Přijatelný vzhled nám většinou zajistí jen pozorná péče o zevnějšek a trocha vkusu. Zdravé zuby pak pravidelná ústní hygiena. Podle zkušeností stomatologů je však u nás důsledná ústní hygiena tradičně velmi málo rozšířeným jevem. Stále více lidí se však zejména pod tlakem výše uvedených skutečností touto činností pravidelně zabývá a intenzivně řeší mnohdy neutěšený stav svého chrupu.

V poměrně složité situaci se nacházejí jedinci, kteří trpí pokročilou parodontózou (jak je neodborně označováno většinou zánětlivé onemocnění dásní a dalších tkání tzv. závěsného aparátu zubů neboli parodontu). Paradentóza totiž vedle jiných nepříjemností způsobuje také úbytek dásní, v jehož důsledku dochází k odkrytí zubních krčků a prostorů mezi zuby. Odkrytými mezizubními prostory se viditelně protlačuje jazyk a uniká jimi při mluvení vzduch, což samozřejmě komplikuje správnou výslovnost určitých souhlásek. Je snad zbytečné podotýkat, že tento „paradentózní efekt“ je pro důstojnost a vzhled jedince velmi neblahý.

Dokud onemocnění trvá a dáseň je vlivem zánětu nateklá není její úbytek příliš rychle patrný. Nejmarkantnější změny na dásních se vět šinou projeví až po zhojení postiženého parodontu. Vedlejším produktem pozitivního léčebného zásahu paradontologa (stomatologa specialisty) mohou tedy být velmi neestetické změny v úsměvu (zdůrazňujme, že jen u pokročilé parodontózy). Mnozí pacienti postižení parodontózou v pokročilém stádiu proto radikální parodontologickou léčbu odkládají a postupně se smiřují s předčasnou ztrátou zubů. Podle názoru naprosté většiny lidí, kteří už přišli o svůj chrup nebo jeho podstatnou část, však není toto váhání rozumné. I sebedokonalejší zubní protéza je totiž mírně řečeno velmi nepohodlným řešením vzhledu a svépomocného rozmělňování potravy. Nejideálnější samozřejmě je, zavčasu předejít výše zmíněnému dilema pravidelnou ústní hygienou.

Pružná dásňová epitéza
Pro nepř íjemně odhalené zubní krčky při úbytku dásní způsobeného chorobnými stavy ústní dutiny existuje estetické řešení – pružná dásňová epitéza. Je to silikonová náhrada dásně v předním úseku chrupu, která vyplní otevřené mezizubní prostory a překryje odhalené krčky. Nasazuje se přes zuby či fixní zubní náhradu (korunky, můstky) a působí velmi přirozeně. Dříve se dásňové epitézy zhotovovaly z tuhého až tvrdého materiálu, což samozřejmě nebylo při jejich užívání příliš pohodlné.

Pružné silikonové epitézy mají řadu předností: Nejsou toxické a jsou velmi zřídka alergenní (jen při poměrně vzácné alergii na silikon). Minimálně namáhají zuby a dásně při nasazování a vyjímání. Vzhledově jsou srovnatelné s přirozenou dásní. Jsou odolné vůči mechanickému i chemickému namáhání.

Předpokladem pro používání pružné dásňové epitézy je úspěšná léčba parodontózy, dostatečně otevřené mezizubní prostory, perfektní ústní hygiena pacienta a pravidelné kontroly u stomatologa. Pružnou dásňovou epitézu je možno využít také pro estetické zlepšení pevných rekonstrukcí chrupu – např. u implantátů nebo u esteticky problematických korunek a můstků. U pacientů s vysokou kazivostí chrupu, špatnou ústní hygienou a u velmi silných kuřáků však nelze dásňovou epitézu aplikovat.

Péče o dásňovou epitézu
Pro zachování příznivých vlastnosti Vaší nové dásňové epitézy (přirozený vzhled, pružnost a mechanická odolnost) je nezbytné řídit se určitými pravidly pro její používání a údržbu:

  • Epitéza se nejlépe nasazuje navlhčená. Začněte epitézu nasazovat od papily (výběžku do mezizubního prostoru), která zapadá mezi př ední řezáky. Vyjímání epitézy musí probíhat pomalu a opatrně.
  • Vaše zuby musí být před každým nasazením epitézy dobře očištěny od zubního povlaku, aby pod epitézou nevznikaly kazy zubních kr čků. Znečištěné zuby také ovlivňují barevnou stálost epitézy, tzn. její přirozený vzhled.
  • Barevná stálost epitézy je citlivá na různé vlivy. Pokud se epitéza mírně zabarví běžnými potravinářskými barvivy, může zubní technik většinou provést korekci barvy. Silné kouření, častá konzumace kávy, čaje a vína však značně urychluje ztrátu původního vzhledu epitézy.
  • Po každém jídle by se měla epitéza vyjmout z úst a opláchnout vodou.
  • Pokud se chystáte ke spánku, měli byste epitézu vyjmout z úst a uložit ji po řádném ošetření na suché a tmavé místo.
  • Epitéza se musí nejméně jedenkrát denně řádně vyčistit. Nejvhodnější je použít zubní kartáček a tekuté mýdlo, popřípadě provést ještě oplach ústní vodou.
  • Ošetřujete-li své zuby fluoritovým gelem, počkejte s nasazením epitézy nejméně půl hodiny po jeho aplikaci. Doporučujeme nechat si zhotovit dvě až tři identické epitézy současně.

Před aplikací dásňové epitézy
 

Po aplikaci dásňové epitézy
 

Redakce časopisu StomaTip

Komentáře