Budeme se zabývat výkladem symbolů v tak zvaných živých snech, kterými je nám něco sdělováno a my si je po probuzení pamatujeme. Nebudou nás zajímat sny, kterými se uvolňují potlačené emoce a různé stresy z našeho podvědomí.
První věcí po probuzení je zapamatovat si, jaké pocity v nás tento živý sen vzbudil – zda jsme se báli, měli jsme pocit ohrožení, nebo zda jsme měli dobrý pocit, prostě byli jsme v pohodě. Některé symboly totiž mívají dvojí význam, a který z nich máme vybrat, o tom rozhoduje pocit, který sen doprovázel. Jde-li o sen varující, míváme pocit ohrožení a strachu.

 • azyl – zatím se uchýlit do provizoria /nemyslí se tím materiální provizorium/, kde se může přemýšlet o dalším pokračování po duchovní cestě
 • barvy – světle modrá je barvou Panny Marie modrá značí zdraví, úspěch, může i znamenat přírůstek do rodiny, modrá je znakem klidu a pokoje, krásně zářivá žlutá je barvou duchovních energií, normální nezářivá žlutá je symbolem, který předurčuje nepříjemnosti, hádky a žárlivost, fialová barva je znakem duchovního vedení archandělem Michaelem, ostrá oranžová je i barvou úzkosti a jiných negativních energií.
 • blesk má stejný význam jako oheň, který je čistá energie, která dovede očistit
 • boty jsou symbolem celé cesty
 • boty rozbité a odrané opatky značí obvyklou a hodně používanou trasu
 • boty zlaté a křídla jsou znakem duchovní cesty duše, která je klidná a vyrovnaná
 • bouře a blesky symbolizují boj energií dobra a zla jak v nás, tak i kolem nás
 • brýle tmavé na očích oznamují, že člověk se něčemu brání, nechce něco vidět, něco, co se stalo a mělo by být vyřešeno
 • být líbán cizím člověkem – značí, že cizí člověk má něco nečistého v povaze
 • byt o více místnostech –je znakem klidného života
 • brzda – hledání brzdy v autě znamená, že nejsme přesvědčeni o správnosti své cesty a svého konání, v duchovním vývoji nejsme zajedno s Trojjediností Boží
 • dceru odvedl muž a ona se nevrátila – muž na dceřině cestě, který nebude mít pochopení pro duchovní věci
 • děti, které byly uchráněny před padajícím kamením jsou čisté duše – indigové nebo křišťálové, které přicházejí na pomoc lidstvu
 • dítě může být symbolem nesvárů a hádek v rodině
 • dítě maličké v náručí – symbolizuje minulost i dětství, jejichž následky si nese osoba v současnosti.
 • dítě v postýlce s matkou –potřebuje najít nový začátek, nastartovat úplně nový život, přerodit se do nového duchovního člověka čili uskutečnit změny.
 • duha – je to výzva: vydej se na tuto cestu, ale buď opatrný, žij v souladu s duchovními zákony
 • duše zemřelého žádá po nás jídlo – jedná se o duchovní stravu = modlitby
 • dvojčata – kromě jiného vysvětlení znamenají také štěstí a úspěch, ale jenom v případě dobrých vztahů
 • erotické sny, to je vyústění nenaplněných přání v různých oblastech života.Nesplněné přání se může zhnotnit jako živý a pocitově prožitý sen, který dodá do života “ koření “ tělesné lásky.
 • hraní na pískovišti – má stejné smýšlení jako většina lidí
 • jeviště je dějištěm života a zobrazovaný život na jevišti je obrazem života na planetě, na níž se život odehrává
 • jít na pohřeb to znamená odumírání, ztrácení se něčeho, přerod do něčeho nového, smrt není z hlediska duchovních zákonů konec, ale je to přerod do něčeho jiného, nového, pokračujícího minulého.
 • jízda jakýmkoli dopravním prostředkem je symbolický výraz pro duchovní cestu životem, zobrazuje náš pohyb na duchovní cestě. Čím je tento dopravní prostředek rychlejší ( například letadlo tryskové ), tím rychleji na této cestě postupujeme. Nejpomalejší postup je v případě, že se nám zdá, že jdeme pěšky.
