4. čakra – PRÁVO MILOVAT A BÝT MILOVÁN
V rodině může být toto právo zestručněno, když rodiče své děti nemilují a nestarají se o ně bezpodmínečně a důsledně. Když se do lásky vloží podmínky, je ohrožena sebeláska dítěte. V kulturních podmínkách je možné vidět omezenou srdeční čakru v odsuzujících postojích k lásce muže vůči muži a ženy vůči ženě, k lásce mezi dvěma lidskými rasami, či k milování více osob jedním člověkem.

Právo milovat je zničeno v rasových sporech, v dominanci jedné kultury nad jinou. Ve válkách se vytváří nesnášenlivost mezi skupinami. Když je nám ublíženo, nebo jsme odmítnuti, často pochybujeme nebo omezujeme své právo milovat a následně uzavíráme své srdce.

 

Anáhata je v centru našeho světelného těla. Je to středový bod sedmi čaker a střed, se považuje za bránu k vyššímu vědomí.

Lidské tělo pohledem Caroline Myss

Vaše čtvrtá čakra je zónou vašich emocí a řídí váš smysl pro harmonii a lásku. Porozumět energii čtvrté čakry znamená naučit se duchovně sofistikovanou cestou vyrovnat se s odpuštěním. Jestliže se držíme negativních vzpomínek a emočních zranění nebo jestliže nejsme schopni nechat ukončit staré vztahy, ztrácíme touto minulostí životní energii čtvrté čakry.

Energie čtvrté čakry obsahuje obřad přechodu do vyššího já a poskytuje mocné lekce o přirozenosti lásky k sobě a ostatním. Soucit, odpuštění a bezvýhradná láska jsou znaky zralého srdce.

Následující seznam obsahuje nejběžnější zážitky strachu, zlosti a jejich následné vzorce chování, které mohou znečistit energii čtvrté čakry.

 • Strach, že nejste milováni nebo víra v to, že si nezasloužíte, abyste byli milováni.
 • Pocit viny, který se objevuje, když se člověk osobně účastní jednání, při němž dochází k zavržení někoho či emočnímu zanedbání.
 • Nelibost, která se rozvíjí, když vidíte, že se jiným dostává více lásky a pozornosti než vám samotným.
 • Strach dát najevo nebo podělit se o své city.
 • Rozvíjení pocitů viny jako důsledku užití zlosti, nepřátelství nebo kritiky jako náhrady za lásku.
 • Pocit emočního ochromení prožíváním příliš veliké samoty.
 • Zkušenost emočního znečištění, které se objevuje, když v sobě nosíte příliš negativních a odsuzujících pocitů týkajících se jiný ch lidí nebo jiných forem života.
 • Zkušenost emočního znečištění, jež se objevuje, drží-li se člověk starých křivd a špatných nálad, které patří minulosti.
 • Rozvíjení emočních strachů a hořkosti, které se objevují, věříte-li, že nemůžete odpustit nebo přímo odmítnete odpustit.
 • Nepřetržité vytváření vztahů, které jsou emočně neuspokojivé nebo nesprávné.
 • Vina z pocitu, že jste nebyli úspěšní v naplnění svých emočních závazků.
 • Dělání něčeho nebo setrvávání s někým, když vaše "srdce není s vámi".
 • Příliš mnoho žalu vycházejícího obrazně řečeno z rozvoje "zlomeného srdce". Tato emoční traumata a strádání vytvářejí "emoční přetížení" nebo to, co je často popisováno jako emoční bloky. V závislosti na dysfunkčním emočním chování, které vyplývá z těchto vzorců negativity, reaguje i materiální tělo na tato napětí.

Častěji se objevující tělesné nemoci se týkají stavu srdce. Sem patří srdeční záchvaty, hypertrofie, výhřez srdeční chlopně, kardiomegaly, srdeční selhání. Mezi další často se vyskytující nemoci patří astma, alergie, plicní problémy včetně rakoviny, potíže s průduškami, zápal plic, poruchy krevního oběhu, a všechny problémy spojené s horní částí zad a s rameny, rakovina prsu.

TABULKA SOULADŮ

Jméno v sanskrtu: Anaháta

Barva: zelená a/nebo růžová/červená/bílá

Umístění: ve středu hrudníku na hrudní kosti – důležitá pro JASNOCÍTĚNÍ

Klíčové záležitosti: vášeň, něžnost, záležitosti vnitřního dítěte, odmítnutí

Orgány: srdce a oběhový systém, plíce, ramena a ruce, prsa, bránice, brzlík.

