To je Germaine. Od té doby, co byly tato dvě témata propagovány, jsme se rozhodli je spojit. Jedním z témat byla otázka sexuality některých druhů, které jsou vám velmi blízké, ve vaší galaktické rodině a druhé téma bylo o galaktickém dědictví. Chystáme se vyprávět o některých sexuálních systémech několika národů, které jsou vám blízké.

Tímto osvětlíme zvláštní společenské struktury, které každá z těchto národů má a dostanete tak trochu od obojího – galaktické dědictví i sexualitu..

Civilizace Orionu – Konflikt

Mohli bychom také začít s polarizovaným hlediskem. Začneme s civilizací nazývanou Orion – která je jak zjistíte z vaši úrovně Země. Trochu si popovídáme o tom, jak vás jejich společenská struktura ovlivňuje na Zemi v současné době. Pochopme, že tyto zvláštní civilizace,o kterých mluvíme, reprezentují buď vaše fyzické prapředky nebo energie prapředků. Jsou to energie, systémy víry, kterým jste vy tak civilizace byli vystaveni během dětství jako druh. Jak víte, jakoukoliv energii, které jste vystaveni jako malé dítě, máte možnost si převzít do dospělosti. Tak začněme s Orionem.

V podstatě vám nastíníme filosofie Orionské civilizace. Jako první ze všeho, Orionská civilizace se opírala o myšlenku konfliktu. Byli jednou z oblastí vaší galaktické rodiny, která se angažovala o vyřešení polarity a nebo konfliktu. Obecná dynamika je následující: Impérium bylo dominantní silou Orionské civilizace. Toto Impérium převzalo na sebe zodpovědnost za své občany. Ta odpovědnost často znamenala, že použili sílu a jiné metody – snad jste si pomysleli, že to nemá v sobě mnoho poctivosti a čestnosti. Pro ty z vás kteří, sledují trilogii Hvězdné války, filmové Impérium je mateřská školka ve srovnání se skutečným vyjádřením energie Impéria v Orionské civilizace.

Impérium versus Černá liga “Stalemate”

Tak – Máte živé jedince Impéria, máte jednotlivce, kteří byli poddanými Impéria a máte velmi rozšířenou podzemní skupinu, která se vzepřela Impériu, kteří jsou bojovníci za svobodu. Tyto jedince nazývali Černou ligou. “Černou” není míněno nic negativního, jednoduše to reprezentuje myšlenku absorpce a zůstat skrytý – nechtěli být odhaleni. Kdyby byli odhaleni, sprovodili by je ze světa. Tak se můžete dívat na dynamičnost. Tito odpůrci bojovali s Impériem a oba – odpůrci i Impérium – používali ty samé metody, kterými realizovali svoje tužby. Zabralo jim velmi, velmi dlouhou dobu pochopit, že všechno co dělali, bylo udržet rovnováhu skrze množství negativity každé skupiny, rozmístěné na ostatní. Tak to je obecná dynamika Orionské civilizace.

Mnozí z vás na Zemi, vtělené dění, máte spojení s Orionskou civilizací a přišli jste sem, aby jste prolomili jisté cykly, jisté modely konfliktu. Země byla místem, kam jste mohli přijít, ztratit svoji identitu nebo svoji paměť na Orion a začít znovu. Představa ztráty vaší paměti bylo opravdu něco, co pracovalo spíše pro vás než proti vám, protože pokud by zůstala vaše celá paměť nedotčená, některé vzpomínky (speciálně Orionské vzpomínky) by byly docela intenzivní, což mírně řečeno, by mohlo některým z vás nahnat “hrůzu”.

Monogamní vztahy na Orionu

Nyní si povídejme o vztazích v Orionské civilizaci. Zjistíte, že povaha osobních vztahu v jakékoli společnosti je produktem hybné síly (dynamiky) společnosti – vaší civilizace nevyjímaje.

To znamená, že vztahy na Orionu byly produktem jejich dynamiky konfliktu. Tak si můžete představit, že Orionské vztahy byly v jistém smyslu velmi, velmi intenzivní. Na Orionu mají to, co bychom mohli nazvat monogamií, ačkoliv je to jiné od monogamie, kterou máte ve vašem světě. Orioňané se spojovali pro život. Vztah mezi Orioňany a jejich partnery je důležitost číslo jedna v celém životě jedince. Je to kvůli sociální dynamice v Orionském systému.

Dynamický vztah je primárně vztahem Černé ligy (odbojové skupiny), protože to je ta energie, s kterou vy na Zemi, alespoň nyní, nejvíce rezonujete.

Když je Orioňan teenagerem v pubertě, mají již venku svoji anténu, aby našla partnera, ale to není nezbytně nutné na vaší planetě. Je to poznání – okamžité poznání – když se dvě osoby, které se mají spojit, spolu sejdou, a není žádných pochyb o tomto úsudku. Během doby, kdy se hledá partner, neexistuje (použiji hovorový význam) spát kde s kým. Pro Orioňana platí, že nedojde k vzrušení s někým, kdo není jejich partnerem. Tak, když se konečně najde partner, přijde vzrušení, protože osoba je jejich partnerem. Ve vaší civilizaci jste přitahováni někým a pak se rozhodujete zda ho zvolíte za svého partnera či nikoliv. To je ten opak.

Je to ze zcela specifického důvodu, vzešlého z konfliktu jejich civilizace: Učili se tisíce let nedůvěřovat. Velmi často ostatní síly pronikají jejich realitou, a tak se naučili nedovolit si být přístupní – kromě jedinců, kteří jsou jim velmi, velmi blízcí. Partner je doslova jedinou osobou, které poskytují naprostou náchylnost. To je, proč je vzruší pouze partner – protože oni si nemohou dovolit být ochotni podlehnout někomu dalšímu. To je za tou dynamickou energii, která vztah tvoří.

