Z pohledu klasické medicíny je atopický ekzém způsoben alergií, ale existuje i značné procento atopiků, kteří alergičtí nejsou. Kde je tedy pravda? Existuje nějaká univerzální příčina a tudíž univerzální lék, který by mohl atopický ekzém vyléčit natrvalo a bez potlačení?

Každý pacient s atopickým ekzémem se musí léčit individuálně, a to proto, že příčina ekzému není u každého stejná. Může to být opravdu alergie, nebo zúžená střevní stěna, jejíž následkem se do krve dostává větší množství látek z potravy, což nutí organizmus ke zvýšené imunitní odpovědi. Atopický ekzém ale může vzniknout také na základě psychického traumatu nebo určitého emočního stavu, který může být zděděný či získaný nebo také kombinací psychických i fyzických příčin. Pokud je příčinou alergie, tzn. zvýšená imunitní reakce, je třeba se ptát i po příčině alergie, která bývá také často psychosomatického původu.

Homeopatie chápe nemoc jako narušení rovnováhy v organizmu a hledá příčiny, které k tomuto stavu vedly. Proto například 10 pacientů s atopickým ekzémem dostane pravděpodobně 10 různých léků. Každý pacient dostane lék, který bude odpovídat nejen jeho ekzému, ale také tomu, jak jeho ekzém vypadá, čím se zhoršuje, na jaké straně je horší, atd. To je však jen začátek. Aby lék dokázal vykořenit nemoc z organismu, musí také odpovídat psychickému stavu a celkové konstituci pacienta. Proto se homeopat zajímá i o jiné věci než jen o ekzém. Velmi důležité jsou například strachy, úzkosti, stav matky v těhotenství, rodinná situace, atd.

Mnoho dětských pacientů s ekzémy jsou dlouhodobě léčeny kortikoidními preparáty a jejich jednorázové vysazení samozřejmě není možné, jelikož hrozí prudké zhoršení ekzému. Při homeopatické léčbě je nejdůležitější zajistit, aby nedošlo k potlačení ekzému, ale zároveň není žádoucí ani jeho zhoršení. V praxi toto řeším pravidelným podávání homeopatického léku s tím, že v závislosti na zlepšování pacientova stavu se snižují dávky kortikoidů.

Proč je tak nebezpečné ekzém potlačit? Potlačení znamená použití takového množství léků zabraňujících projevům ekzému, že tělo již nedokáže nemoc manifestovat na pokožce. V takovém případě dochází k následujícímu procesu, který je i v moderní medicíně velmi dobře znám: Člověk je nemocný a tělo dává ekzémem najevo, že není něco v pořádku. Dá se říci, že tělo vytvoří symptomy na takových orgánech a v takové intenzitě, aby celkové ohrožení pro organismus bylo co nejmenší. Je to takový pud sebezáchovy našeho těla. Pokud zabráníme tělu pacienta (u dětí je to zvláště nebezpečné, jelikož imunitní systém ještě není zcela vyvinutý), aby nemoc projevilo na kůži, (což je nejperifernější orgán a tudíž je tato nemoc nejméně ohrožující pro pacientův život), projeví nemoc tam, kde mu v tom nikdo bránit nebude. V případě ekzému to bývá často astma, které se zvláště u dětí často objeví po dlouhodobém potlačení ekzému.

Homeopatický lék stimuluje tělo tak, aby se léčilo směrem zevnitř ven a ne z povrchu dovnitř, jak tomu bývá právě v případě potlačující léčby hormonálními mastmi.

Po podání homeopatického léku dojde proto nejen k léčení ekzému, ale také k ovlivnění jeho příčiny. U pacientů proto často vidíme i značné zlepšení psychiky a emocí, což se projevuje například větší radostí ze života, nárůstem celkové energie, zlepšení osobního života, atd. U dětí často pozorujeme lepší zvladatelnost, celkové uklidnění a větší otevřenost.

Již zakladatel homeopatie Samuel Hahnmemann říkal: „Neléčím nemoci, léčím člověka“, proto je na komplexní přístup kladen velký důraz.

Cílem homeopatické léčby je komplexní vyléčení ekzému, aby pacient po ukončení léčby nemusel používat žádné léky, a to jak klasické tak homeopatické.

Autor: Petr Zachariáš

Registrovaný homeopat

Email: pzacharias@post.cz