Reiki má však mnohem širší okruh působnosti než je pouhé fyzické tělo. Pracuje přesně podle univerzálních zákonů lásky. Nikdy neublíží, ale taky občas nepomůže. Jak je to možné? Říká se, že reiki je energie čisté Boží lásky. Přichází z nejjemnějších vibrací našich energetických těl a působí změny všude, kudy projde. Řídí ji duchovní bytosti žijící trvale v duchovním láskyplném světě a jejich inteligence sahá daleko za prostor našeho vnímání času.

Podívejme se na to takhle. Každý člověk, každá bytost má v sobě genetický kód, jak má správně žít tak, aby to bylo v souladu s vesmírným řádem a zákonem lásky. Všechny buňky v těle i každá myšlenka nese tento kód. Někdo tomu říká osud, jiný vůle Boží. Jsou to však jen běžné přírodní zákony. Nikdo se nediví tomu, že červená růže kvete červeně, Země se otáčí kolem Slunce, srdce u živého člověka tluče. Zdá se nám to naprosto samozřejmé a vůbec nepřemýšlíme, jak je to možné. Síla přírody vytvořila harmonii, podle níž jednotliví živočichové, rostliny, zvířata, ale i celé planety žijí. Nikdo se nepozastaví nad tím, že vlaštovky se vždycky na podzim zhoufují a odletí do teplých krajin a místo nich k nám přiletí ze severu vrány a havrani. A že na jaře se zase vrátí a postaví nová hnízda. Všichni samozřejmě víme, že to dělají jednoduše proto, že v jejich genetickém kódu je uložena informace, jak mají žít.

I člověk má ve svém genetickém kódu tuto informaci. Pomocí intuice se pak na ni nalaďuje a náš život se odvíjí podle toho, jak jsme nebo nejsme schopni se naladit. Lidský druh jako celek se však za mnoho let, kdy objevoval technické vynálezy, vzdálil přírodě. Naše schopnost naladit se na informace našeho vlastního genetického kódu je velmi omezena. Navíc člověku byl dán moudrostí přírody rozum, který mu umožňuje svobodně vlastní genetické kódy měnit. To na jednu stranu umožňuje, že se lidé vyvíjejí a mění, na druhou stranu však není vždy jednoduché změnu provést a tím že si lidské ego vytvořilo iluzi, že změnu provedlo, přestává žít v souladu s tím, co mu bylo předurčeno. Aby si pak uvědomilo, že je někde chyba, přicházejí nemoci.

Jak tedy vzniká nemoc?

Naše tělo se skládá z fyzického těla i mnoha vrstev energetických těl, které jsou běžně pojmenovávány aurou. V těchto tělech probíhají všechny psychické pochody, tvoří se zde všechny myšlenky i pocity. Ve fyzickém těle pak energie proudí k jednotlivým orgánům energetickými drahami (meridiány). Propojení těl aury s energiemi ve fyzickém těle je zajištěno tzv. čakrami, což jsou energetické víry, které přivádějí energii do těla i ven z těla. Celý tento komplex energií zajišťuje bezchybné fungování člověka jako lidské bytosti. Každá nerovnováha se pak okamžitě někde projeví. Vznik nemoci začíná na nejjemnějším obalu aury. Když člověk nežije v souladu s informací svého genetického kódu, vytvoří se na nejhořejším obalu aury jemná trhlina. Ta se pak postupně zvětšuje a proniká jednotlivými energetickými těly níže k fyzickému tělu. jakmile se dostane do emocionálního těla, mění se pozitivní emoce raodti v emoce negativní. Člověk začne prožívat pocity vzteku nebo zloby, začne se trápit.

To se negativně projeví ve vztazích. Člověk přestane reagovat na podněty svým přirozeným způsobem a začne vyčítat i to, co mu dříve nevadilo. V tomto procesu se vyplavují navenek všechny potlačené emoce. Velmi to ničí vztahy, protože lidé neumí příjímat zlo, které je v jejich blízkosti, jako příležitosti k zamyšlení se nad sebou. Pokud však v tomto procesu člověk nechce poškozovat vztahy, tak emoce zadrží a tím dá tělu příležitost, aby trhlina v auře pronikla až k fyzickému tělu, v němž zablokuje energetickou dráhu, která přímo vede energii k některému orgánu. Ten pak nepřijímá životní energii a onemocní. Člověk, který nežije v souladu se svým okolím, má tak na vybranou – buď si poškozuje své zdraví nebo vztahy, velmi často však obojí najednou.

Jak probíhá proces uzdravení?

Nemocný člověk zpravidla vyhledá lékaře a nemocnému orgánu dodá lék v podobě chemické pilulky. Ta vyléčí nemocný orgán, ovšem aby byla zachována harmonie, je nutné, aby se změna projevila ve všech energetických tělech. Proto se trhlina v auře samočinně začne zacelovat Při tomto procesu často dochází k uvědomování si malicherností, které vyprovokovaly vztek, dochází ke všem změnám postojů, které vedly k vytvoření nemoci. Často je však změna jen dočasná nebo jen částečná a po kratší či delší době se celý proces opakuje. Energie reiki nám může velmi pomoci k trvalému odstranění potíží tím, že nás více nalaďuje na naše skutečné potřeby, zesiluje intuici i vnímání potřeb druhých lidí. Emoce se často nemusí ventilovat hádkami, protože člověk, který je naplněný energií lásky, má schopnost přijímat druhého v jeho přirozenosti. Léčbu nemocí pak doprovází i léčení vztahů.

Často začne používat reiki jeden člen rodiny a svým vnitřním klidem postupně nakazí celou rodinu. Pokud však začne najednou používat reiki více členů rodiny, začne velmi rychle probíhat proces léčení emocí, lidé jsou k sobě láskyplnější a přijde nejen fyzické zdraví, ale láskyplné prostředí v rodině se projeví ve velmi pěkných vztazích. Lidé tak začnou žít to, co je jejich nejvnitřnější potřebou. Reiki tak může pomoci každému, kdo se otevře přijetí lásky do svého života. Neexistují nevyléčitelné nemoci, pouze nevyléčitelní lidé. Každý člověk, který přistoupí k procesu léčby své nemoci nebo svých vztahů vědomě a začne procházet kromě pravidelných terapií reiki i postupnou změnou postojů k životu a k lidem kolem sebe, dostane dar plného a trvalého zdraví. Reiki nepomůže jen tam, kde nejsou tato základní pravidla respektována.

Autor: Iva Janíčková

Komentáře