Náhradníci

Tak, ptáte se, je tam cizoložnictví v tom Orionském systému? Záleží na definici cizoložnictví. To není “plížení se kolem”. Odpovědí není ani to, že se to nehodí k Orionské filosofii, kvůli jejich nepřístupnosti. Ale jestliže někdo musí vyjet za posláním nebo odcestovat od partnera, očekává se od každého z partnerů, že přijme náhradníka. Když si jeden vybere náhradníka v Orionké civilizaci, je to velká pocta a privilegium. Neexistuje konkurence mezi náhradníky a prvořadými partnery. Opět, veškerá dynamika je výsledkem struktury jejich společnosti. Když jste vybráni jako náhradník – a vybrali jste si být náhradníkem, protože to má být oboustranné – je tam domluva, že náhradní vztah je dočasný. Účelem tohoto náhradního vztahu je uskutečnění energie skrze sexualitu, ale také skrze nesexuální intimitu, aby se realizovala energie konfliktu a emocionální energie. Můžete vidět ucelený projev vztahů, který by byl možná z vašeho pohledu trochu omezující, ale z jejich pohledu nesmírně uspokojující.

Vznikly také případy skupinového manželství, které byly obvykle dočasné. Jestliže byl například jeden z partnerů zabit, jiný pár směl poskytnout dočasně přístřeší partnerovi, který zbyl, jednajíc jako náhradníci, do té doby než si najde dalšího partnera. Ale obecně se mluví, že tam je mnoho přísnosti. Nepřišli na to, jak být spokojení, pokud jde o jejich civilizaci.

Jednu věc, kterou bychom zde chtěli říct, která také poukazuje na rozdílnost mezi vámi a Orioňany je, že Orioňané nemají ponětí o sexuální fantazii. Jsou nesmírně disciplinovaní ve svém způsobu myšlení. Kvůli tomu potlačují fantasii, zkrátka pro fantazii nežijí. Představa v tom smyslu, že někoho vidíte kráčet dolů po silnici, neexistuje. To je “neukázněná myšlenka”. Eóny let se stávali čím dál více ukázněnými a tento druh myšlenek byl jednoduše méně a méně potřebný. Takže nejbližší představa “fantazie” na Orionu vypadá asi takto: žena přemýšlí o tom, kdy přijde domů manžel, přemýšlí o tom, jak to bude hezké, až ji vezme kolem ramen atd. Jakákoli fantazie nebo myšlenka na intimnější projev může být vyjádřena pouze – dokonce i myšlenkou – směrem ke svému druhovi. Není to nic co by je zneužívalo nebo utlačovalo. Je to jednoduše cesta, po které kráčí.

Zastavme se na pár minut, abychom se zeptali, zda není něco, co byste chtěli okomentovat nebo se na něco zeptat:

O: Je to zcela kulturní záležitost? Nebo je to na chvíli zakódováno v jejich genetice?

Ano, je to na určitou dobu zakódováno v jejich genetice. Zkušenost mění genetiku. Tak by to záleželo na kterém období. Orionská civilizace existovala mnoho, mnoho tisíce let dlouho, tak by záleželo o které éře mluvíme a jak byla geneticky kódována. Během doby intenzivního konfliktu, dříve než byl konflikt vyřešen, bylo mnoho genetických změn. Když byl konflikt nakonec vyřešen a oni se museli naučit žít odlišně, začali přemýšlet i o jiných způsobech, jak vyjádřit svůj vztah. Ale bylo to velmi složité. Jelikož neměli ponětí o fantazii mimo rámec partnerů, pohybovali se velmi pomalu. Ale, ano, je to nakonec geneticky kódováno.

O: A co jejich žlázový systém a způsob jak reagovat na stress? Jakým způsobem reagují na svoji sexualitu; jak u nich dochází k vzrušení?

Mluvili jsme o tom již v minulosti a Akbar poskytl informace v knize. V podstatě jsou tři různé druhy sexuálního vyjádření, které Orioňané využívají v kontaktu se svými partnery. Rozmnožování; výměna intimností; a další je vyjádření sexuality podobou syrové energie. Když jste pod tlakem, je to způsob jak stres potlačit.

O: Přemýšlel jsem o tom jak se museli naučit kontrolovat svoje stresové reakce kvůli konfliktu.

Na moment – není to kontrola – je to jejich druhá přirozenost. Nyní, těm z vás, kterým je důvěrně známý scénář Star Treku, přirovnáme význam Vulkunu. Vulkán potlačuje; bere sílu aby potlačil emoce. Orioňané se dostali k bodu, kdy nejsou již utlačováni. Vytvořili nové vedení, aby k nim mohla prostupovat energie naplněná emocemi. Je vedena skrze disciplinu a uskutečňována skrze sexualitu. To je to, proč primární důležitost hraje to, že každý Orioňan má svého partnera.

Na vaší planetě máte kombinaci sexuálních postojů – něco z Orionu a něco od dalších civilizací. Ale zjistíte, že v historii vaší planety, během válečné doby, míra sňatků vzrůstá. Nevíme jestli jste to studovali na váší planetě nebo ne, ale zjistíte, že partnerské vztahy se stávaly velmi důležité právě v době válek. Má to souvislost s tím, o čem mluvíme, o pohledu na prostupování určitých primárních energií. Tak jestliže někdo z vás si to přeje prozkoumat dál, bádejte . Nemusíte být ale tak disciplinovaní. Například sledujte dobu míru, věci vypadají jinak, protože zde existují jiné cesty prostupů energie.

Plejádská civilizace – Pozitivita

Budeme pokračovat další civilizací – Plejádskou civilizací. Je to opačná energie s porovnání s Orionskou civilizací. Metodologie vztahů a sexuality Orioňanů byly podpořeny jejich životními podmínkami. V dávné Plejádské minulosti, Plejáďané toužili po udržení positivní energie ve své realitě. V té chvíli nechápali, jak moc je vitální negativní energie důležitá při jejich vyrovnávání a nasměrování. Tak se soustředili na potlačení negativity. Vzhledem k zaměření se na positivitu, mnoho jejich struktur vztahu, jejich víry (co se týče vztahů) a sexuality pochází z touhy, nedívat se a neprozkoumávat negativitu. Zatímco Orioňané byli velmi zkostnatělí a velmi disciplinovaní ve vyjadřování svých emocí a náklonnosti, Plejáďané jsou daleko více otevření a v souladu se svými pozitivními emocemi.

