Trvá 2-5 dní, je nebezpečí kvůli tomu, že alkoholik nepije tekutiny a nejí (metabolický rozvrat?). Zakončení je prudké (spánkem) nebo se projevy zmírňují pomalu. Amnézie je částečná.

Zpsychiatrické ordinace (cituji): >>> prim. Dr. Ladislav Štěpánek je s alkoholičkou a psychiatry v jedné místnosti. Závislé ženě podal prázdnou sklenici se slovy:Napijte se, je to skvělá vychlazená desítka.“ Ostatním psychiatrům řekl:Pokud si pochutná, je to delírko.“ Pacientka radostně „pivo“ vypila a měla hned diagnózu.<<<

Korsakovova psychóza ve čtvrtině případů navazuje na delirium tr. Alkoholik má vymizelou pamětní vštípivost – není si schopný zapamatovat, co před chvílí vnímal. Dále je postižena výbavnost paměti. Díky tomu je dezorientován místem, časem a situací. Protože si nepamatuje nové vjemy, vymýšlí si je (konfabuluje) a smyšlenkám věří („překrývá je přes realitu, kterou si nepamatuje“). Řadíme ji mezi alkoholické demence.

Alkoholická halucinace sluchové a zrakové halucinace, které se vyskytují hlavně v noci. Pacient je při nich značně úzkostný. Po odeznění si zhruba pamatuje, co halucinoval.

Halucinatorní psychóza – podobá se deliriu, ale je při něm jasné vědomí a mírnější průběh halucinací, které jsou převážně sluchové. Jejich obsah je zajímavý, neboť bývají antagonistické (např. pacient slyší hádku dvou lidí, přičemž první ho chválí a druhá ho haní, vyhrožuje mu a nadává).

Paranoidní psychóza bludy pronásledování a žárlivecký blud. Postihuje přednostně paranoidní psychopatické osobnosti. Objevuje se často při zvýšeném přísunu alkoholu. Netřepe se, nepotí se, komunikuje.

Okénka – piják nemá vzpomínky na určité období proběhlé opilosti. Dostavuje se u něj nejistota a strach. Neví, co dělal minulý den. Ptá se svých známých, obchází proto hospody. Má tendenci znovu platit účty za hospodu za útratu, kterou měl minulý den.


KONTROLA ALKOHOLIKA:

Vzhledem ktomu, že alkoholici často lžou, je možné prokázat to, zda pili v poslední době (a tedy objektivizovat úspěšnost léčby) z krevních testů. Využívá se biomarker, kterému říkáme CDT – tj. karbohydrát deficientní transferin. Jeho hladina nám ukazuje, zda v poslední době pacient pil nebo abstinoval.


KTEŘÍ LIDÉ SE SPÍŠE STÁVAJÍ ALKOHOLIKY:

Z dlouhodobých studií bylo zjištěno, že mnohem více tíhnou k alkoholu lidé fyzicky manuálně pracující nebo podnikatelé. Ukázalo se dále, že nekvalitní rodinné prostředí bylo u mužů evidovaných pro závislost na alkoholu častější, než u mužů ostatních. Pokud jde o prognózu vývoje závislosti, bylo potvrzeno, že snížená známka zchování na základní škole je  vmírném vztahu k silnému konzumu v dospělosti. Obecně tedy můžeme říci, že neúměrné požívání alkoholu se jako nadstavba váže na poruchy chování v dětském věku. Můžeme konkrétněji říct, že jsou ohroženi ti, kteří mají pouhé základní vzdělání a pracují v zaměstnání s minimálními požadavky na vzdělání, přičemž z nich nejvíce jsou ohrožení stavební dělníci a pracovníci ve veřejném stravování. Mimořádně ohroženou skupinou jsou mladí muži, jejichž otec je závislý na alkoholu (viz alkoholismus a genetika).


ABSTINENCE ALKOHOLIKA:

Dostavují se příznaky pocení a třesu končetin. Pacient je nervózní a nepřátelský. Mezi další příznaky patří: nauzea (nevolnost), zvracení, malátnost, slabost, tachykardie (zrychlení tepu), anxieta (úzkost), orthostatická hypotenze (při rychlém postavení se se může dostavit krátkodobá mdloba). Po určité individuální době může nastat delirium tremens (viz výše).


TERAPIE ALKOHOLISMU A JEHO PŘÍZNAKŮ:

Využívá se terapie v protialkoholních léčebnách nebo na psychiatrických klinikách a dále v poradnách. Léčba může být ambulantní nebo stálá při hospitalizaci; trvá asi 3 měsíce. Po této době se však pacient nepovažuje za vyléčeného a chodí na tzv. „opakovačky,“ tj. hospitalizace trvající jen asi 5 dní (pokud není pacient kompenzován, tak více). Využívá se pracovní terapie, arteterapie, psychoterapie (viz níže), atd.

