Ho oponoponoHo´oponopono je staré havajské učení a metoda, která nám lidem pomáhá vylepšit svůj život, očistit chyby, kterých se dopouštíme a napravit různé situace, které se nám udály. Tento proces je o uvolňování, odpouštění, čištění.

Základní myšlenkou Ho´oponoponoje, že každý z nás by měl přijmout absolutní, tedy stoprocentní, zodpovědnost za všechno, co se kolem nás děje. Jsou to právě naše vlastní myšlenky, které vytvářejí realitu. To, co se Vám v životě děje, není Vaší chybou, ale je Vaší zodpovědností. I to, co si druzí myslí, nebo říkají, sem patří, i to se objeví ve Vašem životě. Přijmete-li zodpovědnost za vše, co se ve Vašich dnech života odehrává, pak se Vás týkají i potíže lidí, které potkáváte, ale máte schopnost a možnost je vyléčit.

Ano, je to právě tak, že máte moc uzdravit cokoliv, co Vám vstoupí do životní cesty. Jakkoliv se to k Vám dostalo, cítíte-li to, pak máte schopnost to uzdravit.

Metoda vyčištění sebe samotného a svého podvědomí od různých negativ napomáhá k tomu, aby člověk sám byl schopen vidět a rozeznat změny i u ostatních. Postaráte-li se o své vlastní potíže, pak tyto nesrovnalosti odezní i u jiných lidí.

V této metodě se užívají čtyři základní věty, které dle tohoto náhledu mění svět. Jsou to: Miluji Tě; Omlouvám se; Prosím, odpusť mi; Děkuji Ti. Opakováním těchto vět očišťujeme dluh, který máme na své duši, za činy a myšlenky již dávno minulé.

Vnímání světa vnějším a vnitřním zrakem

Našimi smysly vnímáme okolní svět. Vnější svět tedy vnímáme našima očima, sluchem, hmatem. Vše co tedy víme o okolním světě, se zrcadlí v našich vjemech a následně myšlenkách. Nemáme tedy žádnou možnost vlastně naprosto pravdivě zjistit, zda vnější svět skutečně existuje, či je pouze výtvorem naší vlastní mysli.

Některé mystické směry dokonce tvrdí, že nic jako svět vnější vlastně neexistuje, vše se odehrává uvnitř naší vlastní mysli a uvnitř našeho vědomí. Takto k chápání světa přistupují právě i šamani z Havaje. Vycházejí z předpokladu, že vnější svět je vlastně světem vnitřním.

Teorie absolutní odpovědnosti

Absolutní odpovědnost ve smyslu tohoto havajského učení znamená, že já nejsem odpovědný pouze za sebe, za své myšlenky a emoce, slova a činy, ale za vše, co vnímám svými smysly z okolního světa kolem mne. Tedy s absolutní odpovědností přijímám svoji odpovědnost za veškeré utrpení tohoto světa, nesoulad, chudobu i boje, války a utrpení. Sami jsme odpovědní i za stav našeho fyzického těla i za svoje nemoci.

Veškeré tyto záležitosti je ovšem v naší moci změnit, a to tím, že v sobě vyléčíme tu část vědomí, kterou představují. Mohu tedy vyléčit sebe samotného i svět právě tím, že se mám dostatečně rád, že se miluji.

Ho´oponopono: Miluji Tě; Omlouvám se; Prosím, odpusť mi; Děkuji Ti

Léčení "vnějšího světa"

Jak tedy konkrétně postupovat, rozhodnete-li se pro léčení světa dle Ho´oponopono? Uvědomte si nejprve problém, který chcete vyřešit, respektive vyléčit, potom směrem k této záležitosti vyšlete myšlenku – Omlouvám se či Přijímám Tě a Prosím, odpusť mi.

Omluvu vyslovujete z toho důvodu, že víte a uvědomujete si, že se děje něco, co není správně. Tím, že vysíláte myšlenku a vyslovujete Prosím, odpusť mi, vysíláte jasný signál svému podvědomí, a to té části, která trpí, aby odpustila příslušné části vědomí, která si potíž uvědomuje. Odpouštíte tímto rovněž sobě samotnému. Hluboké odpuštění přitom doprovází Božská mysl.

Poté opakujte Miluji Tě aDěkuji Ti. Slova Miluji Tě rozproudí zablokovanou energii, vyjadřují lásku k vědomí a současně vyjadřují lásku ke všemu stvořenému. Vyslovením díků vyjadřujete svoji vděčnost a rovněž tímto vyjádříte přesvědčení a víru v tom, že potíž bude zdárně vyřešena pro dobro všech.
Jaké bude pokračování této záležitosti, záleží na Božství. Nechte se vést pocity a intuicí.

Je velice důležité, jakou informaci vysíláte ven. To co vysíláte, se Vám jako ozvěna zase vrátí. Máte sílu a možnost učinit jakoukoliv změnu tím, že změníte svůj přístup, svoje uvažování, vlastního myšlení a tím vyzařování navenek.

Síla odpuštění

Ho´oponoponolze chápat rovněž jako jakýsi rituál usmíření, odpuštění i modlitbu. Jedním z úkolů rituálu je prohloubení mezilidských vztahů. Je možné díky tomuto přístupu přinést do našeho života větší rovnováhu. Rozhodne-li se člověk být zcela upřímný a je připraven jednat, je možné díky této technice vyléčit i nejhorší traumata. Chcete-li ve svém životě něco zlepšit, musíte začít od sebe samého, od svého vnitřního světa.

