Dotazník závislosti

Všechny následující otázky se týkají období 12 měsíců. Vyberte tu z následujících odpovědí, která se nejvíc blíží skutečnosti, a zatrhněte ji. „Droga“ znamená i alkohol nebo marihuanu nebo kombinaci různých drog.

  1. Cítil jste silnou touhu nebo nutkání užívat drogu? Ne – Někdy – Často
  2. Nedokázal jste se ve vztahu k droze ovládat? (Vzal jste si ji i tehdy, když to bylo nevhodné, nebo jste si vzal víc, než jste původně chtěl?) Často – Někdy – Ne
  3. Měl jste tělesné odvykací potíže („absťák“) po vysazení drogy nebo jste bral nějakou drogu nebo lék proto, abyste odvykací potíže zmírnil? Ne – Někdy – Často
  4. Zvyšoval jste dávku, abyste dosáhl účinku, původně vyvolaného nižší dávkou? Často – Někdy – Ne
  5. Zanedbával jste dobré záliby kvůli droze nebo jste potřeboval víc času k získání a k užívání drogy nebo k zotavení se z jejího účinku? Ne – Někdy – Často
  6. Pokračoval jste v užívání drogy přes škodlivé následky, o kterých jste věděl? Často – Někdy – Ne

Vyhodnocení

Spočítejte odpovědi „často“ a odpovědi „někdy“.

0 odpovědí „často“ a „někdy“ znamená, že se asi nejedná o závislost.
1 – 2 odpovědi „často“ a „někdy“ – tento výsledek vyžaduje důkladnější vyšetření.
3 – 6 odpovědi „často“ a „někdy“ znamenají, že se pravděpodobně jedná o závislost.

Komentáře