V přírodě nás obklopuje mnoho jevů, které dosud nebyly ve větší míře brány na vědomí. Jedná se zejména o vyzařování ze zemského podloží různých geologických anomálií, zvláště zvodnělých geologických kolektorů, ve kterých protlačováním vody porézními vrstvami hornin vzniká elektromagnetické záření o nepatrné intenzitě, avšak vysoké prostupnosti vystupující ze země desítky kilometrů nad terén.

Toto záření je obtížně zjistitelné dostupnými měřícími přístroji. Jeho nepříznivé účinky však znali lidé ve vyspělých civilizacích již 3 tisíce let před Kristem. Dochovaly se nám záznamy, kde proutkaři již v této době dokázali nalézt vodu, ale i vyhledávat místa prostá těchto GPZ. Vycházeli z pozorování přírody, chování zvířat a rostlin nad GPZ a jejich snahy se těmto místům vyhýbat.

Toto záření je forma energie, která existuje na základě elektromagnetických vln vysílaných atomy. Září všechno, co nás obklopuje, záříme i my. Nejvíce škodlivý vliv má však záření zvodnělých geologických kolektorů (obecně zvaných vodní žíly). Proniká horninami, zdmi, stropy, působí v přízemí a ještě větší silou ve vyšších poschodích budov. Záření vodních žil patří k velmi krátkým vlnám v oblasti MHz. Vědecká bádání prokázala, že nejsilněji působí zóna nad vodní žilou na lidi, kteří jsou delší dobu v jedné poloze (sedící, ležící).

Obdobně působí záření vodních žil na zvířata, která se v přírodě těmto místům vyhýbají. Jsou-li ve Vaší domácnosti a musí na nich žít, pak trpí tělesně i psychicky. Stejná je situace u rostlin. Květiny, ovocné stromy, keře špatně rostou, kvetou i rodí. Nedaří se jim i při Vaší mimořádné péči a posléze hynou. U zvířat jsou však druhy, které toto záření vyhledávají (kočka, straka, hmyz). Některé rostliny rovněž nad GPZ rostou intenzivněji, v našich podmínkách např. bříza, kopřiva.

Nabízím Vám vyhledání a označení GPZ, stanovení míst bez výskytu GPZ. Vhodné zejména při výběru bydlení – pozemky, poloha bytu, ale i rozmístění obytných zón v bytě – kde umístit spaní apod..

IVA HÉDLOVÁ

Komentáře