1. Proč chodíte do práce?

a/ kvůli penězům
b/ kvůli penězům a abych měl(a) co dělat
c/ pro uspokojení, jímž mě práce naplňuje a peníze

 

2. Jak často žádáte o nové pracovní zařazení ve firmě, v níž jste zaměstnaní,  či jinde?

a/ v průběhu jednoho roku více než dvakrát
b/ dvakrát do roka
c/ méně než dvakrát za rok

 

3. Který z těchto popisů nejlépe vystihuje váš postoj k práci, kterou vykonáváte?

a/ každodenní dřina je životním údělem

b/ je třeba si nějak vydělávat na živobití

c/ práce by měla být zábavou

 

4. Která z následujících formulací nejlépe vystihuje váš vztah k vašim kolegům na pracovišti ?

a/ „ Nemohu je ani vystát.“
b/ „ Jakžtakž s nimi vycházím .“
c/ „ Kolegy považuji za své přátele.“

 

5. Pracovní doba končí, ale vy byste potřebovali ještě trochu času na dodělání rozdělané práce. Pro kterou z následujících možností byste se v takové situaci pravděpodobně rozhodli?

a/ půjdete domů a práci na zakázce dokončíte druhý den ráno
b/ dokončíte práci ještě téhož dne, pokud vámi vykázaný přesčas bude proplacen
c/ dokončíte práci ještě téhož dne, aniž byste se starali o to, zda Vám přesčas bude proplacen

 

6. Jak vycházíte se svým šéfem?

a/ moc dobře ne
b/ uspokojivě
c/ šéfem jsem já

 

7. Skončila vám týdenní dovolená a vy se probouzíte do pondělního rána. Co vám asi proběhne hlavou?

a/ „ Po celý týden mi nahánělo hrůzu i pouhé pomyšlení, že tento den nastane.“
b/ „ Co nadělám, musím zase do roboty “
c/ „ Raději si přivstanu, abych se mohl beze spěchu na pracovišti aktuálně seznámit s tím, co je nového “.

 

8. Jak pohlížíte na náplň vlastní práce?

a/ je příliš jednotvárná
b/ mohla by být pestřejší i zajímavější
c/ jste  s ní naprosto spokojeni

 

9. Jak se cítíte na konci pracovní směny?

a/ jste rádi, že až do příštího dne budete mít od práce pokoj
b/ býváte vyčerpáni, fyzicky nebo duševně
c/ býváte naplněni pocitem uspokojení

 

10. Při pohledu na hodinky zjistíte, že jsou tři hodiny odpoledne, takže do konce pracovní doby zbývají ještě dvě hodiny. Co by vás mohlo vzápětí napadnout?

a/ Ty dvě hodiny budou zatraceně dlouhé .
b/ Jak to jen všechno stihnu do pěti hodin udělat?
c/ To jsou už tři hodiny ?

 

11. Jak často býváte prací zahrnuti?

a/ téměř každý den
b/ více než jedenkrát do týdne
c/ zřídkakdy

 

12. Jak často se rozhodnete zůstat doma proto, že se necítíte být práceschopní?

a/ v průběhu jednoho roku více než pětkrát
b/ méně než pětkrát za rok
c/ méně než dvakrát za rok

 

13. Stává se, že se vás k v neděli k večeru zmocní tísnivá nálada, potéí co si uvědomíte, že musíte jít příští den opět  do práce?

a/ ano, tohle se mi stává poměrně často
b/ čas od času
c/ nikdy nebývám smutný(á), že musím jít do práce

 

14. Jak často se v průběhu jedné pracovní směny podíváte na hodinky nebo pohlédnete na hodiny v kanceláři či v dílně?

a/ nejméně jednou za hodinu
b/ přibližně dvakrát či třikrát denně
c/ jen výjimečně

 

15. Čeho se v souvislosti s vaším zaměstnáním nejvíc obáváte?

a/ jestli jde o bezpečnou práci
b/ jestli jde o náročnou práci
c/ jestli jsem pro tuto práci dostatečně kvalifikován(a)

 

16. Jak přistupujete k novým technologiím?

a/ vyhýbám se jim jak jen mohu, a není-li to nezbytně nutné, tak se novými technologiemi vůbec nezabývám
b/musím je brát jako realitu, byť se někdy obávám, že nezvládnu nové  pracovní postupy, nebo že si na ně prostě nezvyknu
c/ přistupuji k nim jako k nové, vzrušující výzvě

 

17. Jste požádáni, abyste se zúčastnili školení. Jak odpovíte?

a/ „ Vůbec se mi tam nechce, raději se mnou nepočítejte “.
b/ „ Rád bych Vám vyhověl ,k ale mám teď příliš mnoho práce “.
c/ „ Pokud budu moci nově nabitých poznatků využít při své práci, tak se školení rád zúčastním.“

 

18. Jak dalece Vás zajímá prosperita firmy, u které jste zaměstnaní?

a/ „ Mám plnit zadané  úkoly a ne se starat o to, jak firma prosperuje “.
b/ „ Čas od času bývám seznámen(a) s průběžnými výsledky, avšak podstatně vyšší pozornost věnuji  plnění svěřených úkolů“.
c/ Mám eminentní zájem na tom, aby firma, u níž jsem zaměstnán(a), prosperovala co nejlépe, proto se také rád podílím na řešení jakýchkoliv problémů, jež se v zaměstnání vyskytnou“.