Monogamie dnešní doby

Existují základní vztahy v Plejádském systému – to, co bychom mohli nazvat manželstvím, jeden na jednoho, ale je to trochu odlišné od toho, co máte na vaší Zemi. Mají obřady, ale když slibují svoji lásku osobě, nezavazují se svojí láskou pro budoucnost. Oni slibují a slaví svoji lásku v tom určitém okamžiku. To vychovává mnoho nejistoty v některých jedincích , mluvíme o tom, protože mnoho jedinců na vaší planetě touží po jistotě, mít někoho o němž víte, že tu bude, až vám bude 80 let a budete v houpacím křesle. Ale jak víte ze statistik na vaší planetě, sliby u oltáře to nezaručují. Co Plejáďané dělají, je pochopit spontánnost a emoce v tom určitém momentě. – tak si vybírají, žít svoje životy. Měli bychom vzít v úvahu, že jsou nemonogamní podle vaší definice monogamnosti. Z jejich definice monogamie ( a oni mají tak trochu zvrácenou definici), oni jsou monogamní v určitém momentě. Osoba s kterou jsou právě teď, je pouze osobou s kterou jsou energeticky. To je jejich názor na monogamii.

Když jste v Plejádské civilizaci, vyjádření lásky a sexuality “právě teď” je doslova tak kompletní a vyrovnané a ucelené, že neexistuje potřeba se vázat k další osobě a “vláčet” se spolu až na věčnost. Jelikož oni jsou zcela a kompletně navzájem propojeni, cítí jistotu – v sobě i ve svém vyjadřování sexuality.

Jsou tam také manželské skupiny, což byste nazvali na vaší planetě “mnohověrností”, která pouze přebírá myšlenku monogamie a rozšiřujíc ji tak, že místo dvou lidí jsou tam, tři nebo více osob. Manželské celky jsou velmi milující, velmi propojené, velmi oddané k druhým. Není nutné zmiňovat, že nežijí s jednou osobou nebo nemají manželský vztah s jedinou osobou. Rozdíl je, že ihned pochopí, kdy je čas se přestěhovat. Když jste u vás ve vztahu a cítíte, že je čas opustit vztah a jdete za partnerem a řeknete mu to, partner je docela často zraněný, a pokouší se vás zavřít na závoru, ukazuje svoji bolest atd. Avšak na vaší planetě, když jeden z vás cítí, že se vzájemné vztahy změnily, máte oba dva 100% času. Je to jen to, že jedna osoba to nemůže poznat nebo žije v jejich vlastním modelu stvoření a nevidí, co se doopravdy stalo. To se právě teď mění, jelikož všichni z vás se zavazujete ke svému vlastnímu osobnímu růstu. Jestliže žena v Plejádském systému přijde domů a řekne: ”To je pro mne absolutně nádherný, naplňující vztah. Právě cítím, že je pro mne čas jít na jinou stranu planety abych mohla dělat něco dalšího.” Dochází zde k úplnému porozumění, úplnému respektu bez jakékoli osobní bolesti ze strany jiné osoby. Poznají chvíli, kdy má nastat odloučení.. To dovoluje vztahům, aby byly velmi proměnlivé a sexuální energie v rámci partnerů není svírána a blokována, ale prostupuje jejich celým tělem a životy.

Zajímavý kontrast je, že Orioňané nevyjadřují sexualitu v každodenním životě. Projevují svoji sexualitu pouze v případech, kdy jsou se svými partnery – v jistém předepsaném období. Plejáďané dovolují své sexuální energii šířit se každým “pórem” svého života. Tak pokud jste spojeni s Plejáďanem, můžete pocítit mnoho smyslné energie pocházející z jejich bytí. Oni nedělají rozdíl mezi smyslností nebo sexualitou a životem. Smyslnost nebo sexualita je pro ně život; je to úplné a energie plně proniká jejich podstatou. Tato filosofie, vnesená do jejich společnosti, odráží strukturu jejich vztahů.

O: Jaká je definice monogamie?

Na které planetě?

O: Z definic, které na které jsem se díval, si myslím o monogamii, že se tím rozumí, že jedinec není sexuálně angažován jenom k jedné osobě. Definice ani nic neříkají o sexu.

Stephan včera řekl něco velmi zajímavého o pravdivé monogamii. Že většina lidí na Zemi nepraktikuje opravdovou monogamii. Řekl, že mnoho z vás staví na rozhodnutí být monogamní v nejistotě – okamžiku a budoucnosti – strachu a neochotě udělat, o čem si myslíte, že je správné. Kvůli vašim rodinným a sociální podmínkám. A to není přesvědčivá volba pro monogamii. Ne že by se to tady nedělo – děje – ale když se to stane na těchto základech, jsou zde problémy.

Vymezení monogamie

Definice monogamie ve vaší společnosti je – dva lidé zavázaní jeden druhému, nemající sexuální vztah s další osobou. My bychom řekli, že opravdová monogamie je, když dva lidé si vyberou, aby podstata vyjádřeného vzrušení nebo ochoty hrála pro osobní růst partnera. Když je monogamie vybrána vědomě, místo zapírání něčeho dalšího (o čemž se právě bavíme), byla by tím vyjádřena opravdová monogamie, vědomý výběr. Ve vaší společnosti jsou jednici, kteří si vybírají monogamii pro další důvody. Když jste v monogamním vztahu, je to velmi, velmi bezpečné, jste zvyklí na partnera, nemusíte čelit jistým otázkám, jistým obavám, a můžete přistupovat ke svému životu a zaměřovat svoji sexualitu do velmi úzkého pohledu, tak jako Orioňané. Jestliže si nevyberete rozšířit svůj pohled za strach, tak – pak je to pravdivá monogamie nebo si vybíráte strach? Již víte, že mnoho lidí na vaší planetě si vybrali monogamii a přesto, kolik jich ve skutečnosti má mimomanželský vztah? Mimomanželským vztahem si nevybrali opravdovou monogamii. Mimomanželské vztahy vás nestimulují k vědomé, hluboké úrovni. Pravá monogamie, by byla spíše zálibou Orioňanů, když je to vlastně to, co je povzbuzuje.

Nechtěli jsme o tom již dnes večer mluvit, ale do té doby, co jsme otevřeli ústa, říkáme že budeme končit.

Jelikož ve vaší společnosti vědomí stoupá, budete schopni si vědomě vybírat. Budete schopni si vybírat, zda si chcete zvolit monogamii za účelem růstu nebo za účelem hledání strachu nebo zavření jistoty na “petlici”. Jak vaše vědomí roste, struktury vztahů se začnou měnit. To je to, co se právě děje. Mnozí z vás sledují, že počet rozvodů stále stoupá. To není proto, že se vaší společnosti objevily nemoc a jiné hrozné věci; je to proto, že struktura vztahů se na planetě mění. Tak běhejte kolem, přeměňujte se, ať vidíte jak to dobře funguje, zjistěte co je uvnitř vás za pravdu. Pro Plejáďany není vnitřní pravdou potlačit sexuální energii, ale právě ji procítit, protože mají partnera. Partner nemá strach projevit svou sexualitu svému partneru. V Plejádské civilizaci neexistuje strach nebo negativita v sexuálním projevu.

