Nesmírně s vděkem a úctou děkujeme vám, vědomým pracovníkům Světla, kteří aktivně vykonávají všechno potřebné a zároveň i vám Světlám, doposud neaktivovaným, že se vaše Srdce přestali bránit Světlu. Čeká vás změna, příchod nového,ale před tím úplná očista. Už mnohokrát bylo námi vzpomenuté to, že všechny čistění probíhají s plným povolením a vědomím každé duše na Matce Zemi. Nikdy nebylo a ani nebude dopuštěné aby se událo někomu něco mimo plán jeho duše. V uplynulých dnech byli čištěné emoce lítosti, sebelítosti a falešného soucitu.

Dovolte nám víc rozebrat toto téma. Lítost je zasahování, napojujete se do energií druhých bytostí a přijímáte jejich emoci a tím přebíráte i jejich zátěže na sebe Falešný soucit vyvolaný osobnými vztahy a hlavně médiemi (TV, tisk), které vás denně zahlcují katastrofickými scenářemi a tragédiemi na osobní rovině, vojnami a nepokojem, strachem z nemocí, nedostatku jako takého a hlavně nedostatku peněz. To všechno jsou poslední záchvěvy systému temnoty, která se ještě pokouší udržovat kolektivní vědomí na co nejnižších vibracích. Ano, udají se čistění v podobě zemětřesení, vody, ohně, větru, všeho jako důsledek očisty starých systémů a manipulací proti Jednotě a Matce Zemi.

Naši milovaní, prociťujete vlny, vlny zoufalství, úzkosti a strachu z toho že cítíte jak se vám všechno „bortí“ pod rukama a přímo před očima. Dovolte starému odejít. Pusťte poslední vlákna, pouta a křeče, které způsobují to, že všechno staré ještě krmíte svým strachem. Představte si sebe, jak vstupujete do ráje. Na místo kde vám bude poskytnuté vše, stačí jen být ochotný pustit vše staré a projít Bránou vědomí Srdce do ráje „nazí“. Matka Země a vy s ní jste energeticky přestoupili přes vibrace 4. dimenze. Místa plného přerodu Země, vesmíru a vás. Vy děti Světla, milovaní Mistři, vědomě rozhodnutí být součástí této magické chvíle, která jednou provždy změní Vše, co Je. Uvědomte si svojí sílu, svoje Srdce, Lásku kterou jste a která skrze vás léčí všechny a všechno. Jste sloupy Světla, přicházející na Zemi plně Nebo pro všechny. Nebojte se víc sebe. Je čas převzít plnou zodpovědnost sám za sebe, uchopit vše a zároveň vše pustit. Rozhodnutí, Tady a Teď. Znovu opakujeme ,že rok 2012 sloužil jako termín na uvědomění se a zároveň i jako nástroj odpoutat pozornost od přítomného okamžiku.

Milovaní, je jen Tady a Teď, Tady a Teď, Tady a Teď. Nic jiného neexistuje, jen přítomný vědomý okamžik Srdce v plném sebe uvědomění a převzetí plné zodpovědnosti za vše co ve vás je a co tvoříte okolo sebe

Nebude umožněno už nikomu tvořit další zátěže, nastává čas „vyrovnání“ na všech úrovních. Neschovávejte víc hlavu do písku. Nemyslíte si, že všechny tajemství víc udržíte. Vyzýváme vás, uvolněte se, vina a pocit hanby byli nástroji ega, aby vás přinutili být v křeči a za žádnou cenu „nepřiznat barvu“. Nastává čas odhalení, buď vědomých anebo odhalení „násilí“. Není už možné dále zavazet, či už v osobním směru ve vztazích ale i na státní úrovni. Hluboká přeměna a restrukturalizace začíná ve všem co není Světlem. Temné, je prozářené a je vidět do každého zákoutí duše. Uvolněte se, uvolněte se, uvolněte se.

Jste děti Boží, začněte důvěřovat, že se o vás my, nebeští rodičové staráme naplno a s Láskou. Jste námi vedení, milovaní a podporovaní. Milujeme vás. 21.6.2011 byli sjednocené všechny říše na Matce Zemi, proudí skrze vás a vaši světelnou čakru nejvyšší Světlo Lásky.

