V tomto týdnu by mělo být na prvním místě Láska, harmonie, mír, krása, radost a hravost. Jen tak překonáme velké tlaky ega, které si chce udržet svou moc.

Bezpodmínečná láska

Slunce odešlo z aspektu Černé Luny a Pluta a zůstává bez aspektu kromě Luny. Tím se zesiluje vliv Marse v opozici se Saturnem 8. 5. – 21. 5. a Merkur kvadratura Neptun viz. horoskop z minulého týdne.

Venuše v Raku se dostává do harmonického aspektu s Neptunem v Rybách. Neptun – vyšší oktáva lásky, milost, odpuštění, božské vědomí v harmonickém aspektu na Venuši – lásku, harmonii, hodnoty, potěšení – prohlubuje city. Láska jako taková se rozrezonovává a díky předešlým náročným aspektům v našem nitru se bude více toužit po lásce, prohloubení citů, blízkosti, sounáležitosti, harmonii a míru. To povede k velké ochotě urovnat ve vztazích nedorozumění, vstřícnost, hledat oboustranné vítězství. Vztahy se budou prohlubovat, harmonizovat a navrátí se do nich více romantiky. Snadné a otevřené projevení svých citů prolomí ledy. Umělci budou prožívat velmi plodné období tvůrčích inspirací.

Nezadaní se snadněji budou seznamovat a zamilovávat se, někdy až s nereálnými očekáváními. Růžové brýle.

Tento aspekt na té nejnižší úrovni může vyvolávat lenost, pasivitu, poživačnost, přejídání, utrácení nad své poměry a sklony ke „zkaženosti“- závislosti. Chtít se jen bavit a požívat jen potěšení.

Na té nejvyšší úrovni je to symbolika, že sem přichází velká podpora Boží Matky – bezpodmínečná láska a tím možné odpuštění a milosti. Lidé s otevřeným vědomím mohou zažívat hluboké meditace, mystické zážitky a zázraky.

horoskop

V tomto týdnu by mělo být na prvním místě Láska, harmonie, mír, krása, radost a hravost. Jen tak překonáme velké tlaky ega, které si chce udržet svou moc.

Záleží na vás, z jaké úrovně k vám proudí tato energie, a jak ji využijete. Protože ona proudí ve své celistvosti a vy s ní rezonujete dle vaší úrovně vědomí.

Využijte tento týden k povýšení a prohloubení Lásky v sobě, k druhým. To znamená i nezůstávat ve vztazích, které jsou jednostranné. Projevit lásku k sobě.Další týden již tato příležitost nebude, naopak zviditelní se vám stíny, co jste ve vztazích vytěsnili.

Vše, co se vám bude dít: omezení, nezdary, nejasnosti, negativní myšlenky – přijímejte to s láskou, vyšlete tomu lásku…tak zneutralizujete neharmonické aspekty Saturna a Marse, Neptuna s Merkurem. Přichází velká podpora, abychom láskou, humorem a radostí překonali nástrahy moci, marnosti a trápení.

Laskavý týden.

S Láskou Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 

Komentáře