Žádná z těchto civilizací není lepší než vaše. Jsou prostě jiné. Nesete je v sobě, neboť oni jsou vašimi energetickými praotci, kteří vás mnohému naučili. Ale ani žádný z jejich projevů není lepší. Důležité je, abychom řekli toto, vy na Zemi dosáhnete systému vztahů, který pro vás bude perfektní. Konečně, který systém v sobě nenese odmítnutí, nebude mít bolest a strach, ale – bude jeden, který se zrodí z určitého typu prostředí, aby jste vy vyrostli jako jeho představitelé. To pracuje pro vás.

Právě nyní nevíte jakým směrem se dát, nevíte jak na to. Ale již to začínáte tvořit. Je to velmi důležité, co jsme to řekli. Tak když mluvíme o sexualitě vaší galaktické rodiny, dáváme vám trošky a kousky z toho, kdo jste, co je uvnitř vás, abyste si mohli vybrat, zda je chcete přijmout nebo ne, zda se od nich chcete učit a vytvořit něco pro sebe. Není zde nikdo lepší, na lepší úrovni. Je to jednoduše věc výběru.

Nemoci, následek potlačení negativity

O: Mají Plejáďané AIDS? Vytvořili AIDS?

Velmi dobrá otázka! Dříve jsme již trochu mluvili o prostředí, v kterém se Plejáďané narodili a kde se potlačovala negativita. V dávné Plejádské historii bylo období, kdy tak potlačovali negativitu, že to muselo pomalu jít na úkor ostatních věcí. Již více nebyli schopni , aby si v sobě za těchto podmínek udrželi zdraví. Onemocněli nemocí, která je velmi podobná vaší nemoci AIDS. Poučení bylo, že když nejsou upřímní sami k sobě, když ve svém životě nepropojí pozitivní s negativním a nepoužijí to pro růst, když odmítají a potlačují, způsobuje to dysfunkce a nemoci v jejich společnosti. Ale vraťme se k otázce, ano, měli podobnou nemoc. Byl to zcela produkt toho, co potlačovali.

AIDS, Potlačení sexuality

Problém AIDS má na vaší planetě mnoho, mnoho rozměrů. Nyní jsme si vybrali mluvit o tom, že konec konců důvod, proč se to přihodilo na vaší planetě svědčí o potlačení sexuality vaší vlastní a ostatních. Chápeme, že není nutná pohlavní nemoc. Pokud lidé mluví o AIDS, první věc co je napadne?…Sex! Tak se došlo pouze na první stupeň (je toho zde daleko více).Je to způsob jak prověřit vaše sexuální předpoklady, pochopit, kde vaše strachy a hněv a bolest leží, a uvolnit to. AIDS a rakovina. Více než jakékoliv jiné nemoci, které máte na planetě, jsou přímo spojeny s vaším stavem emocionality. Je zde mnoho lidí, kteří si vybrali manifestovat virus AIDS jako symbol pro váš svět místo způsobu, aby vypouštěli energii. Ale každá osoba, která to manifestuje, dělá pro vaši planetu velmi obrovskou službu, protože dávají vaší planetě možnost uzdravit sebe na velmi, velmi hlubokých úrovních – úrovně které jste si před tím nepřáli vidět, a právě v posledních padesáti letech jste si dovolili začít se dívat.

O: Mluvili jste o Plejáďanech, kteří byli schopni se rozejít svobodně, volně. Kvůli naší neschopnosti čas od času jasně vidět naše jednání – cítíme-li že by vztah mohl skončit, jak můžeme říct jestli náš pocit potřeby se rozejít je egem vytvořená věc ze strachu a naše uvažování o rozchodu je vyřešením, nebo zda je to opravdové vzrušení.

Odchod

Cesta, jak objevit vaše motivace, jež vás vedou k opuštění vztahu, je zkouškou toku vašeho života. Například, pokud chcete opustit vaši ženu nebo manžela a je to pro vás velmi jednoduché udělat – má to význam jako dostat práci na druhé straně města – nebo věc se má takto – chystáte se najít motivaci protože existuje jakási potřeba růstu a vy následujete tuto cestu. Pokud se snažíte odejít a je to velmi těžké – nestane se, aby vám okolnosti pomohli při odchodu, tam chybí “proudění” – pak přijdete na to, že něco nevidíte. Něco potřebujete, aby se vyřešilo, co buď pročistí energie k tomu, abyste mohli odejít nebo je pročistí tak, že zůstanete. Je to věc odporu a proudění. Když existuje odpor, prověř své pohnutky. Když věci plynou, přemýšlej o svém postupu vpřed.

O: Oddělení není nikdy řešením, tak když jsi mluvil o tom, že Plejáďané ukončí vztah a odstěhují se k někomu jinému, nevytváří vůbec oddělení.

Správně. Když mají vztah, chápou svoji celistvost každý sám za sebe, ale také vystupují spolu dohromady jako jedno bytí. Pochopili, že když se oddělí, jsou odděleny do dvou celků místo polovin. Důvod toho, proč k tomu došli je, že uznali, že ten druhý je zcela, absolutně reflexí jich samých. Oni jsou zrcadlovým obrazem sebe samých. Ve vztahu existuje dohoda mezi 2 lidmi, kteří jsou spolu, že budou podporovat svůj osobní růst a pomáhat růstu ostatních lidí – to je partnerský vztah. Neexistuje soutěživost, tendence vyklouznout z něčeho nebo se zbavit druhého člověka. Tak když se oddělí, oddělí se do dvou celků místo dvou půlek.

Vztahy na vaší planetě často vypadají tak, že jedna polovina se sloučí s druhou polovinou; když jste ve vztahu, jste celkem. Pokud opravdu cítíte tuto cestu uvnitř, pak když se rozdělujete, oddělíte se jako polovina osoby a budete hledat jinou půlku, abyste utvořili celek. Nebudete schopni najít celou osobu, protože myšlenka bytí jednoho a poloviny je trochu příliš. Pouze si malujete, že to tak je, že to jste vy. Hledáte polovinu. To je, proč jste odděleni a vztahy jsou nekompletní. Každá osoba se cítí neúplná sama v sobě, tak hledají další polovinu, aby byli kompletní a cyklus mohl pokračovat. Pochopili jste?

