Hrozí rakovina

 • plic (20-25×vyšší pravděpodobnost)
 • rtu
 • jazyka
 • hrtanu
 • hltanu
 • jícnu
 • močového měchýře (papilokarcinom)
 • krve (leukémie)
 • žaludku a střev
 • slinivky
 • prsů
 • atd.

Jen u cca. 20-25% osob vzniká rakovina jako nemoc z kouření. Nikde však není napsáno, že nemůžete být jedním z těch 25%!

Všimněte si ale jedné zvláštnosti: kuřáci si myslí, že se jich rakovina netýká … ale jen do té doby, než jí onemocní. Rozhodně neplatí jedno vtipné rčení, že „uzené maso déle vydrží.“ 🙂


Další nemoci

 • nedokrvenost srdce (ischemická choroba srdeční), častější výskyt infarktu myokardu, ateroskleróza obecně, Buergerova choroba
 • emfyzém plic (vymizení mezisklípkových sept!). V některé literatuře se uvádí i vyšší četnost aortálního aneurysmatu (výduť, rozšíření, srdečnice, které může v nejhorším případě vést k protržení aory a vykrvácení „dovnitř“ u kterého nelze člověka absolutně zachránit)
 • relativní pravděpodobnost získání plicní rakoviny u mužů kuřáků je při 11-20 cigaretách za den 19%, při 21-34 cigaretách za den pak už celých 31,2% a při 35 cigaretách za den a více je to celých 43%
 • snížená fertilita (plodnost) a schopnost erekce u kouřících mužů ve vyšším věku
 • vznik v medicínských kruzích nyní značně studovaných a stále více obávaných kyslíkových radikálů (které velmi laicky vyvolávají poškození cukrů, tuků, bílkovin a genetické informace v těle)
 • choroby trávicího ústrojí (např. vředy – pravděpodobně v důsledku nedokrvení žaludeční sliznice)
 • zhoršený sluch (zhoršená oprava sluchových vláskových buněk – potvrzeno z několika zdrojů!)
 • jen u 1 z 10 kuřáků se vyvine nádor. Avšak 9 z 10 kuřáků umírá na následky kouření
 • diabetici a kouření = zvýšená pravděpodobnost vzniku retinopatie (pošk. sítnice oka) a poškození ledvin
 • vliv na psychiku – kuřáci jsou častěji v depresi a je u nich větší pravděpodobnost ke spáchání sebevraždy (pokud mají podnět)
 • v některé literatuře se uvádí i vyšší četnost aortálního aneurysmatu (výduť, rozšíření, srdečnice, které může v nejhorším případě vést k protržení aorty a vykrvácení „dovnitř“ u kterého nelze člověka absolutně zachránit).
 • zvyšuje se o 50% riziko vzniku očního zákalu, které může vést až ke slepotě
 • dvojnásobná pravděpodobnost vzniku lupénky než u nekuřáka
 • uvádí se, že za vznik rakoviny plic, emfyzému a nemocí srdce je spoluodpovědná kyselina křemičitá
 • jasně je prokázána souvislost se vznikem rakoviny. Když byla totiž oholená kůže myší opakovaně u různých potírána dehtem, vznikaly na kůži extrémně často kožní nádory (Patologie, Bednář). Což teprve na bronchu, kde ne ní ani žádná ochranná barieéra v podobě povrchové kůže
 • kuřák onemocní roztroušenou sklerózou (sclerosis multiplex) 3× častěji než nekuřák

Komentáře