Objevuje se v tomto světě netratíce svou duchovní sílu. Mantry si nemůžeme sami vymyslet, nemůžeme je koupit nebo prodat. Je to věčně existující, duchovní zvuková vibrace předávána odnepaměti z mistra na žáka v dlouhé linii duchovních učitelů. Posloucháním a jeho opakováním zakoušíme, že naše srdce i mysl se postupně očišťují, díky čemuž v nás každým dnem sílí uvědomění si své skutečné totožnosti. Čím dál více zakoušíme vnitřní radost, štěstí a vnitřní vyrovnanost.

Lotosový květ rozkvétá nad hladinou vody nedotčen jejími nečistotami. Stejně tak, skrze meditaci, může každý žít v tomto nešťastném světě, nedotčen jeho neklidem.

Mantru můžeme intonovat několika způsoby. Jak sami, tak ve skupině osob. Níže uvádíme jednotlivé techniky meditace. Klíčovým elementem v každé z těchto technik je koncentrace, soustředění naší pozornosti na zvuku mantry. Na začátku se může zdát jednobodové zaměření se na mantru docela těžké, nicméně, měli bychom se snažit zaměřit pozornost na mantry jak nejlépe umíme. Pravidelným praktikováním a s trochou trpělivosti se rychle dostaví hmatatelný pokrok. Nedokonalá meditace vede k meditaci dokonalé.

Uvádíme základní techniky ve zkratce.

Individuální meditace

Meditace s hlubokými nádechy

Tato technika spočívá v hlasité intonaci manter během výdechu, a jejím opakování v mysli během nádechu. Při výdechu vyslovujeme mantru GÓRANGA po slabikách GÓR-RA-ANG-GA, a při výdechu opakujeme mantru tímtéž způsobem ve své mysli. Délka výdechu záleží na individuálních možnostech. Tímto způsobem můžeme meditovat neomezeně dlouho.

Džapa jóga

Jedním z nejjednodušších způsobů meditace je džapa jóga, technika, při které se používají meditační korále nazývané džapa mala.

Korále se skládají z 108 korálků (nebo poloviční – 54), a jednoho hlavního. Během meditace je uchopíme do pravé ruky, mezi palec a prostředníček (podle starodávné zásady nepoužíváme k meditaci ukazováček). Začínáme meditovat od hlavního korálku – držíme jej mezi prsty a vyslovíme mantru GÓRANGA. Potom se prsty posouváme na první malý korálek a vyslovíme následující mantru:

GOPALA GOVINDA RAMA
MADANA MOHANA

Tímto způsobem meditujeme na každém korálku, to znamená, že když zakončíme jedno kolo, vyslovíme mantru 108krát (v případě polovičních korálků 54krát., po dvou kolech máme 108). Na korálech se posouváme ve směru hodinových ručiček. Mantry bychom měli vyslovovat natolik hlasitě, abychom je mohli dobře slyšet. Tempo, s jakým je vyslovujeme, je individuální, nicméně je dobré zachovat takové tempo a hlasitost, abychom rozlišili jednotlivá slova.

Nejvhodnější dobou pro tuto meditaci je doba ranní, po probuzení se a koupeli. Jednoduše si můžeš sednout a meditovat určitou dobu. Pokud jde na tebe únava nebo už nemůžeš vydržet ve stejné pozici, můžeš jít meditovat na procházku, například do parku, na pláž, nebo v nějakém jiném klidném místě. Doporučenou dobou pro tuto meditaci je rovněž časný večer – před západem slunce. Vyber si část dne a počet kol, začínaje například od jednoho kola ráno a jednoho večer. Později postupně zvyšuj počet opakování na každý den. Pravidelnou meditací pocítíš, jak je tato mediatce příjemná.

Společná meditace

Další metodou meditace s mantrou je kirtan, kdy mantry zpívá více než jedna osoba. Obvykle jedna osoba meditaci vede, a jiní za ní opakují. Kirtan se rovněž uskutečňuje za pomocí hudebních nástrojů. Nejsou pro to přísná pravidla. Můžeš tančit a zpívat, ale můžete se také společně posadit a zpívat mantry ztišeným hlasem. Je to sborová meditace, zatímco džapa jóga nebo meditace za pomocí nádechů jsou technikami individuálními.

Komentáře