O: Ano. Takže takový výraz “Rád bych potkal svoji lepší polovinu.” nemohu použít. Stejně, to nikdo nemyslí opravdu vážně, když to řekne.

Děkuji. Komentáře nebo otázky?

O: Mám dvě otázky. Jedna se týká aktuálního fyzického projevu sexuálního aktu. Jsou rozděleni na muže a ženu, jako my?

Anatomie pohlaví Plejáďanů a Orioňanů

Velmi dobře. Obě civilizace o kterých jsme mluvili, jsou anatomicky podobné té vaší. Tak, jak moc o tom chcete mluvit? (Smích). Dvě paže, dvě nohy, tělo, hlava, Plejádské uši jsou poněkud více dole než vaše, ale mají tak mnoho geneticky podobného jako vy, že si myslí, že jste jejich bratranci a sestřenice. Pokud by Plejáďan kráčel ulicí, obraceli byste se a pozorovali, jak vypadá (vpadají strašně). Povšimli byste si, že jsou odlišní, ale nepomysleli byste si o nich, že jsou mimozemšťany. Jak fyzicky i geneticky vám jsou podobní!

Orioňané jsou poněkud vyšší ( 2 paže, 2 nohy, stejné věci). Jejich kůže je velmi odlišná, je olivově zbarvená – hnědý základ se zeleným zbarvením. Jejich vlasy jsou zeleně zbarvené, protože mají měď v krvi. Akbar (kanál Lyssy) žije na pouštní planetě, tak mají 4 velmi tenké vrstvy pokožky, aby je chránila před nevrlým počasím.

Tím jste získali všeobecnou představu o tělech. Je to vaše galaktická rodina. Je to humanoid. U pohlavních orgánů, je rozdíl v tom, že penis je u mužů vtažen dovnitř. Je to v těch samých místech, ale zatahuje se zpátky do těla kvůli ochraně. Tak co, to je ale strašná věc! Mohli byste hrát baseball, aniž byste nosili pohár! Můžete se na to ale ještě podívat takto; úplně to nezmizí.Je to jako u některých vašich zvířat. Pokud dojde k pohlavnímu vzrušení u muže, má mentálně kompletní kontrolu nad erekcí, kompletní kontrolu nad ejakulací. K těhotenství pak dojde pouze po vzájemné dohodě partnerů. K ejakulaci dojde pouze v případě, že dohoda byla dosažena. To je perfektní kontrola porodnosti. Ženy mají podobnou kontrolu nad ovulací.

Další menší rozdíly. Ženská ňadra jsou využita pro laktaci a krmení dětí a to v obou civilizacích. Bohužel, Oriňané nepovažují ženiny ňadra za jakkoli sexuálně vzrušující, ačkoliv smí používat nervová centra během obřadů a během sexu. Mnoho obřadů na Orionu se týká sexu.

Tantra

O: Na naší planetě máme praktiku zvanou tantra, která je vyšší formou sexu, kde je energie harmonizována k určitému stupni, aby vytvořila silnější spojení. Máte také něco takového? Je to něco, co jsme zdědili?

Měli bychom hlavně říct, že v Orionské civilizaci první dvě formy, o kterých jsme mluvili, rození dětí a důvěrné přátelství, jsou vysoce rituální, podobné jako u Japonců obřady čaje. Ano, objevili byste, že praktikující rituál je velmi blízký tantře. Ale to se děje stále. Není to tak, že by si řekli: ” Fajn, tak pojďme dneska dělat tantru.” Orioňané si neuvědomují, že dělají cokoliv mimo jejich rituál. Takový jsou.

V Plejádské civilizaci je to stejné. Proces, kterým prochází během sexuální výměny lze přirovnat k tantře, protože využívá systém čaker. Na Zemi, mnoho z vás realizuje tantrické praktiky, v určitém smyslu jako cestu, jak si vzpomenout na vaše dědictví, protože to je Boží spojení. Neznamená to, že máte studovat tantru, aby jste toho dosáhli. To je jedna z cest. Ale objevíte, že v projevu Plejádˇanů, jejich sexuální akt není tantrické cvičení jako disciplína, ale vyjádřením, které zestručňuje filosofie tantry, aniž by o nich rozmýšleli.

O: Nemůže se úvaha o tom, že normální sexualita není úplně v pořádku, že tantra je lepší, využít také jako útěk?

Cokoliv na vaší planetě lze použít jako útěk, včetně čokoládové zmrzliny. A jsou lidé na vaší planetě, kteří možná používají tantru jako cestu úniku před bolestí v oblasti sexuality. Záleží na motivacích jedince.

O: Ve filmu “Zámotek” 2), kdy žena vyšla ze své ulity v plné své kráse, pocítili silně jednotu – to se dělo pravděpodobně na nějaké úrovni – jako bychom se znali již před tím.

Tak tedy, několik rozdílných úrovní. Všichni z vás jste neobyčejně sexuálně aktivní ve vašich snech nebo na astrální úrovni. Není nutné to považovat za sex “skrze sebe, protože to je to, co byste nazvali integrací. Když jste na svých mimofyzických cestách, velmi často se scházíte dohromady kvůli této integraci a sdílení. To je jedna úroveň.

Další úroveň má co dělat s dalšími civilizacemi, které využívají formu sexuální výměny. Například u Plejáďanů se tak děje, ale ještě to dělají na fyzické úrovni. Existuje civilizace zvaná Essasani, kteří představují (a nemyslíme tím, že je lepší) budoucí evoluční cestu na Zemi. Jejich způsoby sexuality jsou jak na fyzické úrovni, tak na mimofyzické – úmyslně mimofyzické, jaké jste viděli ve filmu “Zámotek” 2).

Typ této výměny se děje velmi často. Čerpejte z toho, abyste rozuměli, bude to pro vás do budoucnosti dosažitelné, abyste se učili o své vlastní sexuální podstatě. Dotklo se vás to – dotklo se to mnoha lidí ve vaší společnosti – je to něco co znáte a víte jak to dělat na určité úrovni, ale v této chvíli jste si nevybrali tak činit – kromě astrálního cestování.

