Tak co to je za pojem parazitismus a proč paraziti jsou tak nebezpeční pro člověka?
Parazitismus je antagonistická symbióza (symbióza je jakákoliv forma soužití organismu různých druhů), kdy organismus jednoho druhu se usazuje na těle nebo v organismu jiného druhu a využívá ho jako prostředí k životu a jako zdroj potravy, čímž ho tímto poškozuje.

Cizopasníci se živí mízou, krví, tkáněmi nebo strávenou potravou svého hostitele, žijí uvnitř hostitele a mají na něj patogenní účinek, neboli požírají a otravují organismus, ve kterém žijí.
V medicíně je znám pojem pomalé infekce, ale tento termín se aplikuje převážně na viry, kter hledají útočiště v buňkách mezi jiným i v jednobuněčních cizopasnících. Lékařství se bohuže o tyto vůbec nezajímá, ale právě tyto trichomonadiny, lamblie, chlamýdie, plísně a hlíst různých druhů jsou pomalými infekcemi.

Ale medicína se ukázala být bezmocná v boji s pomalými infekcemi, protože stejně jako nemocný nedokáže zachytit moment infikování člověka nosiči infekce a nevšímá si počátečních fází onemocnění. V okamžiku, kdy se nemoc projevuje mnohými příznaky, stává se prakticky nevyléčitelnou.

Parazitární infekce

Lokalizace výskytu helmintů v různých orgánech lidského organismu

Základem kvalitní terapie při léčení jakéhokoliv onemocnění je odstranění faktoru, který toto onemocnění způsobil.

Na prvním místě původců onemocnění jsou infekční nosiče, mezi které patří víry-cizopasníci, bakterie, prvoci, plísně, hlísti.

Cizopasnici se dostávají do organismu lidí všech věkových kategorii, ale obzvlášť nebezpečná jsou pro dětí, starší osoby a pro ty, kteří dostávají hormony, kortikosteroidy, podstupují ozařování, nebo pro kuřáky.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace 90% dětí, které se nedožijí věku do 5 let, umírají následkem parazitární infekce.

Parazitárním infekcím podle počtu postižených osob patří dnes 4. místo. První místo zaujímají kardiovaskulární onemocnění, druhé onkologická onemocnění a třetí — mrtvice ale všechna tato onemocnění jsou důsledkem výskytu cizopasníků v těle člověka.

Cizopasnící červy a jejích larvy během různých migračních úseků se usazují v orgánech, provrtávají cévy, narušují protirakovinovou obranu a teprve tehdy vznikají onemocnění.

Hlísti požírají potravinové zásoby člověka spolu s krví hostitele. Hlísti absorbují ve velkém množství křemík, což pro člověka představuje ohrožení života.

Chronická a mezi nimi i onkologická onemocnění jsou ze 60% vyvolána působením cizopasných červů. Podle údajů uváděných zdravotnickou literaturou během posledních deseti let se cizopasníci lokalizují v životně důležitých orgánech jako je mozek, srdce, průdušky, játra, ledviny atd. (údaje SZO z roku 1999). Pokud stav infikování cizopasníky trvá dlouho, trpí tím nejenom vnitřní orgány ale i imunitní systém.

Komentáře