přinést VĚTŠÍ HODNOTU, než abys konkuroval v tradičním slova smyslu.

Nesnaž se dosáhnout něčeho podvodem. To, co dáváš světu, se ti také vrací.

Nikdy se nepřestávej učit. Musíš být tím nejlepším žákem a každý den trénovat svůj mozek užitečnými kvalitními informacemi.
 

3. Tvé OKOLÍ tě formuje

Jsi takový, jaké je tvé okolí. Obklopují-li tě orli, létáš spolu s nimi. Pokud jsou to želvy, budeš se plazit jako ony… dokud se neobklopíš orly – pak DOKÁŽEŠ VZLÉTNOUT.

Hledej ve svém okolí úspěšné lidi – ve svém městě, regionu, zemi, kdekoli – a najdi způsob, jak jim být nablízku.

Pracuj pro ně. Třeba i zadarmo. Dokonce  i kdybys za to měl ještě platit. Uč se od nich jakýmkoli způsobem. Navštěvuj jejich semináře, přednášky, nabízej jim pomoc.

Nedělej si naděje, že si tě hned všimnou. Buď připraven opakovat své nabídky kolikrát jen bude potřeba. Úspěšný člověk upadl tolikrát jako ten neúspěšný, jenomže pokaždé dokázal vstát a jít dále.
 

4. ŘIĎ SE VZORY

Najdi člověka, který dosáhl velkého úspěchu v oblasti, v níž chceš vyniknout i ty. A dělej to, co on.

Nezkoušej vynalézat velociped. Zabere to hromadu času. A čas je jedním z nemnoha nenahraditelných zdrojů.
 

5. ČTI. Všichni úspěšní lidé velmi mnoho čtou.

Četba ti pomůže vytvořit si potřebnou filosofii a psychologii.

Nabírej informace z oblasti, v níž se chceš stát Mistrem. To postupně změní tvůj život.

Rozvíjej svůj nejcennější nástroj – intelekt. Můžeš být zbaven veškerých materiálních výhod, ale nikdo ti nikdy nevezme, co máš v hlavě.
 

6. Není třeba zkoušet, je třeba DĚLAT

Přestaň být tím, kdo chce neustále něco zkoušet. Rozhodl ses, tak se do toho pusť a dělej!

Sugeruj si stanovisko „budu to dělat tak dlouho, dokud se nestanu Mistrem“.

Ti, kdo „se pokoušejí“ nedosahují úspěchu.

Mistři pracují… pracují … ano, a ještě jednou, pracují, dokud se nestanou Mistry.
 

7. 80% úspěchu je založeno v PSYCHOLOGII

Jaké jsou tvé zásady? Podle jakých pravidel hraješ? Co pokládáš za možné a co za nemožné? Jsi ten, kdo to jen zkouší, nebo ten, kdo se stane Mistrem?

Tyto zásady, tato pravidla určují, dosáhneš-li úspěchu nebo ne.

Technické otázky „jak“ co udělat, jsou to nejsnazší.

Nejtěžší je držet se vždycky své cesty, „nezradit“ správnou psychologii
 

8. Zaváděj do svého života užitečné rituály

Musíš se stát fanatikem rituálů podporujících tvůj úspěch.

Opakuj své rituály – jednou denně, jednou týdně, jednou za měsíc.

Čím častěji a čím více pracuješ, tím jsi blíž úspěchu.

To je to, co odlišuje člověka ČINU od toho, kdo „se pokouší“
 

9. Buď otevřený všemu NOVÉMU

Noví lidé, místa, činy, vědomosti – to vše plodí v tvé hlavě nové nápady a myšlenky, které tě přibližují úspěchu.