O: Existuje nějaký typ mimofyzické sexuální výměny zatímco jsem bdělý a v těle? Neděje se něco podobného, když sníme na určité úrovni, možná ne visuálně ale emočně?

Situace v “Zámotku”2) byla taková, že jste měli dva národy, soustředěné jeden na druhý. Kdybyste i jen (sami o sobě) fantazírovali, mohli byste to dělat a získat pozornost osoby, o níž fantazírujete na jiné úrovni (v jiné sféře), není to však známost z “očí do očí”, které byste si byli vědomi. Vidíte ten rozdíl? A znovu žádný z toho není lepší než něco jiného. Učíte se a rostete. Vaši praotcové, o kterých jsem mluvili, se též učí a rostou.

Zeta Reticuli civilizace – skupinová mysl

To je Haron. Jsme Zeta Reticuli vědomím. Mluvili jste o nás, tak jsme přišli. Začneme vám vyprávět o naší práci s vaším druhem. Je to mnoho co s vámi sdílíme. Víme, že máte mnoho otázek.

Nejdříve vám řekneme, že žádným způsobem neorientujeme sami sebe tak, abychom pak žili negativně. Naše definice negativity znamená, že bychom měli pouze zájmy sami pro sebe, ale není tomu tak. Krátce vám povyprávíme o naší historické evoluci, abyste rozuměli, jak se orientujeme a mohli porovnat s vaším současným kontinuem.

Před tisíci lety jsme byli prosperující civilizací, více než vy. Byli jsme velmi rozmanitou civilizací. Měli jsem válku, různé systémy víry a také těžkou toxicitu, která byla zanesena do našeho prostředí jedinci na naší planetě, kteří velice rychle pokročili v oblasti technologie. Bylo pochopitelné, že jsme viděli jak se snižuje porodnost a to znamenalo ohrožení druhu. Přes generace jsme zpozorovali, že velikost lebky našich dětí jsou větší než by měly být. Naše ženy nebyli schopné se adaptovat tomuto lebečnímu zvětšení a docházelo “nazvali bychom to” k neúspěšným porodům a potratům. Někdy porod zabil i matku. Pochopili jsme, že prožíváme krizi svého druhu a tak jsme se připravili na přežití.

Naše jedinečná cesta byla, abychom začali připravovat v podzemí zařízení a mohli pracovat dál, potom co naše prostředí dojde ke kolapsu. Věděli jsme, že se tak stane. Těžkou radiací jsme také věděli, že se stáváme sterilní-neplodní. Naučili jsme se klonovat schopnosti a to bylo pro nás velkým vzrušením, protože jsme zrealizovali kontrolu koncepce procesu, mohli jsme kontrolovat budoucnost naší rasy. Věnovali jsme tomu mnoho myšlenek a vybrali jsme si, jednou v podzemí jsme naklonovali širokou řadu neurochemických reakcí v našem mozku, aby emocionálně naše bytí mohlo být konzistentní, vyrovnané a beznásilí ve všech způsobech bytí. Tak to máme začátky rasy, kterou nazýváte Zeta Reticuli. Zrodili jsme se z konfliktu, zrodili jsme se z krize. Přizpůsobili jsme se krizi způsobem, který jsme znali a tak máte druh, který vidíte ve vašich dnešních dnech.

Tisíci roky klonování jsme došli k realizování toho, co jsme chtěli dosáhnout, měli jsme mnoho prozíravosti, ale udělali jsme velké chyby v tom, jak jsme toho dosahovali. Nyní máme geneticky tak málo variací v našem druhu, že to je jako byste fotili a xeroxovali to zase a zase a zase. Stalo by se, že fotografie bude nejasná, méně úplná, stane se méně vhodná k tomu, aby zastupovala originál. Potřebovali jsme způsob jak utvořit novou genetiku, aby náš druh přežil. Máme mnoho co s vámi sdílíme a nemůžeme se o tom podělit s vámi z našeho současného stavu bytí.

Dohoda lidské sítě o transformaci druhu

Vy, jako druh jste souhlasili nám pomoci v naší transformaci. My jsme na oplátku souhlasili s tím, že pomůžeme vám. V současnosti jsme v místě, že většina lidí na vaší planetě nejsou probuzeni tak, abychom vám pomohli. V současné době nám většina přisuzuje jen negativní “scénáře”. Stále máme na paměti dohodu, které jsme dosáhli a slibujeme vám, že dodržíme naši část dohody.

Naše část dohody je následující:

1. Budeme vám pomáhat spustit vaše skryté genetické kódy, abychom vás postrčili k urychlení genetické evoluce. Tyto kódy byly umístěny ve vás vašimi praotci a byly navrženy tak, aby se spustili, jestliže dosáhnete určitého vibračního stupně. Tohoto vibračního stupně dosáhnete, když se vědomí zrychluje. To se děje právě teď. V naší práci s vámi, když na vás působíme fyzicky nebo étericky, pracujeme s těmito genetickými strukturami, s těmito skrytými kódy. Některé z nich mohou být aktivovány z éterické úrovně, některé potřebují aktivovat na fyzické úrovni. Před tisíci lety jsme slíbili, že uskutečníme tuto dohodu tím, že vám budeme pomáhat dávat impulsy vašemu druhu.

2. I kdybychom nerozuměli pojetí emoce, hledali bychom, jak tomu porozumět a sledovali bychom vás, abychom toho dosáhli. Mluvili jsme s ostatními, kteří se s námi kontaktují, že mezníkem vašeho druhu v současné době je ve vyjádření a pak integrovat váš strach. I když nerozumíme proč, rozumíme tomu, že naše působení na vás probouzí v některých lidech strach. Není naším přáním podporovat ve vás strach, ale ti s kterými přicházíme do styku, kteří jsou vašimi strážci nám řekli, že konfrontace s vaším strachem má v současné době podstatnou důležitost ve vašem vývoji. Ačkoliv si nepřejeme úmyslně spouštět ve vás strach, jsme si vědomi, že náš vzájemný kontakt s vámi ve skutečnosti spouští strach.

