To je dojem celkem správný. Spíše než o astrologii, se zde jedná o zjednodušenou typologii pro dvanáct skupin lidí.
    Pod pojmem horoskop bychom si měli představit grafické zobrazení určitého okamžiku (např. zrození člověka), kdy se Slunce, Luna, planety a různé další body a osy zobrazují na pozadí Zodiaku (Zvěrokruhu). Úkolem astrologa je tento soubor symbolů vyhodnotit a použít pro potřeby člověka. Horoskop narození je pouze výchozím okamžikem, ke kterému se vztahují další astrologické techniky pro posouzení aktuálního stavu.

    Můžeme astrologii věřit?
    Pokud jde o hlubší pojetí astrologie, není to otázka toho, zda jí člověk věří nebo nevěří, ale spíš otázka vědění – nevědění nebo prožití – neprožití. Napadl mě příklad pro srovnání. Někdy, dejme tomu před sto lety, lidé považovali za naprostý nesmysl, aby létala letadla, která jsou těžší než vzduch. Přesto se našli vědci a konstruktéři, které tato myšlenka fascinovala, letadla vymysleli, sestrojili a pak s nimi vzlétli do vzduchu. Když ti dříve "nevěřící" viděli letadla létat, už nemuseli ničemu věřit, protože to prostě prožili na vlastní kůži a pak už věděli, že je to nejen skutečné, ale i užitečné.
    Kdo se o astrologii hlouběji zajímá nebo kdo s ní zažije osobní kladnou zkušenost, také ji přijímá jako samozřejmou a smysluplnou věc.

    V čem nám může astrolog pomoci?
    Věci i poznání prochází stálým vývojem a přizpůsobují se potřebám lidí, kteří se vyvíjejí též. Nejinak astrologie. Před pár lety jsem měla možnost projít astrologickou školou, kterou u nás prezentuje Pavel Turnovský. Jde o humanistickou a transformační astrologii, která staví na myšlenkách amerického astrologa a filosofa Dana Rudhyara. Tato astrologie by měla vést k lepšímu chápání vztahu člověka a okolního světa, měla by sloužit k rozšiřování lidského vědomí a k rozvoji osobnosti. Jejím úkolem není předpovídání událostí, ale hledání hlubšího smyslu a chápání významu situací, zejména krizových, v nichž se člověk během života ocitá.
    Začněme už od malých dětí. Máme-li před očima horoskop okamžiku jejich prvního nádechu, můžeme z jeho symbolů vyčíst velmi důležité informace o tom, s jakými vlohami přišlo dítě na svět, jakým způsobem bude vnímat své okolí, jaké rozpory musí řešit, jak nejlépe na něho můžeme působit a jakým případným problémům je dobré již od narození předcházet. Je užitečné rozumět dítěti v době dospívání, kdy je velmi citlivé ke svému okolí a navíc často musí provádět pro budoucí život podstatná rozhodnutí.
    Po celý život prochází člověk vývojem, který obsahuje období relativního klidu, přechody, zvraty nebo různé krize, které posun vpřed brzdí nebo akcelerují. Speciální astrologické techniky jsou schopné tento vývoj postihnout pomocí stále probíhajících cyklů. Ty mohou zachycovat jak vnější posun okolností a událostí, tak vnitřní procesy odehrávající se v nitru člověka. Je možné přesně vystihnout klíčová období nebo okamžiky, které mohou být významným signálem ke změně. Pomocí příslušných symbolů můžeme odhalit charakter a význam tohoto období nebo této krize, ale nemůžeme vědět, jak věc dopadne, protože rozhodování a skutky musí zůstat v rukou osoby samé, zrovna tak vůle po pokroku a snaha pracovat sám na sobě. To je základní právo a podmínka. Astrolog může jen pomáhat tomu, kdo už se rozhodl něco sám se sebou dělat.
    Nikdo není na světě sám a astrologie nám může pomoci i při hledání lepšího způsobu komunikace, soužití nebo vzájemného rozvíjení lidí v partnerském vztahu, mezi rodiči a dětmi, mezi spolupracovníky a podobně. Při výkladu partnerských horoskopů není možné zjistit, jak dlouho partnerství nebo manželství vydrží. Dá se ale říct, co mohou partneři dělat pro to, aby vydrželo.
    Aby měl výklad horoskopu smysl, musí probíhat při osobním kontaktu astrologa a hledajícího člověka. Horoskop narození představuje výchozí bod nebo plán či mapu, ale při jeho interpretaci musíme vycházet z toho, kam onen člověk v současné době již dospěl, jaké vlivy na něj působily a jaké problémy momentálně řeší.
    Horoskopy vypracované nezávisle a zasílané poštou nemohou být hlubším zdrojem užitečných informací, které potřebuje člověk v situaci, kterou astrolog nezná.

    Cílem tohoto článku nemůže být přesvědčit čtenáře o významu a užitku humanistické a transformační astrologie, protože to ani není možné. Je to zkušenost, kterou musí projít každý sám, má-li o to zájem. Není to věda, která by pomocí výpočtů a logických argumentů cosi dokazovala. Funguje na jiném způsobu vědění a prožívání než je racionální "logické a vědecké myšlení". O to je krásnější, když člověk, ten úžasný a jedinečný originál na světě, prožije zkušenost sblížení s něčím, co mu může otevřít oči a proměnit kvalitu života. Astrologie prostě funguje a nemá smysl vědecky dokazovat, jak a proč. Na to je věda krátká. Vrátím se k příkladu s letadlem. Málokoho trápí, že nerozumí tryskovým motorům a elektronickým přístrojům. Létáme s ním, protože krátí cestu.
   Každý má právo dál chodit se zavřenýma očima pěšky a nevnímat letadla, která nad ním létají. Nebo může zkusit nasednout a letět. Všichni hledáme to pravé šťastné místo, které nám přísluší v řádu světa, přestože jsme jeho zcela nepatrnou součástí. Astrologie nám v tom může napomoci.

 
Autor: Blanka Vojáčková