Délka života je udávána podle nejstaršího jedince. Tím byla Francouzska Jeanne Calment – 1875-1977, která se dožila 122 let. Průměrný věk žen je ve velké Britanii 79 let, ve Francii 82 let, severní Americe 80, v Africe 55 let.

Vědci sledují stoleté lidi a snaží se vypozorovat, v čem tkví tajemství dlouhověkosti. Vědci myslí, že v roce 1900 bylo „nebezpečno“ pro život, protože bylo mnoho epidemií, nebyly léky na mnoho nemocí, které již jdou léčit, atd. Já si však myslím, že dlouhověcí lidé měli dostatek obranných látek i proti nemocím, které se tehdy léčit neuměly, protože v jejich organismu zmutovaly některé geny chránící je před neléčitelnými nemocemi, což se dnes dokazuje v genech lidí, kteří jsou např. odolní proti AIDS. V těchto případech se zjistilo, že jejich předci patrně přežili epidemii moru, protože jejich geny zmutovaly. Průměrný věk ve vyspělých zemích byl 46 let. Pokrok medicíny způsobil, že se nyní věk téměř zdvojnásobil. U stoletých lidí se např. zjistila zajímavost, že neumírají na rakovinu.

Věda je stále ve vývoji a rychlost vývoje jde stále rychleji kupředu Fyzika zatím stále pracuje se čtyřmi fundamentálními fyzikálními interakcemi, pomocí kterých se vědci snaží vysvětlit všechny děje ve vesmíru. Podle nejnovějších poznatků věda připouští, že by se mohlo uvažovat o páté síle, což by ovšem vyžadovalo revizi teorie relativity, k čemuž ovšem musí být důvod a důkazy a tato oblast by mohla vysvětlit některé nevysvětlitelné aspekty parapsychologie (léčitelství, psychotroniky, atd.)

Jsem přesvědčen, že sami můžeme náš věk ovlivnit mnoha způsoby a v této knize se snažím některé poznatky ze své praxe k tomuto tématu popsat. Jedná se o mé názory, které nikomu nevnucuji a spíše by tato kniha měla být zamyšlením se nad sebou, svým životem, svými problémy a některé mé postřehy a popsané chyby druhých by mohly být impulsem či návodem k řešení problémů. Není dobré se nechat čímkoliv a kýmkoliv ovlivnit, ale vzít si ze všech informací jen ty potřebné a užitečné. Rad o zdraví bylo je a ještě bude hodně, tato kniha vznikla na základě zkušeností z desetileté praxe mé poradny. Je to zase jiný pohled na vznik a příčinu nemocí, jejich léčby, prevence, než bylo dosud zveřejněno. Jsem přesvědčen, že co se délky věku týká, existuje velké věkové rozpětí, které můžeme ovlivnit dosti výrazně. Je jasné, že existuje genetický předpoklad k dožití se určitého věku, ale pokud organismus nemá všechny podmínky k životu, nejsme schopni se dožít maximálního věku, stejně tak, když má někdo smůlu a dojde k předčasné smrti např. úrazem.

Vypozoroval jsem, co mají společného lidé, kteří se dožívají vysokého věku a jak zajistit živému organismu stejné podmínky, jako u dlouhověkých lidí. Náš zdravotní stav ovlivňuje mnoho faktorů – kromě dědičných dispozic i to, jak a kde žijeme, co jíme, jaký vzduch dýcháme, zda máme dostatek pohybu, správné dýchání, ale i seberealizace v pracovní oblasti, partnerské vztahy a sexuální orientace, vzdělání, okolnosti našeho početí, atd. Nejenom o tyto poznatky se chci podělit s tím, koho tato problematika zajímá.

Komentáře