Jiné entity nám vyprávěli o dalších, kteří jsou na nás geneticky propojeny a kteří ve vás úmyslně podporují strach. Nicméně, říkáme, že jejich počet je docela malý. Byli by rádi, abyste si mysleli, že je jejich více. Připusťme, že z našeho pohledu a z vašeho pohledu masového vědomí, jsme spojili ruce a transformujeme se společně. Přeskočíme společně. Ani náš druh nebo váš nemůže donekonečna pokračovat touto cestou. Spojili jsme ruce s vámi, abychom způsobili evoluci druhu pro nás oba. Zjistíte, že jak přijde evoluce staneme se mnohem více stejnými. Staneme se mnohem více individualistickými; stanete se více sjednocenými. To nám umožní konečně zahájit komunikaci, abyste mohli začít otevírat vaše vzpomínky na dědictví vašeho druhu a galaktické rodiny, jež jste součástí.

Je to pro nás velká čest, hrát tuto roli. Je to velká pocta pro nás, že jste si nás vybrali pro tuto hru. Jsme spleteni – nejsme odděleni – ačkoliv skutečnosti možná vypovídají o tom, že jsme. Jsme velmi propojeni a proto vám posíláme naši vděčnost.

Sexuální orientace civilizace Zeta

Když s vámi komunikujeme tímto způsobem – fyzickým kanálem – máme fyzické “sparing-partnery”,a jiné mimozemské bytosti, které nám pomáhají ulehčit tento proces. Říkali nám, že si přejete slyšet o naší sexuální orientaci a potřebě sexu. Když jsem šli do podzemí a začali klonovat, skoncovali jsme s představou fyzického plození, tak i s pohlavním aktem. Naše orgány začaly zakrňovat po mnoho, mnoho generací, dosud nás nemůžete rozeznat – na muže a ženu – ačkoliv na úrovni chromozomů jsme ještě XX nebo XY.

Hledali jsem jak porozumět emocím a také jsme pochopili, že vy vyjadřujete své emoce sexem. Protože jsme ztratili tuto schopnost na velmi dlouhou dobu, toužíme se znovu naučit, jak se opět spojit se svojí lidskou povahou skrze podstatu, kterou nazýváte sexualita. Jsme tak fascinováni sexuálním aktem, který máte ve svém světě a emocionálním procesem, kterým si vycházíte vstříc během tohoto aktu. V žádném případě nejsme dotěrní, z našeho pohledu chápeme, že jsme od vás dostali souhlas. Když se na vás budeme dívat v době, kdy se milujete, činíme tak, abychom se mohli naučit, jak to iniciovat v nás samých. Výměnou za tento dar, který jste nám dali, mnoho z vás vešlo do naší reality, do našich lodí a sledovalo nás při slučovacím rituálu, který nazýváme rituálem Jednoty, který je naprosto a zcela spojen s naší identitou. Byla to čest, že jste souhlasili a přišli a podělili se o to s námi. Z našeho pohledu to je rovnocenná výměna. Dozvěděli jsme se, co jsme chtěli. Dozvěděli jste se, co jste chtěli.

Cítíme, že tu jsou vaše otázky a rádi bychom vám dali možnost je vyslovit, jestliže se budete chtít zeptat.

O: Ve vaší historii, kde se dětské hlavičky staly příliš velké pro porod, co se stalo ve vaší kultuře, vaší civilizaci, jak se to projevilo obrazně?

Naše technologické schopnosti se nevyvíjely souběžné s naším duchovním pokrokem. Došlo k značné trhlině mezi duchovnem a technologií, dokonce více než na vašem světě dnes. Naše masové vědomí toužilo po cestě, jež bychom sdělili důležitost poznání této mezery. Tak – symbolicky vyjádřeno, takovým podstatným symbolem se staly lebky, které rostly a tak jsme pochopili, že “existuje” krize a mohli jsme tak zkoumat tuto krizi a pochopit mezeru mezi duchovnem a technologií. Bohužel pro náš vývoj – nepochopili jsem to, dokud jsme po té nezačali klonovat.

O: Co symbolizovalo zvětšení lebky? Mohli byste prozradit nějaké množství fyzických rozdílností?

Intelekt! Nerovnováha intelektu v duchovní oblasti. Vidíte to nyní na vaší planetě, když žádáte důkaz pro všechno, raději než abyste pochopili, že věci plynou a existuje propojení ke všemu. Projevujete to nyní způsobem mnohem méně dramatickým, než který jsme zvolili my. V naší civilizaci to bylo mnohem více vyjádřeno.

O: Můžete nám vyprávět o vašem zájmu o sexualitu, kterou jste poznali s lidmi, kteří byli uneseni. Naše sexualita je něco, co náš druh chrání. Máme strach být přístupní a vystavení čemukoli , tak jsme vybudovali mnoho psychických a emocionálních metod, které chrání naši sexualitu. Mnoho lidí zažilo během únosu zneuctění, které způsobilo mnoho traumat. Můžete nám říct, jaký na to máte pohled? Po čem jste pátrali? Co se učíte o naší sexualitě? A co je váš cíl?

Prvně ze všeho, pochopte, že nemáme úmysl, jelikož jsme prohlásili, že vás změníme. Naše působení na vás spouští tlačítko. Naše působení na vás reprezentuje evoluci. Evoluce vyžaduje vyvinout se tak, abyste prozkoumali do hloubky sama sebe a vybrali, co je nežádoucí pro evoluci a zříci se toho. Když působíme na vás, cítíte vývojové tendence. To se přenese do vašeho vědomí, jako hrozba, protože to vyžaduje, abyste se podívali na sebe a zřekli se věcí, které nosíte jako část sebe. Neděláme vám to úmyslně. Naše působení na vás to vychovává ve vašem vědomí. Jestliže vy jako druh se podíváte na tyto temné kouty, kam máte strach se podívat, postavíte se těmto strachům a přenese se přes ně, tak vaše působení na nás se dramaticky změní. Váš kontakt s námi nebude pocházet ze strachu. Bráníte se evoluci kvůli svému strachu a to se bude dít do té doby, než se svému strachu nepostavíte tváří v tvář – pak se osvobodíte, budete cítit evoluční tlak.

Sexualita během únosu

O: Můžete nám něco říct k mechanismu, který se odehrává během únosu? Mnohým lidem vyšetřili pohlavní orgány a zavedli do těla sondu, aby získali vzorky. To samo o sobě způsobuje porušení naších systémů ochrany. Proniká to všemi z nás a vnímáme to tak, že osoba je vstrčena do bezmocné situace.