Praktika Ho´oponopono vnáší do života a prožívání rovnováhu a obnovuje štěstí ve vztazích. Ho´oponopono je i o hledání vlastního podílu na tom špatném, co se stalo. Díky opakovaným formulím je možné rozpouštět agresi, násilné myšlenky a chování, závist, pomstu i žárlivost.

Velmi důležité je oprostit se od role oběti, vzdát se tohoto chování a neutápět se v sebelítosti. Nebýt obětí znamená osvobodit se od hořkosti, vzteku i hněvu. Cokoliv se Vám v životě děje, zkuste to brát jako výzvu, nikoliv jako překážku. Je to výzva pokračovat, jít dál, změnit náš postoj k situaci.

Odpuštění sice začíná v naší mysli, v naší hlavě, ale je záležitostí srdce. Než odpustíme, často i dlouho váháme, ale bolesti a zranění neléčí čas, ale pouze my sami.

Ho´oponopono

Hlavními myšlenkami Ho´oponopono je tedy:

1. Přijmutí stoprocentní zodpovědnosti za svůj život, za vše, co se v něm odehrává

Náš život je výsledkem našich činů a našeho uvažování, a to jak minulého, tak i současného. Budoucnost tvoříme právě v tom okažimku, kdy myslíme. Jakákoliv naše myšlenka se může stát skutečností. Pokud se právě tady a teď v našem životě odehrává něco, co je bolestivé, nepříjemné, vnímáme to jako zátěž nebo problém, pak vždy si za tuto situaci můžeme my sami.

A to hlavní na tom je, že neseme absolutní zodpovědnost za to, jak tuto situaci vyřešíme, jak s ní naložíme. Není někdy až tak důležité vědět, proč se to děje, ale jak s tím naložíme. Často jsme chyceni v pasti dogmat a myšlenek jiných lidí, než jsme my sami. Začneme-li nad danou situací uvažovat, pak jsme na nejlepší cestě se od tohoto jednání oprostit.

2. Vložme do všeho lásku

Větou Miluji Těvkládáme lásku do všeho kolem nás. Když se naučíme mít rádi jak to dobré, tak to zlé, co nás potkává, tak máme napůl vyhráno. Někdy je to velmi těžké, ale když se to naučíme, pochopíme, velice se nám uleví. S láskou se naučme i říkat Ne ve správný čas. Lidem, situacím i věcem, které už ve svém životě nechceme.

Když se naučíme mít rádi svého nepřítele, pak už nebude nepřítelem. Když se naučíme mít rádi svůj život, se vším, co přináší, pak bude rázem nejen snesitelnějším, ale snáze do něj vpustíme i nové příležitosti. Pokora před něčím větším, než jsme my sami, nás uvede do klidu, stěstí a lásky.

3. Zbavme se dogmat i nadbytku informací

Jedná se tzv. čištění vzpomínek. Tento postup nás zbavuje nadbytečných vzpomínek a informací, které již nepotřebujeme. Ho´oponopono učí zbavit se tohoto nadměrného informačního nánosu (pro dnešní svět tak typického) a mluví o návratu do svého vlastního nitra.

To je právě tím stavem, ve kterém je již vše možné a dosažitelné. Nepodléhejme všeobecným myšlenkovým proudům, možné je to, v co my sami dokážeme uvěřit. Váš vnitřní hlas Vás dovede k tomu, co je pro Vás vhodné a důležité.

4. Ho´oponopono není jen o čtyřech větách

Nelze toto učení zaměňovat za pouhé odříkávání čtyřech vět, Ho´oponopono je o naslouchání vnitřnímu hlasu, hlasu vedení a inspirace. Právě ta nám totiž dokáže napovědět, co je pro nás dobré a správné. Nežijte životy ostatních, žijte vlastní inspirací. Zpočátku to jistě není lehké, ale láska časem odstraní negativní myšlenky a zaujme jejich místo.

Osvobozuje celé naše myšlení na úrovni mysli, nadvědomí, duchovního uvažování, intelektuálního smýšlení. Nejdůležitějším bodem je naplnění emoční mysli láskou a pochopením.

Havajský šamanismus

Západní svět objevuje havajské tradiční smýšlení, využívá jeho léčivou sílu k léčení svých ran, především těch psychického rázu.

Duchovní a životní síle říkají původní Havajané "manu". Základním principem jejich učení je způsobit okamžitou změnu k lepšímu.

Havajský šamanismus je založen na prastaré filosofii Huna, která nabízí překvapivě jednoduchý a praktický pohled na svět, člověka a jeho problémy v něm. Veškerá moc, i nemoc vychází z Vašeho nitra. Zjednáte-li nápravu, pak umožňujete svému organismu a tělu vrátit se ke svému přirozenému stavu, kterým je zdraví.

Stejným způsobem můžete začít i měnit svět kolem sebe. Kahunové (havajští šamani) se odpradávna na Havaji starali o rituály, obřady, léčení, chůzi přes oheň, sbírali bylinky a věštili. Od 19. století byli křesťany vytlačováni do ústraní a jejich aktivity byly ještě nedávno zakázány.

Foto: Saggio Maestro Mantra, youtube.com