Myšlenka nebo představa se nachází v archívu kvantového vědomí vesmíru okamžitě. Sama o sobě nepotřebuje žádný čas, okamžitě se dotýká, na energetické úrovni osoby, věci nebo události, na kterou pomyslíme. Myšlenka se projevuje jako velice jemná rezonance, nachází se současně jak v časoprostoru, tak v „databázi“ kvantového vědomí, kde čas ani vzdálenosti neexistují. Informace v ní obsažená, například vzhledem k telepatii, se na jemnohmotné úrovni dotýká podvědomí osoby, na kterou pomyslíme bez ztráty času v nulovém čase. Ke ztrátě času dochází až na úrovni našeho vědomí, ne vždy dokážeme ihned reagovat například na nenápadná intuitivní vnuknutí. Někdy je nám do našeho vědomí podsouvána myšlenka, která se v různých intervalech stále opakuje, nevíme, kde se nám v hlavě bere, nevíme ani, jaký má pro nás význam. Málokdy si uvědomíme, že se jedná například o nepatrné části úvah, které k nám vysílá jiná osoba, nejčastěji nám velmi blízká.


Čas potřebují myšlenky kvantové vlny myšlenek pouze ke zpětnému zobrazení se v naší realitě, v hmatatelné sféře hrubé hmoty. Fyzická sféra hrubé hmoty je vytvářena opakovanou projekcí našich myšlenek a vizuálních představ. Myšlenky tvoří realitu.
Stejné je to s různými myšlenkovými projekcemi. Například vzhledem k emocím strachu a obavám všeho druhu, s denním sněním, přemýšlením o budoucnosti a podobně. Pouze přesná znalost základních vesmírných zákonů, nám umožní vědomě tvořit základní podobu vlastní budoucnosti. Všudypřítomných zákonů, které nelze ignorovat ani nikterak přechytračit. S tím souvisí, že vždy neseme odpovědnost za svá rozhodnutí. Jsme bytosti tvořené vlněním energie, zhuštěné hrubohmotné energie, každý atom našeho těla vyzařuje světlo. Toto světlo o nás vše vypovídá, vyzařujeme energii, na jejíž kvalitě záleží jaké okolnosti si do života přitahujeme.

S tím souvisí zákon přitažlivosti, zákon zrcadlení nebo zpětné vazby.
Myšlenky okamžitě se nacházející v kvantovém vědomí vesmíru vytvářejí morfická pole, vědomí jednotlivce, rodiny, různých skupin, národů. Jako celek nazýváme tato morfická pole Kolektivní vědomí. Podle obsahu kolektivního vědomí je realizován odraz všeho, co vidíme ve světě kolem sebe. Naprosto všeho. Morfická pole můžeme pojmenovat jako Časosběrná. Vždy jsou energie myšlenek, představ, různých projekcí též filmových a podobně odzrcadleny zpět do našich životů dle jejich množství a intenzity opakování. Platí, že jsme všichni do jednoho součástí celku, že všichni vytváříme svět takový, jaký je.

Myšlenkami, představami, konkrétním strachem, různými projekcemi též filmovými, zpravodajskými reportážemi. Zpravodajské reportáže, jejich síla je nepředstavitelná, nezměrná, vzhledem k tomu, že jsou opakovány na celém světě celé dny kolem dokola. Stejně tak komerční filmy plné násilí. Krom jiného vyvolávají strach. Strach je velmi těžká energie. Vyvolávají úvahy a myšlenky na terorismus v hlavách jednotlivců, vyvolávají rozhovory mezi lidmi navzájem. Síla těchto myšlenek nabývá na intenzitě, jejich síla je, vzhledem k morfickým polím a vesmírnému zrcadlení, nepředstavitelná! Tato síla podporuje například právě terorismus ve všech podobách, dodává na energetické úrovni sílu a moc všem teroristickým a jiným podobným organizacím. Pokud si skutečně hluboce uvědomíme, že jsme tímto způsobem skutečně spolutvůrci všeho, co se ve světě děje?

Dokážeme pochopit tu nesmírnou zodpovědnost za naše myšlenky, představy a strachy? Dokážeme si představit, že totální změnou našeho myšlení, bychom dokázali změnit svět? Dokážeme si představit, že moci páni světa moc dobře znají vesmírné zákony, a že jsou určité záležitosti, a není jich málo, uměle programovány a řízeny? A nejde jen o násilí ve světě v jakékoliv podobě. Podívejte se například na televizní reklamy na léky. Skutečně pozorně je sledujte, ovšem bez připoutání. Reklamy na léky, respektive myšlenky, které v nás vyvolávají, například strach z onemocnění, jsou příkladem tvoření pomocí myšlenek, představ a strachu, tím podporují onemocnění jedince, který se nechá podvědomě ovlivnit. Tomu, co reklamy v této úrovni způsobují, se říká nocebo. Placebo má opačný efekt. Rozeberte si v úvahách varování, a různé nekonečné reportáže o přírodních živlech, povodních, hurikánech, jejichž intenzita se také stupňuje. Podobných příkladů je mnoho. Neexistuje boží spravedlnost ani nespravedlnost. Nelze se odvolávat na boží spravedlnost. Máme svobodnou vůli, a z toho musíme vycházet. Náš svět je naše zodpovědnost.

 

Zdroj: FB

Komentáře