Rozhodněte se Tady a Teď. Toužíte po Lásce anebo se chcete ještě učit skrze hry ega? Už není na výběr. Energie jsou oddělované, 3D/5D, není žádná střední cesta. Proto se zeptejte svého Srdce po čem touží.

Srdce je klíč. Srdce je klíč. Srdce je klíč

Milovaní, máte plnou podporu, jste nesení na vlně Lásky, skrz tuto neopakovatelnou dobu. Uvolnění je nejlepším způsobem jak se nechať vést touto vlnou Lásky. Vypněte hlavu, otázky, obavy. Posaďte se na loď, kterou je Srdce a nechejte se vést proudem. V plné podpoře, ochraně a vědomí bytostí Světla. Každý z vás má plnou pozornost Stvořitele, bezvýhradně a naplno jste milovaní. Jen se otevřít, otevřít, otevřít. Srdce tak touží po tom co přichází.

Láska je klíčem. Rozpouští všechny bloky a všechno čeho jste se kdy báli. Milovaní, už nás přijměte! My jsme vaše rodina Světla, čekáme na vás za Bránami Světla a naše náruče jsou otevřené. Nastává doba odhalení všech tajemství minulosti a krás budoucnosti. Jen vás prosíme nestůjte víc na místě, nepřešlapujte a nečekejte na zázrak. Ano, zázraky přicházejí ale skrz vás a vytvořené budou vámi skrze vaše Srdce! Vy jste ti, kteří přinášejí Nebo na Zem, nikdo jiný jen VY! Nastává definitivní rozpad starého systému, aby mohla vzniknout nová Země na nových základech. Všechno čistění je pod plnou ochranou a je vedená Světlem.

Milovaní naši, netřeba už slova. Přijměte do sebe vědomí Jednoty, prociťte stav Tady a Teď a nechejte všechno plynout v Lásce okolo vás. Vědomí lidí nabírá na vysokých vibracích. Bránou 22.6.2011 – Brána Jednoty ve Všem, co Je, se začíná valit velká vlna Lásky, aby ti, kteří se chtějí ještě probudit, tak mohli vědomě zvolit Vzestup. I ti, kteří odmítli prožít Vzestup a zůstanou ve 3D realitě, či dokonce se někteří rozhodli pro 2D realitu, oni všichni jsou námi respektovaní, chránění a milovaní. Neustále opakujeme princip svobodné vůle a buďte si prosím vědomí, že jste děti Světla, vždy milovaní vašimi nebeskými rodičy. Bez zátěží, bez viny, jste děti Světla nesoucí pochodeň Lásky v Srdci časem a prostorem skrz dimenze.

V uplynulých dnech a týdnech byli plně aktivované „děti“ všech věkových kategorií. Nastalo jejich plné probuzení a skrz vaše děti na Zemi plyne nejvyšší Světlo Stvořitele. V očích dětí je Vše. (Děti nás vedou a děti nás chrání, není to naopak, přijměte prosím moudrost jejich dětských očí).

Projekt duality, tedy lekce přes hmotu a ego byl ukončený. Dobíhají léčivé energie mužských energií v měsíci červnu a poslední harmonizace do půlky července. Potom nastává přesun daných energií, přetřídění na to které správné místo. Prosíme vás a vyzýváme, rozproudit hojnost okolo sebe. Nedržte víc majetky. Vysoké vibrace už neumožní držení hmoty. Proto povolte vše, co jste křečovitě drželi a buďte kanálem hojnosti jak pro sebe tak i pro ostatní.

Milovaní, soustřeďte se na svoje Srdce, je klíčem k Jednoteě Oddychujte, radujte se, pijte dostatek vody, která vám tak napomáhá v procesu zjemnohmotňování. Prociťte si „novou“ světelnou čakru nacházející se nad čakrou srdeční a přijměte svoje napojení skrze ni na svoji multigalaktickou podstatu.

Milovaní, netřeba už slov.

Jen Láska je lék,

Láska je cesta,

Láska je klíč, ve Všem, co Je a pro Všechny, kteří Jsou. Objímáme vás a halíme vás do nejvyšších vibrací Světla.

Nebeští rodiče, energie Archandělů, Galaktická rada a srdce Matky Země.

S úctou

Amia


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015