Vědci po dobu 15 dní zkoumali moč dětí ze základních škol. Děti deset dnů jedly běžnou, konvenční stravu, pět dní pak konzumovaly jen biopotraviny. Během testů vědci zjistili, že z moče dětí kompletně zmizely toxiny malathionu a chlorpyrifosu. Tyto chemické látky jsou v konvenčním zemědělství nejčastěji používané pesticidy s obsahem fosforu a jsou spojovány s nervovými poruchami u dětí.

Hladina pesticidů v dětské moči vzrostla pětkrát, jakmile děti přešly zpátky na konvenční stravu. Závěr studie konstatuje, že „dieta složená z biopotravin poskytuje dramatickou a okamžitou ochranu proti pesticidům obsahujícím fosfor, které se běžně používají v zemědělské produkci“.

Dalším závěrem studie je fakt, že pesticidy se do těl dětí s největší pravděpodobností dostávaly pouze z jídla.

Autor: Tom Václavík

Celá studie je zde: http://ehp.niehs.nih.gov/members/2005/8418/8418.pdf

Komentáře