Informace o energiích tentokráte přicházely velmi zvláštním způsobem a pokud jsem se je pokoušela zapsat a zachytit, tak to prostě nešlo formulovat do slov a vět. Jako by se překmitával a měnil i způsob komunikace. Podle datumu vidíte, kdy jsem začala psát článek a jak dlouho to trvalo, než se podařilo ho dokončit.

Přestože to tak zpočátku nevypadalo, článek o energiích na červen nakonec vznikl a je mi umožněno ho s láskou poslat do světa, stejně jako i mé předchozí "děti".

Mám pocit, že můj "úkol" psát články o energiích na jednotlivé měsíce se chýlí ke konci. Aspoň v té původní formě a podobě. Co bude dále? To netuším. Určitě budu psát další články, jen v tuto chvíli nemám zdání, jak a co bude "přicházet".

Slunovrat rozhodne. Zůstávám otevřená tomu Novému, co přichází…

Během června dojde k velkému "restartu" a bude se to týkat všech oblastí našeho života. Na Vyšších úrovních mnoho Duší právě v těchto dnech učiní nová rozhodnutí. Jak dochází k zesílenému propojování realit, kdy stále více lidí je již schopno pobývat delší čas ve vyšších vibracích, mnohé z té nižší reality již přestává fungovat a reagovat. Vytváříme si nové prostory. Mnohé z našich životů odchází a nezbývá, než to pustit. Pokud bychom chtěli cokoliv udržet, tak to působí velkou bolest.

Pohyb, svoboda, tolerance, opravdovost a nepodmíněná láska – to jsou slova, která nejlépe vystihují směr cesty, kterým se teď ubírají naše Duše. Ve vyšších vibracích nelze nic "držet" či "vlastnit" a už vůbec ne nikoho.

Už během května nastaly nečekané obraty a změny směru, což ještě bude v červnu pokračovat. V červnu dojde k probuzení dalších světelných Duší. Mnoho lidí se rozpomene a probudí, aby mohli vstoupit do vyššího stavu vědomí. Dojde k mnoha pohybům a posunům.

Brána 21. 5. nastartovala velký očistný proces – hlavně ve vztazích. Její energie začala působit už několik dní předem a přinesla očistu i na úrovni fyzických těl. Díky "světlu", které skrze tuto bránu začalo přicházet na Zemi, se začalo rozjasňovat a "vyjasňovat" mnohé v našich vztazích. Vše dosud ukryté někde pod povrchem, vyplouvá na světlo a je postupně očišťováno. Vše opravdové a rezonující s námi je posíleno a to ostatní je již neudržitelné a je ukončováno.

V červnu nás naše Duše povede k rozhodnutí. Abychom konečně pochopili, co je opravdu v souladu s naším nitrem a podle toho i jednali a vystupovali navenek. S láskou a upřímností vyjadřovali svoji skutečnou podstatu a otevřeně dávali najevo to, co cítíme. Červnové energie přejí komunikaci, takže by nás v tomto směru měly podpořit.

Červnové energie jsou i o radosti, světlu a naději. Je to velmi příhodný čas uzdravit naše vnitřní děti. Ano, jsou dvě – jedno nesoucí mužský a druhé ženský princip. Tento očistný a léčivý proces je podporován z vyšších duchovních míst a hraje velmi důležitou roli v celkovém uzdravujícím procesu léčení vztahu a vzájemného působení mužského a ženského principu na planetě Zemi.

Energie přicházející během Novoluní v Blížencích 1. 6. nachystala podmínky pro úplně Nový cyklus. Předznamenává události, které se budou odehrávat kolem Slunovratu – rozhodnutí, rozdělení a nová spojení.

Další velmi významná energetická brána 6. 6. přinesla energie podporující vzájemné uzdravení ženského a mužského principu a jejich setkání a spolutvoření v lásce. Během této energetické brány byl ukotven Chrám Blíženeckých duší v Praze na Vyšehradě. Až do úplňku 15. 6. (6/6) se bude energie tohoto místa zvyšovat a stabilizovat tak, aby se v den úplňku mohla rozšířit jako světelná vlna na celé území naší země. Ze "srdce" až k horám, které chrání území České kotliny. Tím se probudí a aktivují další energetická místa a dojde k posílení a obnovení částí energetické sítě, která byla po mnoho věků na našem území neaktivní.