 

19. Jak často se při práci se svými kolegy zasmějete?

a/ zřídkakdy
b/ občas
c/ poměrně často

 

20. Býváte při práci duchem nepřítomni?

a/ ano , dosti často sním s otevřenýma očima
b/ nemám při práci čas na to, abych mohl myslet ještě na něco jiného
c/ málokdy; nejsem snílek

 

21. Jste požádáni, abyste pro noviny, vydávané podnikem napsali článek o svých zálibách. Jaký zaujmete k takové žádosti postoj?

a/ napíšete článek v pracovní době a budete rádi, že jste si mohli odpočinout od obvyklé pracovní činnosti
b/ zeptáte se, zda sepsání takového článku bude proplaceno jako práce v přesčase
c/ článek napíšete v době svého volna

 

22. Začátek Vaší pracovní směny byl stanoven na půl devátou ráno, ale vy jste přišli do práce o dvacet minut dříve. Co budete do půl deváté dělat?

a/ hloubat o tom, zda na vašich hodinkách nedošlo k nějaké závadě
b/ až do zahájení směny budete číst noviny
c/ po příchodu na pracoviště se hned pustíte do práce

 

23. Jak často se zúčastníte společenských akcí pořádaných podnikem?

a/ těchto akcí se nikdy nezúčastníte
b/ příležitostně se jich zúčastníte
c/ na taková družná setkání chodíte rádi

 

24. Znenadání vám bylo oznámeno, že firma, pro kterou pracujte, změní své působiště. Máte na vybranou, zda se přestěhujete za prací do vzdálenější oblasti , kam tato organizace přesídlí nebo zda přijmete odstupné. Jak se rozhodnete?

a/ nebudete si s tím dělat těžkou hlavu, přijmete odstupné a poohlédnete se po jiné práci
b/ budete hodně rozrušeni, když si uvědomíte, že stojíte před vlastním nelehkým a závažným rozhodnutím
c/ předběžně se rozhodnete, že se přestěhujete za prací, pokud to bude jen trochu možné

 

25. Jak často se zúčastníte pracovních obědů?

a/ těchto akcí se nikdy nezúčastníte
b/ na pracovní obědy se téměř vždy těšíte
c/ zúčastníte se jich příležitostně

 

Vyhodnocení:

Za každou odpověď „ a „  0 bodů
Za každou odpověď „ b“   1 bod
Za každou odpověď „ c“    2 body

 

40 až 50 bodů:

Patříte k těm šťastným jedincům, kteří svou práci vykonávají v přátelském prostředí a s láskou. Do pondělního rána se probouzíte s optimismem a těšíte se předem na jakoukoliv výzvu, kterou nový den přinese. Máte takovou radost ze života, že se  někdy stává předmětem závisti vašich kolegů. Uspokojení z práce se odráží i v pohodě vašeho domova a také ve vašem životním stylu. Žijete svou prací a o změně zaměstnání uvažujete pouze v případě skutečně   naléhavé potřeby , třeba z finančních důvodů.

25 až 39 bodů

Nelze se stoprocentní jistotou předvídat, kdy vás práce uspokojí a  kdy nikoliv. Někdy vás velice zaujme, jindy jí býváte znechucen(a). Dokonce se stává, že ji doslova nenávidíte. Ke konci pracovní směny ji poměrně často nepovažujete za nic jiného než za práci, kterou byste ani nevykonávali, kdybyste nepotřebovali mít pravidelný příjem. Obvykle se nemůžete dočkat dovolené či víkendu, abyste se mohli věnovat svým zálibám a koníčkům. Mnohdy si ale řeknete, že pracovně na tom nejste zase tak špatně. Měli byste si považovat všeho dobrého, co vám práce přináší a občas popřemýšlet, jak  můžete změnit to, co vám na ní nevyhovuje.Nemělo by škodit, když budete uvažovat o tom, zda byste nemohli přejít na práci, která by vás uspokojovala více, nebo i o případné změně povolání, ale nevrhejte se do něčeho jen tak, bez rozmyslu. Vždyť ne nadarmo se říká: „ Ševče, drž se svého kopyta „.

Méně než 25 bodů

Patrně byste nepochybili, kdybyste požádali o jiné, vhodnější pracovní zařazení, zřejmě by to uvítali vaši nadřízení i kolegové. Jestliže to není možné, tak byste měli změnit pracovní prostředí – třeba byste mohli začít pracovat na pobočce téže firmy nebo rozvázat pracovní poměr a zkusit to s jiným zaměstnavatelem, případně i v jiném oboru. V současné době jste prací, kterou vykonáváte, dost znechuceni a tato objektivní realita by mohla nepříznivě zasáhnout také do vašeho soukromí. I vaši přátelé a příbuzní by se k vám začali chovat tak, jak si nepřejete. Nelze ovšem vyloučit, že k tomu, abyste se k takovým změnám vůbec odhodlali, budete muset sebrat všechnu svoji odvahu. Máte na vybranou.

podle Philipa Cartera a Kena Russela


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015