Příslušná část páteře: 4. hrudní obratel

Tělesná soustava: oběhová, lymfatická, imunitní

Endokrinní žláza: brzlík

Nervová uzlina: srdeční

Vnitřní aspekt: bezvýhradná láska a soucit

Fyzická akce: oběh

Mentální akce: vášeň

Spirituální akce: oddanost

Psychicky ovlivňuje: kreativitu, chuť do života, radost

Tělesně ovlivňuje: srdce, hrudník, horní část zad, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže

Mentální a emoční témata: láska a nenávist, nelibost a hořkost, smutek a žal, pocit osamělosti a věrnost, vnitřní rovnováha, odpuštění a soucit, naděje a důvěra.

Přebytek energie:

přehnaná kritičnost, přehnané požadavky, náladovost, napětí v oblasti šíje

Vyváženost energie:

vyrovnanost, senzibilita, ochota pomoci, přívětivost, touha po všestranné harmonii

Nedostatek energie:

sebelítost, strach před odmítnutím, neschopnost přijmout pomoc, pocit nedostatečnosti v lásce

Meditace:  bílý paprsek doveďte do kostrčové oblasti a pak ho nechte dojít ke čtvrté čakře. Tam se zbarví do tmavě zelené barvy a prozáří celou vaší duši. Když jste obklopeni touto září uvědomte si, že jste velkorysá milující osoba. Uvědomte si, že se můžete rozhodovat srdcem a propojíte tak vaše osobní i duchovní potřeby.

Emoce

Když je srdce otevřené a svobodné‚ vyzařuje pocit radosti. Pokud je uzavřené a tok mezi srdcem a solar plexem není harmonický, vyzařované pocity obsahují bolest, zranitelnost a někdy také hořkost. S negativními emocemi se lze vypořádat také tak, že se vzdáme očekávání, nezabýváme se minulostí a milujeme.

Láska je silně spojená s důvěrou. Ale mnozí tak dychtí po lásce, kterou v dětství nikdy nepoznali, že se druhému zcela otevřou a jsou pak snadno zranitelní. Nikdo vás nemůže milovat tak silně, jako vy sami. Nechtějme to pod druhých, nebo je ztratíme. Nikdo jiný nezná vaše potřeby tak, jako vy a nikdo vám není tak blízko. Láska k sobě znamená i zachování sama sebe – bez toho bychom nebyli schopni pomoci někomu jinému.

Duchovní aspekt – Láska k sobě

Na lásku k sobě samému se v minulosti pohlíželo negativně, protože se považovala za projev egoismu, nepřihlížející k potřebám druhých. „Miluj bližního svého,jako sebe samého“ – se často připomíná v souvislosti s nutností myslet na ostatní.

Ale to je právě ono. Sebe samého, na které mnozí z vás zapomínají. Zahrnuje to i všechny části nás samých, kterými se právě nepyšníme. : nos, silná stehna, prsa, uši, ale i naši nedobrou náladu, netoleranci a zlost. Snaha tyto části ignorovat a odložit je někam do stínu, tzn.přehlížet je, nás stojí energii. Odmítání částí sama sebe zabírá čas. Jejich přijetí nás osvobozuje a ve většině případů se pak stávají bezvýznamné. Při práci na této čakře můžeme setkat se situacemi v nichž se nebudeme cítit právě nejlépe, ale uvědomíme-li si, že to jsou vývojová stádia vědomí duše, budeme všecko snášet mnohem lépe. Bez lásky k sobě samému vzniká velká závislost na ostatních, abychom si opatřili to množství lásky, které potřebujeme na naplnění citové nádoby.

U solar plexu se jednalo o potřebu být akceptován a zde to je být milován.

Řeč těla

Srdeční čakru si chráníme na prsou překříženýma rukama.

Povahové vlastnosti a postoje způsobující a odrážející dysfunkci

Úzkostlivost, odvozování vlastní identity od druhých, přílišná šetrnost nebo marnotratnost, nejistota, touha vlastnit bezvýhradně druhého, žárlivost a závistivost, neustálé pochybnosti o sobě samém, sklon klamat druhé.

Co se děje, když je zablokovaná:

bolest, smutek, křivda, zklamání, slabá sebeláska, nízké nebo příliš vysoké sebevědomí, přehnaná péče o druhé a závislost, absence soucitu. Bez lásky k sobě samému vzniká velká závislost na ostatních.

Nejčastější následky:

onemocnění srdce, problémy s tlakem, imunitní poruchy, alergie, astma, problémy s průduškami a plícemi, poruchy spánku, přecitlivělost, rakovina

mudra: (jóga prstů)

mudra lotosu – mudra čistoty srdce