Cvičení mají velký vliv na různé oblasti našeho života některé z nich jsou správný tělesný pohyb, zdravé dýchání, odbourávání stresu, kladný přístup k životu a dále.

I když zůstanete čistě u fyzického provádění pěti Tibeťanů, bude to pro vás velkým přínosem. Zregeneruje se celé vaše tělo zajistí se zdraví, kondice a lépe zvládnete problémy a trápení každodenního života. Kromě těchto výhod se také zlepší dýchání a prohloubí dech a dopřejete si tím relaxaci a odpočinek. Není to zázrak je to jen práce s energetickými proudy a centry v našem těle. Tato jednoduchá cvičení však nejsou pro všechny, ti kteří nevěří tomu, že tímto cvičením mohou zpomalit koloběh stárnutí vůbec s ním ani nemusí začínat, musíte věřit jejich pozitivním účinkům.

Toto cvičení dává velký smysl a není vůbec časově náročné. Musím pouze poznamenat jednu věc neočekávejte velké zázraky hned ze začátku, protože zažijete velké zklamání. Trvá zhruba tři měsíce než se dostaví očekávané účinky.

Jak a kdy cvičit? a kde cvičení provozovat?

Pokud je to možné, cvičte na místě, kde není příliš horko ani příliš chladno, a kde je zajištěno kvalitní větrání. Oblékněte se volně, oděv by vás neměl omezovat v pohybu, ideálním materiálem je bavlna. Čím méně budete oblečení, tím více si vychutnáte volnost vašich pohybů. Můžete-li, vyhraďte si prostor pouze pro jógová cvičení. Není-li to možné, udržujte na místě, kde cvičíte, pořádek a čistotu. Žíněnka nebo tvrdá matrace je vhodnější než tvrdá podlaha. 

Kdy je nejlepší doba toto cvičení provozovat?  

Pět tibeťanů lze cvičit kdekoliv a kdykoliv. Přesto bych ráda uvedla situace, které umožňují cvičit snáze, pohodlněji a energeticky optimálním způsobem. Nejlepší výsledky přináší cvičení ráno před snídaní nebo večer před spaním. Cvičení ráno těsně po raní sprše dodává energii po celý zbytek dne a cvičení pěti tibeťanů pozdě večer obvykle vede k hlubšímu spánku, a tak zkracuje dobu nutnou pro dostatečný odpočinek a načerpání sil. Můžete cvičit však ráno i večer. Dokonce i jindy během dne, kdy vám to vaše pracovní náplň dovoluje můžete s tímto cvičením začít.

Ale vždy jindy během dne kdy vám to vaše pracovní náplň dovoluje můžete s tímto cvičením začít. Pět tibeťanů je výhodné cvičit ne méně než tři hodiny po jídle. Cvičení s plným žaludkem může způsobit nevolnost. Máte-li břicho plné jídla, je v trávicích orgánech soustředěno příliš mnoho krve a oběhové energie. Cílem vašeho cvičení je uvolnění oběhové soustavy, volný pohyb krve v celém těle. Kolikrát každou sérii opakovat?

Ideální praxí je opakovat každý z pěti tibeťanů 21 krát. Kupodivu není nutné překračovat tento počet, protože nejlepší energetický dopad cvičení se objevuje právě při tomto počtu opakování. Není známo, že by vyšší počet opakování někomu uškodil, rozhodně však nijak neprospívá. Většina lidí zpočátku nezvládne tolik opakování, nebuďte tedy nešťastní, pokud napoprvé nedokážete zacvičit celou sérii. Téměř každému začátečníkovi trvá asi měsíc, než dokáže zacvičit jedenadvacet opakování vcelku. Začněte se sérií deseti až dvanácti opakování každého cviku. Dávky zvyšujte v souladu s vlastním tempem. Při
jakémkoli počtu pro sebe uděláte hodně dobrého. Už postupný trénink k jednadvaceti opakováním vám přinese mnoho uspokojení. Najděte si čas pro každodenní cvičení, cviky provádějte co nejpečlivěji. Již během tréninku směrem k jedenadvaceti opakováním každého cviku se začnete cítit lépe.

Pět tibeťanů

O sestavě

Cvičení obnovující pružnost páteře a podle jógy i pružnost myšlení se jmenuje podle místa jeho údajného vzniku "pět Tibeťanů". V původních pramenech se setkáte i s názvem Kayakalpa, což je rozsáhlá technika, zabývající se prostředky k oživení, očištění a omlazení organismu. Následující nenáročný systém cvičení je tedy jenom malou částí a je zaměřený především na uvolnění průchodnosti sedmi energetických center (čaker) našeho těla. Tradice jógy i tantry doporučují sestavy cvičení na aktivaci čaker a uvolnění proudění energie v našem těle.