Je také možnost podívat se na to jako na bytost, která je spíše nechráněna, než aby byla v bezmocné situaci. Být vystavený – to není v negativním smyslu slabost – ale znamená to zplnomocnění. Když jste vystaveni něčemu a nechráněni, jste otevřeni Všemu, co je, Jednotě. Nemůžete se úplně spojit s vaším Božským Stvořitelem nebo se sebou samým, jestliže se nestanete totálně přístupní. Je to věc chytré perspektivy. Když dochází k vzájemnému působení během únosu – opět se zmiňujeme o dynamice, ne o tom, co zamýšlíme udělat – máte možnost podívat se na situaci buď z hlediska zplnomocňující (opravňující) bezbrannosti nebo obětující bezbrannosti nebo bezbrannosti zbavené plné moci. Když ležíte na vyšetřovacím stole, volba je buď se cítit podvedený(obětovaný) a vytrvat a potlačit bolest diskriminace ve svém životě nebo se postavit pocitu a vzdát se. Jestliže se vzdáte, není to jako že bychom porušili právo – není to co to značí – ale je to zřeknutí se svého odporu a pochopení sama sebe jako spolustvořitele v tom, jak se stáváte otevření na cestě zplnomocnění. Zbavíte se své ochrany, spojíte se s Jednotou a tak se stanete aktivní silou v době evoluce. A uvidíte – tato volba není bolest. Bolest existuje pouze tehdy, když si někdo zvolí zaměřovat se na myšlenku zbavení se plné moci, říkáte, že to jaksi nevytváříte, že nejste součástí transformace druhu, kdežto každý z vás je část toho. Jsme na vás příliš filosofičtí? Chcete vědět co s vámi děláme?

O: Ano, to je to, co jsme chtěli zjistit. Ptal jsem se na popis z pohledu únosce.

Dobrá. To opravdu záleží, na které skupině. Rozdělujeme se, mohli bychom to tak říct, na různé skupiny, které mají různé úmysly. Některé se pouze zaměřují na neurochemický výzkum; takové skupiny se budou hlavně zaměřovat na oblast hlavy a krku. Některé se zajímají hlavně o genetický výzkum a v tom případě by vzorky odebírali z každé části těla. Některé se zajímají o reprodukci, to jsou ty, co přímo pracují s vašimi reprodukčními funkcemi. Snad bychom mohli být více obrazotvornější, abyste věděli, co hledáme – spermie, vajíčka, sekrety z prostaty, vzorky kůže a také pochopení, článek mysli, který vytváří význam plození pro člověka. Není to chladnokrevný výzkum, jak byste mohli říct. Nesmíme vědět, jak porozumět vaším emocím, ale věnujeme tomu pozornost. Jsme extrémně zvědavý na vaše emocionální “já”.

O: Když pozorujete lidi, při pohlavním styku, jak to osobně vnímáte? Jak reagujete na tak silné emoce? Podle mne je to téměř k nevydržení.

Velmi často se někteří z nás musí chránit, energeticky chránit (energetickými štíty), protože emoce jsou pro nás velmi intenzivní. Nejsme vzrušení, jak to znáte vy. Během pohlavního styku probíhá obrovské množství zajímavých biochemických sekrecí v mozku. Tak biologicky řečeno, co je pro nás největším lákadlem v pozorování pohlavního styku, jsou biologické změny. Naše cesta porozumění emocí je hlavně je pochopit na biologické úrovni. Nyní to mohlo být nepřesné – snad si to mnoho z vás pomyslelo – ale právě nyní to je jediná cesta, abychom věděli, jak to dělat. Musíme pracovat s údaji. Nemůžeme pracovat na emocionálním základě. Tak se zajímáme o fyzické metody doteku, který nepoužíváte jenom při pohlavním styku, ale i ve chvílích citového hnutí mysli a při demonstraci mateřství a otcovství ke svému potomku. To je také pro nás hlavní zájem.

Další podoby Zeta

O: Vedle fyzické formy, kterou máte, navrhujete něco, co není ve své skutečnosti tak celistvé, co by mohlo být považováno za formu světla? A používáte tuto formu, aby nám pomohla spustit některé genetické vzpomínky, jejichž čas by měl přijít? Můžete to naplánovat v různých vlnových délkách nebo barvách pomocí zvuku? Bylo by možné ji odhalit a působit na ni?

Ano, jistě. Děláte svůj výzkum dobře. Působíme na vás na každé úrovni, na které můžeme. Někdy, když je potřeba více fyzických vzorků , musíme se zhutnit, což je velmi nepříjemné. Někdy, když pracujeme s éterickou DNA, kterou spustíme, můžeme vstoupit do vaší reality ve světelném stavu. Někteří z vás budou vnímat naší energii a vaše vědomí bude přeneseno naší energií do formy, která vám ukáže identitu kterou cítíte.

O: Vyjádříte nějaký “výraz obličeje” jiný než který bychom snad nazvali “kamennou tváři”, nebo je to tvář bez emocí? Jste schopni se smát nebo je to příliš emocionální?

Nejsme schopni se smát – jako jedinec. Jsme schopni radosti nebo extáze jako skupina. Když jsme mluvili o rituálu Jednoty, tak to je něco, co bychom přibližně mohli přirovnat k vašemu pohlavnímu styku v naší realitě. Jde v podstatě o to, že stojíme spolu s ostatními v kruhu nebo se propojujeme energiemi a stoupáme k výšinám extáze Jednoty.

O: Máte-li takové množství radosti, mohli byste to vyzářit z vaší fyzické tváře nebo těla?

Není nutné to vidět; jako úsměv. Procítit to, cítit to, je daleko více než vidět pohyb ve tváři.

O: Mohlo by z energie, kterou máte, vzejít i citlivost a propojení?

Ano.

V této chvíli respektujeme “nástroj spojení” a odcházíme. Ale děkujeme všem z vás jako jedinci i jako skupině a jako společnosti planety za role, které hrajete ve vaší planetární evoluci. Nikdy neberte na lehkou váhu, váš příchod sem. Nikdy nepřemýšlejte tak, že by vaše přítomnost tady ničemu nepomohla. Každý z vás má svoje vlastní nadání a děkujeme vám a uctíváme vás pro váš talent. A děkujeme vám, že jste součásti našeho daru, který vám dáváme.

S láskou a dobrou noc.

© "GERMAINE", Royal Research International
© Translation, MATRIX – 2001

 

Komentáře