• Milovat znamená být světlem a teplem pro druhého.(A.von Broeckhoven)
   
 • Jediné, co bude důležité když odejdeme, budou stopy lásky, které jsme zanechali. ( A. Schweitzer )
   
 • Srdce má důvody, o kterých rozum nic neví. ( B. Pascal )
   
 • Láska je zázrak, který se může vždycky stát. ( F. Durrenmatt )
   
 • Kdo je dokonalý v lásce, je dokonalý v duchovním životě. ( Sv. Tomáš Akvinský )
   
 • Kdo očekává vděk za svoji lásku, nemiluje doopravdy. ( H.W. Seidel )
   
 • Láska k Bohu a k bližnímu jsou dvě křídla dveří, které se nedají otevřít ani zavřít samostatně. (S. Kierkegaard )
   
 • Láska je konečným cílem dějin vesmíru, vesmírné Amen. ( Novalis )
   
 • Láska je výzva, kterou nám Bůh ustavičně opakuje, možná proto aby nás povzbudil vzdorovat osudu. ( Jan Pavel I.)
   
 • V den, kdy přestanou hořet láskou, mnozí zemřou hladem. ( F. Mauriac )
   
 • Láska není ani tak cit, jako služba. ( L. Sterne )
   
 • Zákon lásky je víc než přikázání, je výzvou ke štěstí. ( H. Hesse )
   
 • Láska se nedá vysvětlit, vynalézá nepředvídatelná řešení.(Ch. Lubichová )
   
 • Milovat znamená přát bližnímu to, co pokládáme za dobré z lásky k němu a ne k sobě. ( Aristoteles )
   
 • Nejde o to, abychom lásku hlásali, ale abychom ji rozdávali. ( Anonym )