 • kámen, hozený doprostřed čela má probudit osobu k lepšímu vnímání, chápání a k lepší intuici
 • kameny, kamínky a drť na cestě jsou naše větší či menší viny ze životů minulých nebo ze současného života
 • kamna, ve kterých se topí – radost, mír, pohoda v životě
 • koupání se v čisté vodě nebo někdy se nám zdá, že se sami poléváme čistou vodou z hadice – je symbolem duchovní očisty. Je zapotřebí hodně úsilí = mytí vodou, aby se z mnohých lidí odloupla špatná kůra, která je spoutává a pod ní se vyloupne čistá bytost, která je schopna duchovního růstu.
 • koupání se v kalné vodě je varování před různými komplikacemi a nepříjemnostmi
 • kouř, clona, opar je zakrývání někoho nebo něčeho
 • krádež nebo ztráta něčeho vždy něco znamenají.
  Ztráta břemene s neurčitým obsahem, po jehož ztrátě necítíme žádnou újmu znamená odstranění nějakého „dluhu“ z minulosti, nějaké překážky na cestě.
  Sen o ztrátě dokladů nebo peněženky – tedy věcí, které jsou v životě potřebné a důležité nás upozorňují na nějaké nepříjemnosti. Pokud se jedná o ztrátu vlastních dokladů, jedná se o tuto osobu. Znamená to nepříjemnosti, nemoc, nedostatek v některé oblasti života. Měla by bystřit pozornost a chodit s očima otevřenýma a měla by dbát na své zdraví.
 • krev – pocit neštěstí
 • krev na rukou a případně na těle – mohlo by to přinést nepříjemnosti, komplikace
 • krev tekoucí z nosu – varování před životními karamboly
 • krystal fialový velký symbolizuje duchovní schopnosti určité osoby
 • krystal fialový velký, uložený v bílém kráteru je znakem, že dotyčná osoba má ve svém podvědomí uloženy duchovní schopnosti a vědomosti z dřívějška a pokud ve snu tento krystal vyzvedne, je to upozornění, aby začala na sobě v tomto životě duchovně pracovat, aby svoje schopnosti dostala do vědomé mysli a mohla začít pomáhat ostatním lidem
 • kůň čistý bílý-kůň jako čistá bytost, může znamenat také okřídlenou fantazii, která otevírá průhledy jak do minulosti tak do budoucnosti.
  Je třeba, aby ani dospělí ani děti neztráceli nit své fantazie, protože pomocí ní dovedou navodit ty správné potřebné myšlenky, které kolem nich víří a dovedou přitáhnout i ostatní vnímavé, kteří ještě nejsou tak čistí, aby dokázali svou čistotou navozovat ty správné a pozitivně laděné myšlenky a energie. Jsou však přitahováni čistým- bílí koně, přitáhli hnědé koně, tak to funguje i mezi lidmi.
  Čistý a pozitivně naladěný člověk dovede svou pozitivitou naladit a otevřít i jiné.
  Na to nepotřebuje ničí svolení, ale potřebuje dobrovolnost, svolnost, ochotu, vlastní rozhodnutí.
  Ještě není dostatečně vyčištěná, protože u ní vznikla nelibost z příchodu hnědých koní.
 • květiny suché jsou pokynem, že myšlenky a city z minulosti je třeba nahradit novými, čerstvými
 • lidé, kácející stromy – to jsou naši mocní představitelé, kteří hýbají dějinami a mají pokroucený náhled na svět. Dívají se jenom do přítomnosti a nevidí do budoucnosti
 • matka nese dceru na rukou k doktorovi – matka hledá duchovní pomoc pro dceru, která si nechala ublížit partnerem
 • město opuštěné symbolizuje něco z minulosti, něco dávno prožité
 • muzeum obuvi a množství bot symbolizuje hledání správné duchovní cesty
 • na nahé = čisté tělo obléci nový oděv značí přijetí nových zvyklostí a přizpůsobení se novému, čistějšímu. Souvisí to s transformací Země.
 • nahota je čistota, je znakem připravenosti přijmout nová pravidla života. Souvisí to s přijetím nových, čistějších vibrací. Kdo se chce účastnit této změny, musí se zbavit starého, zašlého, špinavého a zatěžujícího.
 • návrat po cestě – zobrazuje nedostatek odhodlání k dalšímu postupu, malé úsilí a malá snaha jít dál
 • návrat do údolí zobrazuje, že se člověk vrátil ke starým vzorcům chování uplynulého života
 • nemocnice a jeptišky – je to obraz pomoci z duchovní sféry, setkání s novými lidmi s duchovním zaměřením
 • oděv svléci znamená zbavit se starých zvyklostí, odkládat staré vzorce života
 • oheň – ne každý oheň jenom ničí. Oheň je světlo, teplo a očistná energie.