Velmi silná energetická brána nastane během Úplňku 15. 6., ještě energeticky umocněna úplným zatměním měsíce, které nastane na našem území kolem 21. hodiny a potrvá asi 100 minut. (více o zatmění měsíce můžete najít zde: http://astro.sci.muni.cz/zatmeni/) Luna ve Střelci a Slunce v Blížencích přinesou možnost objevit jiný úhel pohledu a výrazně posunout naši schopnost vnímání a uvědomění. Oheň je pozměňován Vzduchem. Otevírají se nové cesty a nové možnosti. Jen je potřeba sebrat odvahu a vykročit, přestože se možná objeví pocit raději někam utéct nebo se schovat. Vesmír nám nabízí další možnost "složit zkoušku". Energie tohoto úplňku, pokud se dokážeme postavit té výzvě, přinese Nový start a výrazný posun.

Energetická brána Letního Slunovratu 21. 6. přináší "obrat". Energie kulminující už od energetické brány 21/5 dosahnou nejvyššího bodu a otevřou jednu z nejvýraznějších energetických bran tohoto roku. Skrze tuto bránu lze vstoupit do Vyšší reality. Rozhodnutí projít branou musí každý udělat sám za sebe. Mnoho Duší ten rozhodující krok udělá a další se rozhodnou jinak. Tímto procesem se některé "světy" začnou rozdělovat a jiné spojovat. Mnohé se musí znovu poskládat a překonfigurovat tak, aby vše, co tvoříme, bylo v souladu s novými vibracemi, které se v těchto dnech výrazně zvyšují.

Slunovratem vstoupí Slunce do znamení Raka, což zesílí naše vnímání emocí a zároveň prohloubí naši intuici. Zesílená vnímavost a citlivost nám může pomoci si konečně uvědomit, kde si nedopřáváme péči o sebe samotné. V tomto období se do další části roku otevře prostor, kdy se začne léčit a uzdravovat ženský princip – skrze lásku a podporu ze strany mužského principu. Tento proces vzájemného probouzení, léčení, spolupůsobení a spolutvoření bude pokračovat a narůstat až do prosince tohoto roku. Jedná se o vzájemnou aktivaci vyšších mistrovských kódů v nás, abychom skrze brány 11/11/11 a Zimního Slunovratu 21/12/11 mohli společně postoupit na další úroveň.

V červnu se otevře a bude působit trojitý portál 66/66/66: 6/6 – 15/6 – 24/6  (( 6/6 (+ 9) – 15/6 (+9) – 24/6)), který přinese nejvyšší vibrace lásky. Díky tomuto portálu a energiím, který skrze něj proudí se můžeme kvantovými skoky přiblížit k čistému Bytí.

6. 6.  – je pod ochranou "Venušiny hvězdy"

15. 6. – úplněk a zatmění měsíce

24. 6. – ponese nejvyšší vibrace lásky. Díky předcházejícímu Slunovratu bude mít portál 24. 6. o "oktávu" vyšší vibrace než ty dva předchozí.

Čekají nás tedy výrazné změny. Energie přichází ve vlnách. Dovolte si plout na nich a proplouvat, nechte se nést s důvěrou a nalaďte se na rytmus jejich pohybu. Nemá smysl s tím bojovat nebo se pokoušet plavat proti proudu a hlavně proti svému vnitřnímu pocitu. Jakékoliv vzdorování plynutí a rytmu změn nás může pěkně "potopit" a potrápit.

Přicházející světlo je tekuté, symbolizuje oceán hojnosti. Nechte se nést na vlnách jeho vibrací a kormidlo rozhodnutí svěřte svému srdci propojenému s Duší. Ať nás společně dovedou přes ty vlny změn do nových klidných přístavů.

A ještě něco. Pokud jste se dnes ještě neusmáli, udělejte to teď . A nejen pro sebe, ale usmějte se i na ty kolem vás. Ať se nám oči i svět zase o něco víc rozzáří.

Přeji krásné plynutí a dobrou "srdeční" navigaci…

Z břehů Nové Země srdečně a s láskou zdraví a objímá Miriam

Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

Obrázek: Prelude to a Kiss od Josephine Wall, Uk