Bez těchto předpokladů tento komplikovaný pár vydrží nejvýše tři týdny intelektuálního neporozumění, příležitostných pokusů o sexuální styk – a skončí to deprimující nespokojeností. Aby tento vztah obstál, musíte si vybudovat pevný základ pro vzájemnou pokoru.

Blíženci jsou zpočátku přitahováni ke Štírovi pro jeho krásný způsob vyjadřování citů. Štírův skrytý citový život – toť pravá perla, po níž Blíženci z hloubi duše touží. Avšak tento stav netrvá dlouho.

Na rozdíl od Štíra, který vbodne své žihadlo natrvalo, city Blíženců jsou jako chmýří pampelišky – nelze je uchopit a mizí v éteru v prvním závanu. Štír miluje hry lásky. Čím více Blíženci mluví, tím víc Štír předstírá, že poslouchá. Čím rychleji Blíženci odkvačí, tím větší sítě úskoků rozprostírá Štír. Štír touží uvést v pokušení, svést, a nakonec chytit své zpanikařené Blížence do sítě dokonalého citového odevzdání.

Štír, uchvácen teatrálními způsoby a agresivitou nezávislých Blíženců, si musí dát také pozor. Štír chce vše, co představují Blíženci. Chytrý Štír si nejprve identifikuje zranitelnost své oběti, aby mohl vnořit své žihadlo dostatečně hluboko, a pak odčerpá, co potřebuje. Blíženci toho hodně napovídají – mluví zároveň o něčem a o ničem. Štíři mají ostré jazyky jako sekáček na maso a neváhají okamžitě rozsekat improvizované řeči Blíženců na malé kousky. Dokonce i nejchytřejší ze všech Blíženců se mohou cítit pokořeni opakovanými Štírovými pokusy vzít jim trumfy z rukou. A když se pak Blíženci choulí do sebe před očima svého partnera a ztrácejí respekt, touha po společné ložnici je pryč.

Je to sice politováníhodné, avšak Štír může být příčinou, že Blíženci ztrácejí sebeúctu. Sex může být vzrušující jenom tak dlouho, dokud Štír zůstane zamilovaný a omezí své údery pod pás. Vždyť i Blíženci jsou nakonec člověk. Jak jsme poznali, manželství mezi těmito dvěma bytostmi může skončit v hořkosti a záhubě. V případě, že je fyzická přitažlivost dost silná, intelektuální spory podnětné a konzultace dostatečně efektivní, tito partneři budou ochotni vzdát se osobních potřeb pro blaho svého svazku – v kladném případě dvojice Blíženci/Štír mnoho získá ze svého kompromisu. Je to záležitostí dohody.

Měli byste se snažit o děti ve znamení Ryb nebo Berana. Rovněž by byly vítané Váhy. Nepřivádějte na svět ani Lva, ani Kozoroha, jehož výchova vyžaduje větší řád, než jste schopni poskytnout. Rovněž není třeba vytvářet další chaos mimořádně bystrým Vodnářem.

Komentáře