 • opakování snu – upozornění, nic neodkládej na neurčito, následky by mohly vyskočit nečekaně, v nevhodné době. Následky by se mohly obrátit vůčí samotné osobě.
 • pád do studny – je varování před něčím špatným v nepříliš dalekém období
 • pláč je varování před životními karamboly
 • plamen svíčky přináší očištění, uklidnění a mír do duše
 • plavat v řece značí nástup na duchovní cestu, která je obtížnější a namáhavější než cesta pěší pobyt v nemocnici v modrém županu -je potřeba ozdravit psychiku, potřeba ozdravit “ novou stravou “ svoji duši. Modrá barva napovídá, že je potřeba najít klid na nové životní cestě. Ke klidu se má dopracovat pomocí duchovní práce na sobě.
 • pobyt v přírodě, na horách – značí, že člověk má již získané určité duchovní schopnosti
 • počuraná holčička je výrazem, že dítěti bylo ublíženo
 • pole je výzva k tomu, aby člověk dobře hospodařil, byl opatrný v podnikání, „nesedl nikomu na lep“
 • porod – až porodíte – čili až odložíte tyto tradiční zátěže, teprve pak začnete přijímat. Až se zbavíte určitého bloku, až jej “ v porodních bolestech “ odstraníte, pak teprve se otevřete vnímání vyšších energií
 • prázdný dům je varování před rizikem
 • propast– jako nepřekonatelný prostor- znamená pro většinu lidí nepřekonatelný strach ze smrti. Je to jeden ze základních strachů lidí.Toto nepřijetí smrti jako důležitého mezníku ve vývoji duše znemožňuje život s plným nasazením.
 • překážky na cestě – to jsou naše vlastní negace, které se nám ve snu zobrazují jako nějaká překážka na cestě
 • přítomnost čisté vody je přítomnost živlu, který očišťuje energii duše od negací. Tak jako voda dovede očistit tělo fyzické, pro duši je nutná očista pomocí odpuštění
 • přítomnost mnoha dalších dívek ve vodě značí, že osoba má určité karmické závazky čili neuzavřené karmické životy s více dušemi.
 • rakev , lež
 • skála, strmá stěna – je obrazem další překážky na duchovní cestě, jejíž úsek je těžší než úsek předchozí, ale po zdolání této překážky by člověk ušel další velký úsek a získal by další duchovní poznatky
 • sněžení husté kolem duše zemřelého je hustá, bílá tma, která izoluje jeho duši od všeho ostatního. Tato duše žije osamoceným životem, a proto potřebuje přímluvy = modlitby čisté duše žijícího člověka. Těmito přímluvnými modlitbami se může pomoci duši z očistce, který si připravila sama způsobem svého života na Zemi.
 • spaní na dvou židlích –jednou nohou ve světě reálném, druhou nohou ve světě duchovním. Nahlížení za oponu jemného světa., ale je příliš zakotvena v tomto světě reálném. Matka spala na gauči– pohodlnější spaní, je v životě reálném.U matky je větší zakotvení v reálném světě – zabíjačka a produkty, které byly vytvořeny pro stravu těla fyzického. Je tam absence “ stravy duchovní“.
 • škola 1.stupeň – je sdělováno, že je třeba postupovat pomalu, systematicky, učit se přijímat nové informace a pomocí nich růst a postupovat stále dál.
 • těhotenství ženy je obrazové ztvárnění toho, že lidé jsou obtěžkáni různými předsudky, představami, pochybnostmi a tyto pochybnosti vkládají i do svých potomků, protože v prenetálním vývoji přejímá dítě od matky její myšlenky, pocity, city i ochranu jejího těla.
 • uložit něco do ledničky nebo mrazáku znamená problém neřešit, ale odsunout do podvědomí, kde už nebude tak rušit a nebude vidět
 • voda ve snech, kde se vyskytuje i její přítel, je známkou toho, že má voda působit jako očistný živel, pokud je voda čistá. Má s přítelem vyčistit nějaké karmické životy.
  bazén bez vody znamená, že se může dostat do situace, že bude potřebovat pomoc a nebude mít „vodu k čištění“ duše.“
 • voda čistá mořská je znakem očištění
 • voda diamantová pomáhá kromě jiného čistit myšlenky, otevřít srdce a duši chápání duchovních věcí
 • význam čísel:
 • 0-se vztahuje k modlitbám nebo meditační praxi a všeobsažnému Božímu zdroji.Promlouvá k tobě Bůh.