Cvičení sestava

První cvik: Postavte se vzpřímeně, rozpažte ruce rovnoběžně se zemí, levou dlaň otočte vzhůru a pravou dolů (respektive přijímající dlaň vzhůru a dávající dolů) a začněte se otáčet kolem své osy ve směru hodinových ručiček. Vzhledem k tomu, že se vám zpočátku asi bude točit hlava, nepokoušejte se otáčet více než šestkrát. I když toto cvičení zvládnete, nepřekračujte jedenadvacet otáček, což pro stimulaci čaker naprosto stačí.

Druhý cvik: Lehněte si rovně na záda, ruce podél těla, dlaněmi dolů. Za pravidelného rytmu dýchání vydechujte, zvedněte hlavu a zatlačte bradu do prsou. Současně zvedněte nohy do svislé polohy. Záda po celou dobu cvičení mají zůstat zcela rovné na zemi. Nohy narovnané v kolenou. Pokládejte pozvolna hlavu i nohy zpátky na zem. Současně se nadechujete. Dokončete nádech (nebo si před následujícím cvičení odpočiňte a dýchejte chvíli, jak chcete), uvolněte všechny svaly a zopakujte cvik ještě jednou, aniž byste se při tom příliš namáhali. Snažte se dodržovat pravidelný rytmus dýchání. Většina z nás má zkušenost, jak příjemné je při běhu "chytit druhý dech". Zde je to podobné.

Třetí cvik:Provádí se v kleku. Ruce při něm leží po straně trochu zezadu, dlaněmi na stehenních svalech, pánev je mírně podsazená. Vydechujte a přitom skloňte hlavu a zátylek dopředu a přitáhněte bradu k hrudi. Potom s nádechem narovnejte hlavu a opatrně zaklánějte trup dozadu, ale pouze tak daleko, jak je vám to příjemné. V té chvíli jste na vrcholu nadechnutí a v záklonu si pomáháte tím, že tlačíte dlaněmi z boku na hýžďové svaly. Při výdechu se vracíte do výchozí pozice.

Čtvrtý cvik: Sedněte si na zem s nohama dopředu, chodidla asi třicet centimetrů od sebe. Tělo držte zpříma a ruce položte podél těla dlaněmi na zem. Bradu držte rovně a při vydechování ji přitáhněte k hrudi. Potom se zvolna zaklánějte a současně zvedejte trup tak, že ohnete kolena, zatímco ruce zůstávají natažené. Trup tak vytvoří se stehny jednu rovinu rovnoběžnou se zemí. Paže a lýtka přitom musí být kolmo k zemi. V této chvíli napněte všechny svaly, udělejte "most", ale nezadržujte při tom dech. Nakonec vydechujte a vraťte se do výchozí pozice, uvolněte svaly a než budete cvičit dál, můžete si odpočinout. Také při tomto cviku je důležité objevit svůj vlastní dechový rytmus. Není nutné se přepínat a stačí jej cvičit pouze dvanáctkrát, teprve později zvýšujete počet opakování až na 21x.

Pátý cvik: Provádí s obličejem otočeným k zemi. Váha těla přitom spočívá na rukou a dlaních, které leží na zemi, a na prstech u nohou. Střídavě se při něm prohýbáte buď dozadu s hlavou zakloněnou, nebo dopředu, s bradou přitisknutou k hrudi. Rytmus dýchání se pak odvíjí podle toho. Jako v předešlém cvičení, každé rozevření, tedy i prohnutí vede k nádechu, zatímco každé ohnutí dovnitř, (obraznému zavinutí do sebe sama) k výdechu.

Na závěr cvičení se položte na záda a s pomalým nádechem natahujte zvolna paže za hlavu. Potom zadržte dech, zvedněte paže vzhůru, protáhněte chodidla (protáhněte palce) a napněte páteř. Potom s výdechem spusťte ruce na obličej. Celý cvik dvakrát opakujte. Cvičíme jednou až dvakrát denně, každý cvik maximálně 21-krát. Asi po třech měsících pravidelného cvičení pěti tibeťanů se mají dostavit překvapující účinky a cvičící se cítí doslova omlazený. Výsledkem našeho snažení pak bude jak nárůst pozitivního myšlení, tak nesporný omlazující účinek, po kterém budte zářit zdravím a silou.

Převzato : http://tibetan.wz.cz/index.html