Tato činnost má několikatisíciletou tradici a my se už dnes nedozvíme, kdo první si všiml čar a linií ve své dlani či v dlani druhého a pojal myšlenku, že každý je má uspořádané jinak, zrovna tak jako se liší životy nás všech od sebe navzájem.

Už se nikdy nedozvíme, kdo první se nad těmito liniemi zamyslel a vyřkl první úsudek, co se za nimi skrývá a co znamenají a zda měl v tu chvíli pocit, že tomu skutečně věří či zda to byla jen legrace nebo zda si tím nekrátil pouze dlouhou chvíli. Co ale víme poměrně spolehlivě, je fakt, že základy chiromantie byly položeny ve starověkých kulturách, tam, kde dnes na mapách najdeme Tibet a Čínu.

Z linií a křivek na ruce se dá dle chiromantie vyčíst zdravotní stav, talent a dispozice ke vzdělání, zájmům, zálibám, koníčkům. Promítne se do nich naše povaha, základní charakterové rysy, vztahy k lidem a především partnerům, naše životní cesty, ale i osudové, klíčové a krizové momenty, které nás posunou někam dál.

Zajímavé bezesporu je, že základní linie lze objevit dle odborníků na chiromantii už u několik týdnů starého embrya. A ještě zajímavější bezesporu je, že tyto čáry se během života mění.

Z linií na rukou lze vyčíst i náš zdravotní stav, vztah ke vzdělání, zájmům, naši psychickou stránku, citové prožitky.

Chiromantie přitom porovnává linie na obou dvou rukou. Předpoklady člověka jsou u praváka vepsány v levé ruce a v pravé lze vidět, jak se tyto předpoklady během lidského života plní. U leváka je to naopak: předpoklady lze nalézt na levé ruce, plnění na ruce pravé.

A nyní se dostáváme k chirologii: je součástí chiromantie, respektive jejím doplňkem. Nezkoumá jen samotné linie, ale i tvar rukou, délku a tvar jednotlivých prstů, jizvy, pihy či znaménka, ale i barvu pokožky a měkkosti ruky.

Chiropraxe s věštěním a čtením osudu z rukou vůbec nesouvisí, i když by se to, soudě dle názvu, mohlo zdát. Toto slovo označuje jednoduchou metodu přírodního léčení. Ten, kdo chiropraxi vykonává, manipuluje a pracuje s rukama v kontaktu s tělem pacienta tak, aby jeho konání přineslo pacientovi či klientovi úlevu. Oblíbená je zejména při bolestech páteře.

Autor: Vanda Švehlová

Komentáře