Představme si, že nad námi v určité výši proudí jakési energetické pole, obsahující veškeré informace od vzniku lidstva a možná i vesmíru, a že jsou lidé, kteří mají vysoký stupeň citlivosti, a proto jsou schopni tyto informace používat. Činí tak intuitivně přes svůj, jak se říká šestý smysl, ale je to asi jeden z mnoha dalších senzorů, jimiž jsme schopni disponovat. Chápu, že tato odpověď si příliš zahrává s únosnou mírou fantazie, ale dejme tomu, že to tak je. Vezměte si jako příklad hudební nadání. Také u něho jakákoliv přesná racionální definice chybí. Můžeme tedy pouze konstatovat, že je to vrozená dispozice jedince.

A jakým způsobem se tato kresba provádí?

V podstatě každý, kdo se touto metodou zabývá, má svůj vlastní styl a systém, který mu vyhovuje a umožňuje mu dosahovat co možná nejpřesnějších výsledků. Osobně dosahuji asi 90 % přesnosti. Ovšem závěry, ke kterým by měli všichni dospět, by se neměly příliš lišit. Záleží na jejich duchovní úrovni a také na míře talentu. V praxi to ovšem znamená zhotovit velké množství kreseb s následným ověřením.

Na tomto místě bych se měla zmínit o dalších metodách, které používám, jako je například reflexní terapie. Pomocí ní si mohu ověřit výsledek své automatické kresby dotykem na reflexní body. Zmáčknu-li například reflexní body močových cest, které mi předtím automatická kresba označila jako zánětlivé, bude pacient v jejich místě pociťovat bolestivost různých stupňů. Intenzita bolesti mi umožňuje určit míru poškození vyšetřovaného orgánu. Masáží reflexní bodů se uvolňuje zablokovaná životní energie a tím pádem orgán, který trpěl jejím nedostatkem, dostává možnost, aby se uzdravil. Problematičtější jsou ovšem ty případy, kdy již došlo k patologickým změnám na orgánu, ale ani zde není ještě vše ztraceno.

Často za mnou přicházejí pacienti, kteří prošli rukama lékařů, léčitelů, psychotroniků, astrologů a jiných alternativních metod. Například za mnou přišla pacientka, která trpěla léta silnými migrénami. Její tělo vykazovala alespoň 30 kg nadváhu, byla to silná kuřačka a z hlediska přijímání potravy byla hororovou gastronomickou ukázkou. Automatická kresba mi tehdy ukázala, že má kromě jiných problémů, zablokovanou krční páteř, která její bolesti způsobovala. Po první návštěvě a provedené masáži reflexních bodů se jí ulevilo, a tak na další domluvený termín již nepřišla. Ozvala se až tehdy, kdy se nesnesitelné bolesti opět objevily.

Opět jsem jí pomohla, doporučila jsem jí, aby omezila kouření a provedla změny ve svém jídelníčku, ale situace se znovu opakovala. Tato žena se pravděpodobně nikdy svých problémů nezbaví, protože není ochotna akceptovat rady terapeuta a jak se říká, komu není rady, tomu není ani pomoci. Chybí-li pravidelnost, systematičnost a pořádek v léčbě, nelze očekávat žádné zázračné uzdravení. Přitom stačilo, aby tato žena dokázala chodit v doporučených pravidelných intervalech na reflexní terapii, dodržovala rady svého terapeuta a s jejími migrénami by byl určitě na dlouhý čas konec. Problém je ovšem v tom, že mnoho pacientů, kteří si svoji chorobu pěstují třeba několik let, očekávají od terapeuta zázračně vyléčení během jednoho sezení. Ale zázraky se opravdu nedějí. Chce to opravdu svůj čas, aby nemocný organismus zahájil tzv. „ozdravný proces“ a hlavně, aby si jej udržel.

Jak jsem se setkala s automatickou kresbou?

Měla jsem tetu, která byla léčitelka. Spolu s ní jsme často hovořili o používání různých metod alternativní medicíny, jako je reflexní terapie, Reiki a jiné v praxi. Já sama jsem se o tyto záležitosti po léta zajímala pouze okrajově, spíše jako většina lidí jsem v tom viděla i já zvláštní nepochopitelné věci, které se dějí, jak se říká „mezi nebem a zemí“. Nicméně mne to stále přitahovalo a začala jsem se o tuto problematiku více zajímat a nakonec se stala vlastně mým koníčkem. Po smrti mé tety jsem zdědila značné množství knih se zaměřením na tuto problematiku a začala jsem se tím množstvím probírat. Během této činnosti jsem, dalo by se vlastně říci, „narazila“ na knihu, která zajímavým způsobem informovala o automatické kresbě.

To mě zaujalo. Ze začátku se mi tomu nechtělo ani věřit, že je něco takového možné a nedovedla jsem si vůbec představit, jak to funguje. Tak jsem si řekla, že to zkusím. Vzala jsem si tužku a papír a zkusila, co se bude dít. Najednou jsem v ruce ucítila takové prazvláštní brnění a tužka mi začala čmárat po papíře sem a tam. Trochu jsem se vyděsila a obojí nějakou dobu odložila. Ale stejně mi to nedalo, a tak jsem se k tomu neustále vracela a vracela a zkoumala a učila se, až jsem si vytvořila svůj vlastní systém, který nyní k automatické kresbě využívám již několik let a neustále ho zdokonaluji.

Obracejí se na mne lidé s různými dotazy. Nejvíce ale chtějí znát svůj zdravotní stav, ženy se také dotazují na to, jak to vypadá s jejich partnerským vztahem, či jak se bude vyvíjet do budoucna. A protože automatickou kresbu považuji za výbornou diagnostickou metodu, používám ji, jak jsem již řekla, též v oblasti reflexní terapie, která je mým dalším koníčkem. Ve spolupráci s automatickou kresbou také ráda používám kyvadélko. Zvláště v případech, kdy grafické řešení automatickou kresbou není zcela uspokojivé. Týká se to zejména dotazů na procentuální poškození, tam mi kyvadélko zcela přesně ukáže na kolik je ten či onen orgán skutečně poškozen. Tímto způsobem během okamžiku mohu pacientovi změřit tlak, množství cukru, cholesterolu či určit sedimentaci. Kyvadélko je můj oblíbený zdroj informací a pomáhá mi denně v nejrůznějších situacích.

Za léta praxe jsem obdržela množství děkovných i obdivných odpisů. Většina pisatelů mi v nich sděluje, že byli mile překvapeni přesností diagnózy a řada z nich však předesílá, že něčemu takovému předem nevěřili. Ale s tím se léčitelé a psychotronici setkávají dnes a denně. Těší mne, že vlastně každá automatická kresba přesvědčí vždy jednoho dalšího člověka o správnosti, funkčnosti a oprávněnosti mého konání.

Chcete-li žít dlouho a bez nemocí, zaujměte pozitivní postoj ke svému životu. Zjistěte si, jaký způsob je pro vás nejvhodnější pro dobíjení životní energie, kdy je pro vás nejvhodnější přijímat minerály a vitamíny, kterých potravin byste se měli vyvarovat apod. Sportujte a buďte celkově aktivní!


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015