Egyptské pyramidy(v egyptštině: pravděpodobně mer) jsou zvláštní stavby typu pyramidy. Jde o jehlanovitou stavbu, její základnou je trojúhelník nebo čtyřúhelník, obecně může jít o jakýkoliv polygon.. byly budovány po dlouhou dobu, přibližně 1 500 let. Byly nejdříve  budovány jako hrobky králů a jejich manželek a matek.

 

Pyramida nebyla nikdy jednotlivou stavbou, ale komplexem propojených staveb. Jejich součástí byl vedle pyramidy chrám, vzestupná cesta, zádušní chrám a tzv. satelitní pyramida. Jednotlivé stavby se mohly lišit v závislosti na různých náboženstvích , jednak architektonicky a jednak koncepčně a později se stavěly pyramidy bez přídavných budov a sloužily jako hrobky vysokých hodnostářů.

 

Je mnoho hypotéz o tom, jak Egypťané stavěli pyramidy. Většina z nich tvrdí, že velké kamenné bloky byly měděnými nástroji vytesány do skály, poté přesunuty, hodně často lodí na místo stavby a vyzdviženy do své dnešní pozice. Staří Řekové a badatelé si mysleli, že se stavby neobešly bez velkého množství otroků. Archeologové ale zjistili, že pyramidy byly postaveny desítkami tisíc zručných pracovníků, kteří za to brali plat.

Podle dochovaných papyrů se kvádry na staveniště dopravovaly po kanálech a pak byly vláčeny.[

 

Za vrcholné obdobídoby stavitelů pyramid je považována vláda 4. dynastie, kdy vznikly nejznámější z pyramid – Chufuova, Rachefova a MenkaureovaGíze; ty jsou také pokládány za první (a jediný do současnosti zachovaný) z tradičních divů světa. Právě ony a z nich obzvláště pyramida panovníka Chufua (označovaná někdy jako Velká pyramida).

 

Některé pyramidy jsou obrovské, jiné poměrně malé. Badatelé odhadují, že jich je kolem sta. Chufuova pyramida má tři hlavní komory: Královu a Královninu síň a tzv. Velkou Galerii. Je ale možné, že tu může být tajná chodba. Nejznámějšími pyramidami jsou Chufuova a Rachefova, které jsou poblíž Gízy. V minulosti byla Rachefova pyramida obložena bílým vápencem, který způsoboval, že se od ní odrážely jasné sluneční paprsky, což byla na tehdejší dobu skutečně krásná podívaná. Vápenec však bohužel v průběhu století rozebrali Egypťané na jiné stavby v okolí. Chufuova pyramida byla do postavení Eiffelovy věže nejvyšší stavbou na světě. Zabírá povrch takového rozměru jako 13 fotbalových hřišť. Její současná výška je 137,5 metrů. Sfinga, která je před pyramidami, je má hlídat.

 

Každá pyramida má údolní chrám, kde probíhala mumifikace, vzestupnou cestu a zádušní chrám, kde probíhaly náboženské obřady obnovující síly panovníka (vzestupná cesta je cesta, která stoupala k pyramidě).

Nejstarší pyramida je Džoserova v Sákkaře. Největší a nejvyšší je Chufuova. Nejmladší je Ahmoseho pyramida, která se bohužel zřítila, takže nejmladší stojící pyramida je Chendžerova. Dnes nejnižší pyramida je Menkaureova.

 

Přesný počet egyptských pyramid není znám, v současné době jich existuje přibližně sto.

Vzhledem k tomu, že se zánikem staroegyptské kultury a znalosti hieroglyfického písma se vytratilo i povědomí o  původním účelu pyramid, staly se předmětem spekulací.

V polovině 19. století vznikl až do současnosti živý zvláštní proud reflektující staroegyptskou kulturu a zejména pyramidy (odtud označení pyramidologie) v duchu hermetismu a esoteriky jako nositele odvěké moudrosti či zvláštních tajemství,[6] která jsou zde „zašifrována“ a která třeba „odhalit“.

V nejnovější době bývají nejrůznějšími způsoby dávány do souvislosti s údajnou existencí mimozemských civilizací nebo s dávnými a současné vědě neznámými lidskými kulturami disponujícími pokročilými technologiemi (např. Atlantida). Společným znakem všech těchto teorií je, že odmítají akceptovat nejen primární účel pyramid jako hrobek, ale i jejich datování egyptologií, takže posouvají dobu jejich vzniku hlouběji do minulosti; všechny tyto představy ovšem stojí mimo rámec vědy a nejsou egyptologií akceptovány.

 

 

Seznam egyptských pyramid

Seznam egyptských pyramidobsahuje samostatné archeologicky doložené egyptské pyramidy řazené chronologicky podle dynastií.