  00 –Stvořitel ti zdůrazňuje tento vzkaz, žádá tě o pozornost.
  1 -Každé číslo je dělitelné jednou, všichni jsme jedno , a tak jsme spojeni myšlením.Pozoruj své myšlenky a soustřeď se na své tužby, nikoliv na své strachy.
 • 7 – je vysloveně mystické číslo, ale pro materiální život ne příliš šťastné
  10 – dostává se ti Božího vedení prostřednictvím tvých myšlenek, nápadů, porozumění nebo přímého poznání skutečností, aniž bys věděla, jak tyto informace k tobě přišly. Měj stále pozitivní přístup k poselstvím, které přichází nebo bude přicházet.
  11- Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům, protože jsou odpovědí na tvé modlitby. Toto číslo znamená velice tvořivou osobu, která se musí vyvarovat závislého chování. / dodávám- takový člověk musí nezávisle myslet, každá závislost, ať na partnerovi , na hmotě vůbec, na drogách atd.. tuto dobrou vlastnost zatlačí do pozadí/.
 • 35 – nanebevzatí mistři tě nabádají, abys provedl určité změny v životě a tak zvýšil úroveň duchovního vědomí a schopností. V některých případech to může být úprava stravy – čím živější strava, tím vyšší předpoklady úspěchu na této cestě.
  100 –Ať jsou tvé myšlenky v souladu s Boží láskou a světlem. Tvé pozitivní myšlenky a činy mohou mít velký dopad- zvláště v této době.
 • 1000 je složeno z čísel 100 a 0, jejich význam viz výše
 • význam zvířat:

Zvířata vypovídají o našem vnitřním životě, je to přirovnání našeho vnitřního stavu, vnitřní připravenosti. Při výkladu je třeba vycházet z vlastností zvířat.
Pes je šelma nebezpečná i přátelská.
Pes přátelský značí vnitřní vyrovnanost, ale zároveň připravenost bojovat za právo.
Pes nepřátelský znamená hrozící nebezpečí.

 • Pavouci – značí zhmotnění nemoci nebo jsou symbolem negativních myšlenek, které se uvolňují z podvědomí a snem se jich tělo zbavuje.
 • Klidný slon znamená klidnou, prospěšnou sílu.Jedná se o sílu myšlenky.Slon všeobecně může znamenat velikost, sílu, změnu v životě, ale také varování před chytrostí někoho. Barva bílá toto řečené umocňuje.
 • Ležící slon – zatím neprobuzená intuice– zatím neprobuzená vlastnost- naučit se správně používat sílu myšlenky. Je to symbolika použití síly myšlenky v duchovní práci, aby jakákoliv duchovní práce měla úspěch, aby dokázala zázraky, musí být podložena správnou myšlenkovou formou.
 • vši ve vlasech jsou znakem něčeho nezdravého ve vztahu
 • vši oranžové s bílýma tečkama – nedostatky jsou podle oranžové barvy v 2. čakře a týkají se milostného života s partnerem, bílé tečky znamenají, že při dobré snaze z obou stran by to šlo vyřešit
 • živá zvířata, patřící mezi hlodavce obecně znamenají negace – zrada, nevěra, podvod, hádky, nesváry, falešné přátele, neúspěchy.
 • zalévání vodou značí, že je třeba nastoupit očistu a udělat čáru za minulostí
 • zdolávání různých překážek jako příroda, tunel, kry od lehkých až po náročné, což značí provinění lehčí i těžší. Je třeba zákonem odpuštění tyto překážky = viny rozpustit, prorazit kry = očistit se od vlastních nebo cizích negativních energií = přestupků
 • ztráta části ošacení je znamením, že dotyčný přišel o část získaných nových energií
 • zuby v pořádku znamená pořádně se zakousnout do problému
 • zuby vypadané je upozornění na neúspěch. Je třeba si udělat inventuru v životě, začít s novými předsevzetími a vše staré opustit a odpustit, neživit staré křivdy a dát se novou cestou.

Marie Blankytná – Snář – význam duchovních symbolů

Komentáře