Samotný alkoholismus:

odebrání alkoholu a zvládnutí abst. syndromu

psychoterapie skupinová, komunitní, partnerská, rodinná – mj. zapojujeme děti

resocializace, zlepšení psychického i tělesného stavu

alkoholika za každé zlepšení stavu (abstinenci) pochválíme, vysvětlujeme mu, co abstinencí získá a co dalším pitím ztratí

vitaminoterapie (játra, nervy …)

Antabus jako pomůcka při odvykání (disulfiram) nebo akamprosát. Fungují na principu blokády enzymů (např. acetaldehyddehydrogenázy), které likvidují metabolity při degradaci alkoholu v těle. Při požití alkoholu pak dojde ke zvracení. Má se tak vytvořit reflex alkohol-nevolnost. Pacient by pak z tohoto principu měl alkohol sám odmítnout. Antabus se bere i po konci hospitalizace. Pokud pacient požije při terapii Antabusem alkohol, hrozí tyto komplikace: nevolnost, zvracení, zrychlení tepu, pokles tlaku krve (a to již řri 10-20g alkoholu). Vyšší dávky alkoholu mohou poškodit cirkulaci a v závažných případech navodit i smrt. Normální případné nežádoucí účinky Antabu jsou: GIT potíže, poškození krvetvorby, ledvin, atd. – ošetřující lékař musí na tyto skutečnosti upozornit rodinu a pacienta. Rodina musí v případě komplikaci stavu porozumět a včas zavolat RZP (rychlou zdravotnickou pomoc).

Extrémně důležitý je stálý kontakt s terapeuty, socioterap. kluby, kluby Anonymních alkoholiků (AA), Klub usilující o střízlivost, Organizace dobrých templářů (poslední dva hlavně v minulosti), atd.

eliminujeme malnutrici – Ca, K, Na, atd.

kauzální terapie alkoholismu neexistuje

myslíme na nebezpečí psychofarmak pro vznik další závislosti (na lécích)

Farmakoterapie příznaků:

delirium: clomethiazol, flunitrazepam (obecně neuroleptika a benzodiazepiny)

anxieolytika a antidepresiva vdobě, když se pacient dostane „z nejhoršího“

alkoholický abstinenční syndrom: benzodiazepiny, chlormethiazol.

Cílem terapie je trvalá a důsledná abstinence a pomoc při urovnání socioekonomické situace pacienta (to však již není tak moc vrukách psychiatra, ale spíše samotného pacienta).


ALKOHOLISMUS A GENETIKA:

Je dlouhodobě prokázáno, že děti z rodin, kde je otec alkoholik, mívají v porovnání s ostatními dětmi dvojnásobný počet úrazů, mnohem více trpí onemocněním horních cest dýchacích a dokonce pětkrát častěji jsou evidovány v psychiatrickém pracovišti. Nejčastěji je to však způsobené ne tím, že je jeden zrodičů alkoholik, ale i často tím, že druhý rodič svou roli nezvládá správně a dostatečně.

Mimořádně ohroženou skupinou jsou mladí muži, jejichž otec je závislý na alkoholu. Rodinná zátěž se udává asi na 64 % mužských potomků. Děti z rodin alkoholiků mají pravděpodobně sníženou možnost produkce endorfinu, který zlepšuje nálady a zjasňuje náš pohled na svět. Po alkoholu pak sahají, protože jim dává něco, co sami nemají – schopnost plně prožité radosti (endorfiny jsou tzv. „hormony štěstí“).


DÍTĚ ALKOHOLIČKY (FAS):

V případě, že těhotná žena v době gravidity požívá opakovaně alkohol, dochází k nevratnému poškození plodu nazvanému jako FETÁLNÍ ALKOHOLICKÝ SYNDROM. Jedná se především o tyto morfologické a inteligenční změny: růstové zpomalení, mentální retardace, mikrocefalie, dlouhé filtrum (střední část horního rtu), pokles víček, úzké palpebrální štěrbiny (mezera mezi horními a dolními víčky), nižší porodní hmotnost, nezralost, někdy až těžké tvarové poškození plodu (s lékařským oficiálním označením „zrůda“).

Z inteligenčních projevů se u starších dětí objevují poruchy učení, problémy v citovém životě a potíže při navazování partnerských vztahů.


ZÁVĚR:

Nastala zvláštní doba, kdy není outsiderem ten, kdo pije alkohol, ale ten kdo abstinuje. Konflikt se společností v prvopočátku tedy nemá ten, kdo pije, ale ten kdo nechce pít. Jde o patologický jev v naší společnosti a varovný signál přispívající ke zvyšující se tendenci alkoholismu (v ČR jsou nyní desítky tisíc alkoholiků!). Doufejme, že se to snad jednou změní, nicméně v této otázce příliš optimističtí nejsme vzhledem k dlouhodobě stagnované situaci.


Zdroje:
Až na dno –
doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc.
Alkoholici, feťáci, gambleři –
J. Marhounová, K. Nešpor
Speciální psychiatrie (P. Zvolský et al.)

 


Dodatky:

Tabulky pro výpočet, za jak dlouho alkohol z krve vymizí

Pivo (muž 75 kg) – 1 dvanáctka – 2 hodiny 3 minuty
1 desítka – 1 hodina 37 minut
2 dvanáctky – 4 hodiny 7 minut
4 dvanáctky – 8 hodin 13 minut
8 dvanáctek – 16 hodin 26 minut
10 dvanáctek – 20 hodin 32 minut

Víno (muž 80 kg) – 2 decilitry – 2 hodiny 40 minut
– 4 deci – 5 hodin 20 minut
– litr – 13 hodin 20 minut
– litr a půl – 19 hodin 40 minut

Destiláty (muž 80 kg) – 1 panák(0.05 l) – 2 hodiny 12 minut
– 2 panáky – 4 hodiny 24 minut
– 4 panáky – 8 hodin 48 minut
– 6 panáků – 13 hodin 12 minut
– 8 panáků – 17 hodin 36 minut
– 10 panáků – 22 hodin


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015