Fotografie

Název

Faraon

Lokace

Období

Šířka základny x délka základny x výška (m)

Objem

Saqqara Pyramid Djoser.jpg

Džoserova pyramida

Džoser

Sakkára

3. dynastie

121x109x60

330 400 m3

Sekhemkhet pyramid at Saqqara.jpg

Sechemchetova pyramida

Sechemchet

Sakkára

3. dynastie

120x120x7

33 600 m3 (nedokončená)

Khaba pyramid at Zawyet el'Aryan.jpg

Vrstvená pyramida

Chaba

Záwíjit el-Arján

3. dynastie

84x84x20

47 040 m3 (nedokončená)

Meidoum03.jpg

Pyramida v Médúmu

Snofru

Médúm

4. dynastie

144x144x92

638 733 m3

Snefru's Bent Pyramid in Dahshur.jpg

Lomená pyramida

Snofru

Dahšúr

4. dynastie

188x188x105

1 237 040 m3

Dahschur-snofru-red.jpg

Červená pyramida

Snofru

Dahšúr

4. dynastie

220x220x105

1 694 000 m3

Kheops-Pyramid.jpg

Chufuova pyramida

Chufu

Gíza

4. dynastie

230x230x146

2 583 283 m3

Abu Rawash Pyramid.jpg

Radžedefova pyramida

Radžedef

Abú Rawáš

4. dynastie

106x106x68

131 043 m3

Khephren 009.jpg

Rachefova pyramida

Rachef

Gíza

4. dynastie

215x215x143

2 211 096 m3

Menkaures Pyramid Giza Egypt.jpg

Menkaureova pyramida

Menkaure

Gíza

4. dynastie

103x103x65

235 183 m3

Saqqarah Ouserkaf 06.jpg

Veserkafova pyramida

Veserkaf

Sakkára

5. dynastie

73x73x49

87 906 m3

Pyramid of Sahure 2.jpg

Sahureova pyramida

Sahure

Abúsír

5. dynastie

79x79x47

96 452 m3

Abousir Neferirkare 02.jpg

Neferirkareova pyramida

Neferirkare

Abúsír

5. dynastie

105x105x54

257 250 m3

Abousir Neferefre 01.jpg

Raneferefova pyramida

Raneferef

Abúsír

5. dynastie

65x65x?

Nedokončená

Pyramid of Niuserre.jpg

Niuserreova pyramida

Niuserre

Abúsír

5. dynastie

80x80x52

112 632 m3

Pyramid of Djedkare, Saqqara, 1990ies.png

Džedkareova pyramida

Džedkare

Jižní Sakkára

5. dynastie

79x79x52

107 835 m3

Sakkara C02-29.jpg

Venisova pyramida

Venis

Severní Sakkára

5. dynastie

58x58x43

47 390 m3

PiramideTeti.jpg

Tetiho pyramida

Teti

Severní Sakkára

6. dynastie

78x78x52

107 835 m3

Pyramida Pepiho I.

Pepi I.

Jižní Sakkára

6. dynastie

79x79x52

107 835 m3

Pyramid of Merenre, Saqqara, 1990ies.jpg

Pyramida Merenrea I.

Merenre I.

Jižní Sakkára

6. dynastie

78x78x52

107 835 m3

PepiIIPyramid.jpg

Pyramida Pepiho II.

Pepi II.

Jižní Sakkára

6. dynastie

78x78x52

107 835 m3

Qakare-Ibi-Pyramid.png

Ibiho pyramida

Ibi

Jižní Sakkára

8. dynastie

31x31x21

107 835 m3

AmenemhetIPyramid.jpg

Pyramida Amenemheta I.

Amenemhet I.

Lišt

12. dynastie

84x84x55

129 360 m3

Licht-senwsPyramids 01.jpg

Pyramida Senusreta I.

Senusret I.

Lišt

12. dynastie

105x105x61

225 093 m3

Bílá pyramida

Amenemhet II.

Dahšúr

12. dynastie

50x50x?

 

SenusretIIPyramid.jpg

Pyramida Senusreta II.

Senusret II.

Láhún

12. dynastie

106x106x49

185 665 m3

Photo-pyramide-sesostris3.jpg

Pyramida Senusreta III.

Senusret III.

Dahšúr

12. dynastie

105x105x78

288 488 m3

BlackPyramidOfAmenemhetIII.jpg

Černá pyramida

Amenemhet III.

Dahšúr

12. dynastie

105x105x75

274 625 m3

Khendjer-complexe-1.jpg

Chendžerova pyramida

Chendžer

Jižní Sakkára

13. dynastie

52x52x37

44 096 m3

Pyramid of Ahmose, Abydos, 1998.png

Ahmosova pyramida

Ahmose I.

Abydos

18. dynastie

52x52x10

 

 

Napsáno ze zdrojů wikipedie.

 

 

Zdroj: cs.wikipedia.org

 

 


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015